Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

11. st?edoevropská konference ke kryptologii

04.03.2011
Bude se konat ve dnech 30. ?ervna až 2. ?ervence 2011 v ma?arském m?st? Debrecenu. P?ísp?vky je t?eba zaslat nejpozd?ji 30.dubna 2011.
Zdroj: http://www.inf.unideb.hu/cecc2011/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
Design: Webdesign