Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Hlavolam na víkend: šifra rozházená po webových stránkách

26.05.2006
Pavel Houser p?ichází s úlohou pro ?tená?e.

Poznámka redakce Lupy: svá ?ešení pište p?ímo do diskuse pod glosou. Prvnímu úsp?šnému ?ešiteli v?nujeme oblíbené tri?ko Lupy, stojíte-li tedy o výhru, zanechejte u p?ísp?vku i funk?ní e-mail. V ned?li 28. kv?tna 2006 ve 20 hodin pak sout?ž kon?í a na tomto míst? zve?ejníme správné ?ešení.
Zdroj: http://www.lupa.cz/clanky/hlavolam-na-vikend/
Autor: JP


Design: Webdesign