Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Crypto-World - Speciál 2004 - p?ehled ?lánk? a prezentací ?len? redakce za rok 2004.

04.01.2005

Za?átek roku je vhodná doba k hodnocení minulého období. Podobn? jako se v sou?asné dob? m?žete setkat s p?ehledy Sport 2004, Kultura 2004, Politická scéna 2004, p?ipravili jsme i my malé ohlédnutí za rokem 2004 a to z pohledu aktivit nás - lidí kolem Crypto-Worldu.

Aktivity jsme shrnuli do jednoho dokumentu, který Vám nabízíme k volnému stažení a využití.

Materiál jsme nazvali Speciál 2004 - p?ehled ?lánk? a prezentací ?len? redakce Crypto-World za rok 2004.
http://crypto-world.info/casop6/prehled_2004.pdf (393 kB)
http://crypto-world.info/casop6/prehled_2004.zip (313 kB)

Najdete v n?m nejen aktivity spojené s Crypto-Worldem (obsah 12-ti ?ísel e-zinu Crypto-world, Soutež 2004 v lušt?ní jednoduchých šifrových úloh, link na pravideln? udržované NEWS, odkaz na stažení celé knihy Elektronický podpis), ale také linky, odkazy a anotace na více než 30 našich ?lánk?, které jsme napsali pro jiné ?asopisy (Sd?lovací technika, DSM, Zpravodaj) nebo které byly publikovány na internetu (root.cz, technet.cz , pcsvet). Naleznete zde také více než 20 odkaz? na naše odborné p?ednášky nebo prezentace.

S p?áním všeho nejlepšího v novém roce 2005:
Pavel Vondruška, Vlastimil Klíma, Tomáš Rosa, Jaroslav Pinkava,

Zdroj: http://crypto-world.info/casop6/prehled_2004.pdf
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
Design: Webdesign