Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšel e-zin Crypto-World 10/2011

23.10.2011

Informace ke stažení tohoto aktuálního ?ísla e-zinu, byly rozeslány registrovaným odb?ratel?m (1340) 23.10.2011.

Pokud pat?íte mezi odb?ratele a e-mail jste neobdrželi, požádejte o n?j p?es www rozhraní nebo e-mailem na adrese ezin@crypto-world.info, e-mail co nejd?íve opakovan? zašleme....

A) Obsah:
Crypto-World 10/2011
----------------------
A. Ceskoslovenské šifry z obdobia 2. svetovej vojny Diel 9., Šifra R?žena (J.Kollár) 2 - 12
B. Sout?ž 2011 (P.Vondruška) 13 -14
C. CryptoWars I. (P.Vondruška) 16 - 20
D. O ?em jsme psali v z?íjnu 2000 – 2010 21 - 22
E. Záv?re?né informace 23

B) Sout?ž v lušt?ní 2011
---------------------
Odb?ratel?m e-zinu byl sou?asn? zaslán kód, který je pot?ebný p?i registraci do sout?že v lušt?ní : http://soutez2011.crypto-world.info/

C) Dostupnost e-zinu
---------------------
K odb?ru e-zinu se lze p?ihlásit zdarma na adrese http://crypto-world.info/dotaz/dotazy.php
Zdroj: http://crypto-world.info/
Autor: PV


Design: Webdesign