Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.11.2005 Práv? byl schválen trestní zákoník i s naším kryptoanalytickým pozm??ovacím návrhem http://www.psp.cz VK
30.11.2005 Asymetrická kryptografie - IEEE P1363 - návrh zm?n dokumentu P1363.2 (verze D22) http://grouper.ieee.org JP
27.11.2005 Vyhodnocení sout?že o nejlepší studentskou práci v oblasti kryptologie a informa?ní bezpe?nosti KEYMAKER 2005 http://www.buslab.cz PV
27.11.2005 Sout?ž 2005 v lušt?ní jednoduchých šifrových úloh skon?ila http://soutez2005.crypto-world.info PV
25.11.2005 Databáze a kryptografie http://www.informit.com JP
24.11.2005 Liang-Lai urychlují kolizi MD5 do cca 4 hodin na 1.7 GHz PC, zefektiv?ují moji metodu a opravují podmínky Wangové http://eprint.iacr.org VK
24.11.2005 Schneier k pov?stem o rozbití algoritmu Twofish http://www.schneier.com JP
22.11.2005 IEEE Cipher - nové ?íslo http://www.ieee-security.org JP
21.11.2005 Stach a Liu realizovali moji metodu hledání kolizí MD5 http://crypto-world.info VK
21.11.2005 Eliptické k?ivky a techniky ochran proti útok?m z postranních kanál? http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
17.11.2005 Nalezena chyba v Schneierov? programu pro práci s hesly - PasswordSafe http://permalink.gmane.org JP
16.11.2005 Zdrojové kódy pro kolizi MD5 za 45 minut a MD4 za 5 sekund http://www.securiteam.com VK
15.11.2005 Vyšel Crypto-World 11/2005 http://crypto-world.info PV
15.11.2005 E-zin Crypto-World 10/2005 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
15.11.2005 Útok na MD5 urychlen více než stokrát, ?tvrtý tým na sv?t? generuje kolize MD5 http://eprint.iacr.org VK
14.11.2005 Nový kryptografický HSM modul ProtectServer Gold http://www.eracom-tech.com PV
13.11.2005 Kolizi SHA-1 lze dnes nalézt se 160 tisíci $ za 127 dní nebo s 10 miliony $ za 2 dny http://www.informatik.uni-trier.de VK
11.11.2005 Burt Kaliski - komentá? k faktorizaci RSA-640 http://www.rsasecurity.com JP
09.11.2005 IETF a sv?t kryptografických algoritm? http://www.newsfactor.com JP
09.11.2005 Webovská stránka NSA pro budoucí kryptology http://www.nsa.gov JP
09.11.2005 N?mecký tým faktorizoval RSA-640 ! http://mathworld.wolfram.com JP
06.11.2005 U navrhované alternativy DHA-256 k hašovací funkci SHA-256 jsou nesrovnalosti http://eprint.iacr.org VK
04.11.2005 Password-Based Public Key Cryptography - P1363.2, vyšel nový draft D22 http://grouper.ieee.org JP
03.11.2005 NIST Workshop k hashovacím funkcím - o ?em se diskutovalo http://www.computerworld.com.au JP
02.11.2005 Sout?ž 2005 - nápov?da k úlohám III/3 a III/5 http://soutez2005.crypto-world.info PV
02.11.2005 NIST Workshop k hashovacím funkcím - komentá? Bruce Schneiera, ?ást 4 a 5 http://www.schneier.com JP
Design: Webdesign