Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Stach a Liu realizovali moji metodu hledání kolizí MD5

21.11.2005
V novince Zdrojové kódy pro kolizi MD5 za 45 minut a MD4 za 5 sekund jsem upozornil na první ve?ejn? dostupné zdrojové kódy na hledání kolizí MD5.

Nedalo mi to a o víkendu jsem se na n? podíval. Protože psali, že jim to trvá cca 45 minut na PC 1.6GHz a m? to trvalo cca 8 hodin na notebooku 1.6GHz, byl jsem zv?dav, kde je to urychlení. Prošel jsem první blok a zjistil, že pánové použili moji (první ve?ejn? publikovanou) metodu z ?lánku

Vlastimil Klima: Finding MD5 Collisions on a Notebook PC Using Multi-message Modifications , April 5, 2005, IACR ePrint archive,

Pokud se budete chtít podívat, sta?í si vzít slajd ?íslo 11 z prezentace té metody na 3rd Int. Conference Security and Protection of Information 2005, Brno, Czech Republic, May 3 - 5, 2005 a porovnat :

první cyklus for(;;) = krok 1 mojí metody LOOP_11 = krok 2 mojí metody LOOP_12 = krok 3 mojí metody Stach a Liu citují práci Wangové. V té se ovšem objevují pouze stacionární podmínky, ale nikoli tahle metoda, která je dokonce nohonásobn? rychlejší, než metoda, kterou použila Wangová.

V algoritmu hledání kolizí v druhém bloku nevidím nic zvláštního, takže abych pravdu ?ekl, nevím, kde je to urychlení... T?eba mám v tom svém programu n?jakou zpomalovací smy?ku :-)

Je to hrozný program, proto jsem ho také necht?l uve?ejnit. Cht?l jsem ho zve?ejnit až ho dod?lám a cca 100x urychlím, metody jsem popsal viz výše a n?jaké ješt? jsou v zásob?, sta?í to jen dosochat. Kdyby m?l n?jaký dobrovolník programátor zájem o spolupráci... VK, 21.11.2005
Zdroj: http://crypto-world.info/news/index.php?prispevek=2267
Autor: VK


Design: Webdesign