Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.10.2006 Šifrování databází - nejlepší postupy (best practices) http://www.it-observer.com JP
31.10.2006 Malware Stration - m?nící se kód - nejistota o jeho cílech http://www.infoworld.com JP
31.10.2006 XP firewall - nebezpe?ný nový útok ho m?že vy?adit http://www.computerworld.com JP
31.10.2006 Budeme moci dokázat, že jsme se vypo?ádali s problémy IT bezpe?nosti? http://www.infoworld.com JP
31.10.2006 802.11b - útok DoS na úrovni firmware http://802.11ninja.net JP
31.10.2006 Zadní vrátka a díry v perimetru sít? http://www.us-cert.gov JP
30.10.2006 Používání IM ve vaší spole?nosti - jaká v této souvislosti zavést bezpe?nostní opat?ení http://go.techtarget.com JP
30.10.2006 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky za 43. týden roku 2006 http://www.root.cz JP
30.10.2006 Triky uživatel? a jak být na n? p?ipraven http://www.computerworld.com JP
30.10.2006 Milionová armáda bot? je p?ipravena... http://www.vnunet.com JP
30.10.2006 IE.7 - bude konec phishingu? http://software.silicon.com JP
28.10.2006 RFID ?ipy v pasech - co sta?í k nalezení šifrovacího klí?e a tedy k plnému rozkrytí dat http://seclists.org JP
28.10.2006 Za podstatným r?stem spamu v posledních dvou m?sících je t?eba hledat boty http://www.securityfocus.com JP
28.10.2006 MySpace - ú?ty kompromitované rhybá?i http://news.netcraft.com JP
27.10.2006 Vyšlo rfc.4718 - IKEv2 Clarifications and Implementation Guidelines (IPSec) http://www.rfc-archive.org JP
27.10.2006 Office Genuine Advantage - Microsoft zesiluje tlak na boj proti pirátským kopiím http://www.computerworld.com JP
27.10.2006 Sender ID, autentizace a boj proti spamu http://www.infoworld.com JP
26.10.2006 PowerDNS: server odolný proti spoofingu http://www.lupa.cz JP
26.10.2006 Jak se bránit spamu http://www.infosecwriters.com JP
26.10.2006 Windows Defender - komentá? k vydání finální verze http://www.networkworld.com JP
26.10.2006 Bezdrát a systémy pro detekci pr?nik? http://maxpatrol.com JP
26.10.2006 Jak rozpracovat firemní strategii pro bezpe?ný e-mail http://www.networkcomputing.com JP
26.10.2006 British Telecom - provedena akvizice spole?nosti Counterpane (Bruce Schneier) http://business.guardian.co.uk JP
26.10.2006 Zabezpe?te svá Windows XP - n?kolik jednoduchých doporu?ení http://ct.techrepublic.com.com JP
26.10.2006 Chcete pracovat v IT bezpe?nosti? http://blogs.ittoolbox.com JP
25.10.2006 KEYMAKER 2006 – Termín pro podávání p?ísp?vk?: 30. ?íjna http://www.buslab.org PV
25.10.2006 Norský hacker oznámil prolomení ochran pro hudbu z iPod a iTunes (Apple) http://thestar.com.my JP
25.10.2006 Jak ochránit své podnikání p?ed hackery http://money.cnn.com JP
25.10.2006 Je Internet Explorer 7 bezpe?n?jší než IE 6? http://itmanagement.earthweb.com JP
25.10.2006 Rootkity a jak s nimi bojovat http://www.viruslist.com JP
25.10.2006 Viry, trojané a phishing - s vidinou zisku http://www.securityfocus.com JP
25.10.2006 Nemožné diferenciály u šifer ARIA a Camellia http://eprint.iacr.org VK
25.10.2006 Simple Branch Prediction Analysis - Nový silný útok postranním kanálem na RSA http://eprint.iacr.org VK
24.10.2006 Zranitelnosti první generace bezkontaktních kreditních karet http://www.theregister.co.uk JP
24.10.2006 Draft IETF smime - Using identity-based encryption algorithms with the CMS http://www.ietf.org JP
24.10.2006 Deset nejvíce nebezpe?ných v?cí, které uživatelé provádí online http://www.ddj.com JP
24.10.2006 Skenování port?: teorie http://www.lupa.cz JP
24.10.2006 Jak bojovat s rootkity http://www.viruslist.com JP
24.10.2006 Shadowcrew - online hackerské fórum http://www.usatoday.com JP
24.10.2006 SpamThru - trojan s vlastním antivirem http://www.theregister.co.uk JP
24.10.2006 Filtrování obsahu internetu (zam?stnavatelem) http://www.infosecwriters.com JP
24.10.2006 Bankovní weby a krádeže ID (UK) http://news.bbc.co.uk JP
24.10.2006 Bezpe?nost aplikací - dopad normativních a legislativních ustanovení (nap?. ISO 17799) http://go.techtarget.com JP
24.10.2006 Vyzkoušejte bezplatný SW pro bezpe?nost Vašeho po?íta?e - Blink Personal Edition http://www.eeye.com JP
24.10.2006 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky za 42. týden roku 2006 http://www.root.cz JP
24.10.2006 Proudová šifra MV3 http://eprint.iacr.org VK
24.10.2006 Proudová šifra DICING http://eprint.iacr.org VK
24.10.2006 Certifikáty s MD5 totáln? nebezpe?né - cílené kolize certifikát? s volitelnými položkami http://www.win.tue.nl VK
24.10.2006 Certifikáty s MD5 totáln? nebezpe?né - cílené kolize certifikát? s volitelnými položkami http://www.win.tue.nl VK
23.10.2006 Jak slovenské portály chrání hesla svých uživatel?... http://sotak.blog.sme.sk PV
23.10.2006 Internetové bankovnictví v ?eské kotlin? http://hn.ihned.cz JP
23.10.2006 Draft IETF-smime : Identity-based Encryption Architecture http://www.ietf.org JP
23.10.2006 Recenze knihy Delivering and Managing Real World Network Security(práv? vychází) http://www.techworld.com JP
23.10.2006 FBI se snaží dostat do vašeho po?íta?e. Bra?te se http://technet.idnes.cz JP
23.10.2006 Bezplatné AVG 7.1 pro Linux - nezbytnost http://www.theinquirer.net JP
23.10.2006 M?nící se podoba internetových hrozeb - ?ásti 1+2 http://www.technewsworld.com JP
22.10.2006 NIST vydal Special Publication 800-53, Revision 1 (Final Public Draft), Recommended Security Controls for Federal Information Systems http://csrc.ncsl.nist.gov JP
22.10.2006 Po?íta?e, sit? a krádeže http://www.net-security.org JP
22.10.2006 Recenze knihy Bezpe?nost po?íta?ových sítí . http://programujte.com JP
21.10.2006 BIST GigaCon 2006 (23.-24.10.2006) http://gigacon.org PV
20.10.2006 Hádanka na víkend: homofonní šifra http://www.lupa.cz PV
20.10.2006 Kryptografie: pr?vodce pro každého - práv? vyšlo v ?eštin? http://www.dokoran.cz VK
20.10.2006 Kryptografie: pr?vodce pro každého - práv? vyšlo v ?eštin? http://www.dokoran.cz VK
20.10.2006 Zombie se pokouší stát se neviditelnými http://news.com.com JP
20.10.2006 Konvergence kryptografie a ostatních bezpe?nostních technologií http://www.nccmembership.co.uk JP
20.10.2006 US vláda - zpráva - problémy s IT bezpe?ností nar?stají http://reform.house.gov JP
20.10.2006 T?i drafty skupiny pkix (SCVP+rfc3280bis+srvsan) http://www.ietf.org JP
19.10.2006 Sedm krok? pro zabezpe?ení linuxového systému http://articles.techrepublic.com.com JP
19.10.2006 Hrozby, které vytvá?í mobilní úložná za?ízení http://www.it-observer.com JP
19.10.2006 Skenování port? a legislativa http://en.hakin9.org JP
19.10.2006 MS - osm jednoduchých pravidel pro vývoj bezpe?n?jšího SW http://msdn.microsoft.com JP
19.10.2006 Microsoft vydal bezpe?nostní p?íru?ku http://go.microsoft.com JP
19.10.2006 Bruce Schneier - deset zásadních trend? informa?ní bezpe?nosti http://www.computerworld.com JP
19.10.2006 Google a bezpe?nost http://www.techcrunch.com JP
19.10.2006 Jak dob?e znáte svoji sí?? http://www.networkworld.com JP
18.10.2006 Antipirátska ochrana vo Viste: Zadrží len neskúsených http://www.zive.sk JP
18.10.2006 Krádež vašeho ID - jak se chránit http://www.yourcreditadvisor.com JP
18.10.2006 Sou?asné velké hrozby - stru?ný p?ehled http://www.itsecurity.com JP
18.10.2006 Hacke?i chystají nový postup, jak skrýt malware http://www.computerworld.com JP
18.10.2006 Jak vytvo?it Live CD pro obnovu systému a penetra?ní testy http://www.irongeek.com JP
18.10.2006 TOR nezaru?í anonymitu - ukázka praktických postup? pro hack http://www.packetstormsecurity.org JP
17.10.2006 NMap - technická p?íru?ka http://go.techtarget.com JP
17.10.2006 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky za 41. týden roku 2006 http://www.root.cz JP
17.10.2006 Martin Haller - poslední díl seriálu o DoS útocích http://www.lupa.cz JP
17.10.2006 MS - p?ístupy k boji se spamem v prost?edí Exchange serveru http://www.microsoft.com JP
17.10.2006 ModSecurity 2.0 - rozhovor o vlastnostech tohoto open source ?ešení (firewall pro webovskou aplikaci) http://www.securityfocus.com JP
17.10.2006 Nenastala doba pro aktualizaci vaší politiky pro monitoring zam?snanc?? http://www.computerworld.com JP
17.10.2006 Trojan, který používá SMS http://www.scmagazine.com JP
17.10.2006 Prevence pr?nik? (hostitelské po?íta?e) - co k tomu pot?ebujete http://www.infosecwriters.com JP
17.10.2006 Hackerský nástroj - USB Hacksaw http://www.hak5.org JP
17.10.2006 Je bitva s boty již prohraná? http://www.eweek.com JP
16.10.2006 ICSA Laboratory nyní provádí certifikaci antispamových produkt? http://www.it-observer.com JP
16.10.2006 Interoperabilita Java EE a .NET Security http://www.informit.com JP
16.10.2006 Microsoft nakonec umožní externí bezpe?nostní software http://www.washingtonpost.com JP
16.10.2006 Bezplatné antiviry http://news.softpedia.com JP
16.10.2006 Šifrování disk? ve Windows Vista a další programy http://www.pcw.co.uk VK
14.10.2006 Vyšel Crypto-World 10/2006 http://crypto-world.info PV
13.10.2006 ?eské e-pasy jsou kvalitní, ale sem tam n?jaká muška se asi najde http://www.spotrebitele.info VK
13.10.2006 Strategie pro ochranu p?ed vnit?ními pr?niky - rostoucí business http://articles.techrepublic.com.com JP
13.10.2006 Webovské služby - ochrany na aplika?ní úrovni http://searchsecurity.techtarget.com JP
13.10.2006 Komentá? NISTu k Bleichenbacherov? útoku na digitální podpis RSA (z konference Crypto 2006) http://csrc.ncsl.nist.gov JP
13.10.2006 Podle bezp. odborník? bude PatchGuard (technologie chránící jádro Windows Vista) brzy prolomen http://news.com.com JP
13.10.2006 Doporu?ení MS pro ochranu domácích po?íta?? - aktualizovaná stránka http://www.microsoft.com JP
13.10.2006 Vírusové správy za september z ThreatSense.Net: opä? vládne phishing http://www.pcserver.sk JP
13.10.2006 Cracker: na podvodné e-maily naletí až dvacet procent p?íjemc? http://www.lupa.cz JP
13.10.2006 IT bezpe?nost a používání metrik http://www.cio.com.au JP
13.10.2006 Haxdoor - obzvlášt? agresivní trojan napadl tisíce po?íta?? v UK http://news.zdnet.co.uk JP
13.10.2006 Nová technika zasílání utajovaných zpráv - James Bond by závid?l http://www.opticsexpress.org JP
12.10.2006 E-zin Crypto-World 9/2006 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
12.10.2006 Pozor ! Nový phishing na klienty ?eská spo?itelny ! http://www.servis24.cz PV
12.10.2006 Zabezpe?ení konfigurace PHP - checklist http://aymanh.com JP
12.10.2006 Hackování Web 2.0 aplikací pomocí Firefoxu http://www.securityfocus.com JP
12.10.2006 Šifrování end-to-end - volba strategie http://www.data-storage-today.com JP
12.10.2006 Kvantová kryptografie - informa?ní zdroje http://atdotde.blogspot.com JP
12.10.2006 Odposlechy VoIP a švýcarská vláda http://news.zdnet.co.uk JP
12.10.2006 Nový phishingový útok na ?eskou spo?itelnu http:// VK
11.10.2006 ?R - Test internetbankingu 2006: blýská se na lepší ?asy http://fincentrum.idnes.cz JP
11.10.2006 Hypereliptická kryptografie - efektivní explicitní vzorce pro genus 3 http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
11.10.2006 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky za 40. týden roku 2006 http://www.root.cz JP
11.10.2006 Kaspersky - p?íru?ka - Staying Safe Online http://www.kaspersky.com JP
11.10.2006 RSA Security - pohled do sv?ta obchodu s bezpe?ností http://www.rsasecurity.com JP
11.10.2006 Pro penetra?ní testy - aktualizován Penetration Testing Framework http://www.infosecwriters.com JP
11.10.2006 Microsoft brání svoji antipirátskou politiku http://www.computerworld.com JP
11.10.2006 K povinné kontrole integrity ve Windows Vista http://blogs.technet.com JP
10.10.2006 Varování p?ed boty http://www.informationweek.com JP
10.10.2006 Recenze - AVG Internet Security Suite 7.5 http://www.crn.com JP
10.10.2006 Tony Bradley - Jak zm?níte SSID pro Váš bezdrát http://netsecurity.about.com JP
10.10.2006 Web 2.0 - deset nej?ast?jších cest útok? http://www.net-security.org JP
10.10.2006 ?ím - dnes byla zahájena konference ISSE 2006 (Information Security Solution Europe) http://www.eema.org JP
10.10.2006 Nestalo se Vám, že byl napaden Váš prohlíže? ? http://www.whitedust.net JP
10.10.2006 Bruce Schneier - varování p?ed SecureRF http://www.schneier.com JP
10.10.2006 Není Váš DNS server špatn? nakonfigurován? http://www.networkworld.com JP
09.10.2006 Bezpe?nostní skener NMap http://articles.techrepublic.com.com JP
09.10.2006 BIST GigaCon 2006 http://www.bist.gigacon.org PV
09.10.2006 Stodolarové notebooky a bezpe?nost http://www.washingtonpost.com JP
09.10.2006 Microsoft - Software Protection Platform - nové bezpe?nostní riziko? http://www.itwire.com.au JP
08.10.2006 Transport Layer Security (TLS) - dv? dopl?ující rfc http://www.rfc-archive.org JP
08.10.2006 Nastavte si doma - osobní SSH server http://www.lifehacker.com JP
08.10.2006 Google Code Search - nový nástroj a varování bezpe?nostních profesionál? vývojá??m http://www.securityfocus.com JP
08.10.2006 Hackování VoIP - materiály z knihy http://www.oreilly.com JP
06.10.2006 Jaká používat hesla? http://www.thenetworkadministrator.com JP
06.10.2006 Sb?r informací jako první ?ást penetra?ních test? http://www.infosecwriters.com JP
06.10.2006 Microsoft: Windows Vista nebudou nic pro piráty! http://www.zive.cz JP
06.10.2006 Byl spušt?n projekt PhishTank - informace o rhybá?ských aktivitách http://searchsecurity.techtarget.com JP
06.10.2006 Kolize (53 krok?) hašovací funkce HAS-160 http://eprint.iacr.org VK
06.10.2006 Jaká je dnešní struktura malware? http://searchsecurity.techtarget.com JP
05.10.2006 TELEINFORMATIKA 2006 - nyní je ten správný ?as se zaregistrovat! http://www.teleinformatika.cz PV
05.10.2006 Jste jistí bezpe?ností vašeho po?íta?e? (IT Underground, 26.-27. ?íjen 2006) http://www.itunderground.org PV
05.10.2006 MFF UK – zve zájemce na 3 p?ednášky prof. Serge Vaudenay (Security and Cryptography Laboratory) http://www.karlin.mff.cuni.cz PV
05.10.2006 Backtrack - Live CD pro bezpe?nostní audit http://articles.techrepublic.com.com JP
05.10.2006 RC4-hash - nová hashovací funkce opírající se o algoritmus RC4 http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
05.10.2006 Websense - hackerský toolkit pro každého http://www.websense.com JP
05.10.2006 AJAX - nebezpe?né hrátky s bezpe?ností http://www.vnunet.com JP
05.10.2006 Zranitelnosti SQL injection - jak jsou na tom reálné weby? http://portal.spidynamics.com JP
05.10.2006 Komunikace v sociálních sítích (chaty, apod.) - p?ehled http://staysafeonline.org JP
05.10.2006 Obrany proti interním špión?m http://images.businessweek.com JP
05.10.2006 Manažerské p?íru?ky - IT bezpe?nost a jiné http://searchcio.techtarget.com JP
04.10.2006 Wikipedia - kryptografický portál http://en.wikipedia.org JP
04.10.2006 Nedávno bombasticky oznámený exploit pro Firefox byl žertem http://www.infoworld.com JP
04.10.2006 ?ízení obnovy - nový p?ístup k ochran? dat a jejich správ? http://www.net-security.org JP
04.10.2006 Grisoft uvádí... AVG v nové verzi http://www.zive.cz JP
04.10.2006 Zem?ete a Vaše hesla k cenným po?íta?ovým dat?m zem?ou s Vámi... http://news.com.com JP
04.10.2006 K nedávným bezpe?nostním vylepšením v NetBSD http://www.securityfocus.com JP
04.10.2006 Vyšlo rfc.4683 - Internet X.509 Public Key Infrastructure Subject Identification Method (SIM) http://www.rfc-archive.org JP
03.10.2006 Podvodníci úto?í na uživatele Moneybokers http://www.finexpert.cz JP
03.10.2006 IM (Instant messaging) a bezpe?nost http://www.computerworld.com JP
03.10.2006 Mýty o anonymit? online http://reviews.cnet.com JP
03.10.2006 Nový návrh protokolu pro elektronické volby (Ron Rivest) http://theory.csail.mit.edu JP
03.10.2006 Znáte XSS. Víte co je to XSRF/CSRF? http://isc.sans.org JP
03.10.2006 Zabezpe?ení klientské VPN - 10 doporu?ení http://www.computerworld.com JP
03.10.2006 Bezpe?nostní testy aplikací - p?ehled informa?ních zdroj? http://searchappsecurity.techtarget.com JP
03.10.2006 Nový draft skupiny pkix - Lightweight OCSP Profile for High Volume Environments http://www.ietf.org JP
02.10.2006 Google hacking - chra?te svoji organizaci - deset základních test? http://i.i.com.com JP
02.10.2006 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky za 39. týden roku 2006 http://www.root.cz JP
02.10.2006 Freenigma, zabezpe?ené emaily v Gmail a webmailoch http://www.dsl.sk JP
02.10.2006 Nové drafty pracovní skupiny EU pro el.podpis - EL SIGN http://portal.etsi.org JP
02.10.2006 Bezpe?né programování s OpenSSL API, ?ást 3 http://www-128.ibm.com JP
02.10.2006 Plánujte záplatování svého softwaru http://www.itsecurity.com JP
02.10.2006 Skupina bezp.profesionálú vydala bezpe?nostní záplatu pro starší verze Windows (MS je již nepodporuje) http://news.com.com JP
01.10.2006 Sout?ž v lušt?ní 2006 - Nápov?da ?.6 (BIFID, ukázka z knihy Kryptologie, šifrování a tajná písma) http://crypto-world.info PV
Design: Webdesign