Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Strategie pro ochranu p?ed vnit?ními pr?niky - rostoucí business

13.10.2006
Deb Shinder rozebírá tuto problematiku (v zam??ení na malé spole?nosti) z hlediska popisu existujících hrozeb. Ukazuje možné typy bezpe?nostních politik, které jsou adresovány k t?mto interním hrozbám a sv?j ?lánek shrnuje v n?kolika klí?ových doporu?eních:
  • Nepodce?ujte rizika bezpe?nostních pr?nik? zevnit? sít?.
  • Zpracujte sepsané politiky, které se speciáln? týkají interních hrozeb.
  • Informujte o t?chto politikách a ujist?te se, že uživatelé podepsali, že jsou s nimi seznámeni.
  • prosazujte sepsané politiky pomocí školení tak, abyste p?edcházeli neúmyslným pr?nik?m (nap?íklad vychovávajte uživatel ve vztahu k bezpe?nému brouzdání po internetu, aby znali nebezpe?í spo?ívající v otvírání neznámých p?íloh, jak rozeznávat sociální inženýrství, atd.
  • Prosazujte politiky pomocí technologických kontrol, kdekoliv je to možné.
Zdroj: http://articles.techrepublic.com.com/5100-1009_11-6123377.html?tag=nl.e101
Autor: JP


<<- novější - ?eské e-pasy jsou kvalitní, ale sem tam n?jaká muška se asi najde
Webovské služby - ochrany na aplika?ní úrovni - starší ->>
Design: Webdesign