Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.09.2012 Vyšel e-zin Crypto-World 9-10/2012 http://crypto-world.info PV
29.09.2012 Kanada - kybernetický útok na další energetickou firmu http://uk.reuters.com JP
29.09.2012 Zranitelnost kontrolního kódu Androidu dopadá na tém?? všechny výrobce http://www.h-online.com JP
28.09.2012 ”Historické“ DDoS útoky proti americkým bankám pokra?ují http://threatpost.com JP
28.09.2012 Kybernetické útoky - pro? je ?ína nej?ast?jším podez?elým? http://www.securityweek.com JP
28.09.2012 Evropské banky nejsou p?ipraveny na útoky http://www.bankinfosecurity.com JP
28.09.2012 Útoky DDoS si o svátcích dávají pauzu http://www.securitynewsdaily.com JP
28.09.2012 Kyberkriminálníci a kyberšpióni: jaký je jejich profil? http://www.darkreading.com JP
28.09.2012 Jak hacknutelný je váš digitální život? http://www.pcworld.com JP
28.09.2012 P?tice bezpe?nostních aplikací pro Android http://www.zdnet.com JP
28.09.2012 P?t škodlivých v?cí, které provádí administráto?i http://www.net-security.org JP
28.09.2012 Analýza 1.7 miliardy zkrácených odkaz? http://www.net-security.org JP
28.09.2012 Top desítka problém?, které nahlodávají d?v?ru v cloud http://www.net-security.org JP
28.09.2012 Internet Explorer zazá?il v bezpe?nostním testu prohlíže??, který provedly NSS Labs http://www.eweek.com JP
28.09.2012 Elektronický dohled americkými agenturami prudce nar?stá http://www.computerworld.com JP
28.09.2012 Adobe musí odvolávat ukradené certifikáty http://www.theregister.co.uk JP
28.09.2012 Máte bezpe?nostní politiky? Je veliká šance, že vaši zam?stnanci o nich nev?dí http://www.theregister.co.uk JP
27.09.2012 Ransomware ozna?ované jako FBI Ultimate Game Card virus http://www.spywareremove.com JP
27.09.2012 Další ?lánek k novým bezpe?nostním vlastnostem Windows 8 http://www.securitynewsdaily.com JP
27.09.2012 Banky a útoky DDoS http://www.csoonline.com JP
27.09.2012 ?lánek z Washington Post: Hackování lidí je vysoce efektivní cestou pro kybernetické útoky http://www.washingtonpost.com JP
27.09.2012 Byl kolaps hostingu GoDaddy skute?n? p?ekvapením? Zranitelné sít? jsou tikající bombou http://www.techrepublic.com JP
27.09.2012 Zhruba padesát procent organizací má zkušenost se ztrátou dokument? http://www.net-security.org JP
27.09.2012 Írán a jeho strategie kybernetické obrany http://www.eweek.com JP
27.09.2012 Kanadský energetický gigant potvrdil pr?nik do projekt? zákazník? http://www.computerworld.com JP
27.09.2012 Policie New Yorku - krádeže iPhon? rostou destkrát rychleji než jiná kriminalita http://www.theregister.co.uk JP
27.09.2012 Server IEEE - ve?ejn? dostupných bylo více než 100 000 osobních dat http://www.theregister.co.uk JP
26.09.2012 P?tice doporu?ení k tomu, jak se vyhnout infekci botnetem http://www.darkreading.com JP
26.09.2012 ?ínští hacke?i a kanadský energetický gigant Telvent http://krebsonsecurity.com JP
26.09.2012 Android adware v populárních aplikace je stále více agresivní http://news.techworld.com JP
26.09.2012 ?lánek spole?nosti trend Micro: How to Thwart the Digital Insider – an Advanced Persistent Response to Targeted Attacks http://www.trendmicro.com JP
26.09.2012 K útok?m Arab Electronic Army http://www.csoonline.com JP
26.09.2012 Ke kyberšpionážní kampani VOHO http://www.darkreading.com JP
26.09.2012 Jak zašifrovat váš cloud tak, aby vás to nic nestálo http://www.pcworld.com JP
26.09.2012 Kvantová kryptografie v?era, dnes a zítra http://arstechnica.com JP
26.09.2012 Homomorfní šifrování - kvalitní ?lánek shrnující problematiku http://www.americanscientist.org JP
26.09.2012 P?echod na využívání BYOD vyžaduje pe?livé promyšlení, implementaci http://www.eweek.com JP
26.09.2012 Bezpe?nostní firma identifikovala nej?ast?jší slova, která jsou používána p?i cíleném phishingu http://www.eweek.com JP
26.09.2012 Bruce Schneier: bezpe?nostní firmy by m?ly vylepšit antispamový software http://www.theinquirer.net JP
26.09.2012 Pronajímané po?íta?e obsahovaly špionský software http://www.theregister.co.uk JP
26.09.2012 Bílý d?m požaduje na vládních agenturách, aby p?ipravily kyberbezpe?nostní p?íru?ku pro kritickou infrastrukturu http://www.theregister.co.uk JP
26.09.2012 Jediný webový odkaz vymaže chytrý mobil od Samsungu s Androidem http://www.theregister.co.uk JP
26.09.2012 Oznámena byla nová kritická chyba Javy http://www.theregister.co.uk JP
25.09.2012 Interview s Eugenem Kaspersky http://threatpost.com JP
25.09.2012 Pro? banky mohou o?ekávat více útok?? http://www.bankinfosecurity.com JP
25.09.2012 Internet Explorer 10 - jeho nové bezpe?nostní vlastnosti http://www.securitynewsdaily.com JP
25.09.2012 Írán již blokuje p?ístup ke Google a Gmailu http://www.securitynewsdaily.com JP
25.09.2012 Jaké voln? dostupné (bezplatné) bezpe?nostní produkty jsou dnes k dispozici? http://www.networkworld.com JP
25.09.2012 Facebook je stále rájem kriminálník? http://www.networkworld.com JP
25.09.2012 Dvacítka bezpe?nostních a soukromí chránících aplikací pro Android a iPhone http://www.csoonline.com JP
25.09.2012 Video: We Are Legion - The Story of the Hacktivists http://www.liveleak.com JP
25.09.2012 Interní hrozby, jak se s nimi vypo?ádat? http://www.scmagazine.com JP
25.09.2012 Shamoon - jeho temná strana http://blogs.rsa.com JP
25.09.2012 USA ?elí kybernetickým útok?m. Budou um?t si s tím poradit? http://www.informationweek.com JP
25.09.2012 NIST oznámí, který hashovací algoritmus bude SHA-3 http://www.schneier.com JP
25.09.2012 Bezpe?nostní inženýrství - pot?ebná profese http://www.techrepublic.com JP
25.09.2012 Nejfrekventovan?jší slova, která kyberkriminalita používá ve svých e-mailech http://www.net-security.org JP
25.09.2012 Jak rozpoznat zlod?jské online lékárny http://www.net-security.org JP
25.09.2012 Vzdálený p?ístup v síti - 10 známek toho, že je n?co v nepo?ádku http://www.eweek.com JP
25.09.2012 Facebook popírá zprávy o velkém datovém pr?niku http://www.computerworld.com JP
25.09.2012 Další podrobnosti k botnetu ZeroAccess http://www.theregister.co.uk JP
25.09.2012 Írán popírá, že by byl za útoky na americké banky http://www.theregister.co.uk JP
25.09.2012 Auto?i vir? experimentují s Google Go jako jazykem pro psaní malwaru http://www.theregister.co.uk JP
24.09.2012 E-zin Crypto-World 7-8/2012 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
24.09.2012 Nový e-shop prodává ukradená data platebních karet http://blog.webroot.com JP
24.09.2012 Kompletní p?íru?ka pro používání iOS 6 http://howto.cnet.com JP
24.09.2012 iPhone 5 je zranitelný v??i témuž exploitu, který byl použit p?i úsp?šném hacknutí iPhone 4S http://thehackernews.com JP
24.09.2012 Neuvažujme o bezpe?nosti jen ve vztahu k vn?jším hrozbám http://www.securityweek.com JP
24.09.2012 Írán - v nejbližších dnech mají být vládní agentury a ú?ady p?epojeny na národní informa?ní sí? http://www.reuters.com JP
24.09.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 38/2012 http://www.root.cz JP
22.09.2012 K zat?ení samozvaného ”mluv?ího“ Anonymous http://www.pcworld.com JP
22.09.2012 Klí?ové komponenty správy mobilních za?ízení BYOD http://www.net-security.org JP
22.09.2012 Microsoft vydal záplaty pro IE http://www.theregister.co.uk JP
21.09.2012 Za útokem na americké banky je pravd?podobn? Írán http://openchannel.nbcnews.com JP
21.09.2012 Blackhole 2,0 použit jako návnada k nalákání kyberkriminality http://blogs.csoonline.com JP
21.09.2012 Další globální špionážní kampa? je spojována s ?ínou http://www.net-security.org JP
21.09.2012 Microsoft dnes vydá mimo?ádnou záplatu ohledn? nedávné zranitelnosti IE http://www.zdnet.com JP
21.09.2012 Zpráva spole?nosti IBM: IBM X-Force 2012 Mid Year Trend & Risk Report https://www14.software.ibm.com JP
21.09.2012 Indonésie pracuje na jednom z nejpokro?ilejších sv?tových projekt? pro biometrické ID http://www.computerworld.com JP
21.09.2012 Hacknuté NFC Androidu umo?uje zdarma cestovat podzemní dráhou http://www.computerworld.com JP
21.09.2012 Americké banky jsou ve vysokém stupni pohotovosti - kv?li kybernetickým útok?m http://www.computerworld.com JP
21.09.2012 ?ínští hacktivisté spouští útok na Japonsko http://www.theregister.co.uk JP
21.09.2012 Z analýzy malwaru Flame: jak se bránit proti podvodným certifikát?m http://searchsecurity.techtarget.com JP
20.09.2012 Bezpe?nost certifika?ních autorit a SSL certifikát? - pohled dnešního dne http://threatpost.com JP
20.09.2012 ZeroAccess Botnet - 9 milión? infikovaných po?íta?? http://thehackernews.com JP
20.09.2012 EMC Forum v Praze, tisková zpráva http://crypto-world.info JP
20.09.2012 Nový p?ístup k ochran? po?íta?? zastaví malware d?íve než tento je spušt?n http://www.securitynewsdaily.com JP
20.09.2012 Chyba v autentiza?ním protokolu pro databáze Oracle umož?uje cracknout hesla http://www.darkreading.com JP
20.09.2012 Používání hesel za?íná být nebezpe?ný historický anachronismus http://www.networkworld.com JP
20.09.2012 Pokud používáte cloud, je nezbytné aktualizovat bezpe?nostní politiky http://www.techrepublic.com JP
20.09.2012 Zpráva spole?nosti Imperva: Hacker Intelligence Initiative, Monthly Trend Report #12 http://www.imperva.com JP
20.09.2012 Holandský tým hacknul iPhone 4S http://www.zdnet.com JP
20.09.2012 Apple dodal 197 bezpe?nostních d?vod? - pro? aktualizovat na iOS 6 http://www.zdnet.com JP
20.09.2012 Nový exploit pro IE distribuuje malware PlugX http://www.computerworld.com JP
20.09.2012 Nalezen nový UEFI bootkit pro Windows 8 http://www.theregister.co.uk JP
20.09.2012 K sou?asným aktivitám botnetu Pushdo http://www.theregister.co.uk JP
20.09.2012 Nejvíce nebezpe?ní hacke?i jsou ze zemí bývalého sov?tského bloku http://www.theregister.co.uk JP
20.09.2012 Kybernetický warfare a právní otázky http://www.informationweek.com JP
20.09.2012 Útoky na japonské banky http://www.japantimes.co.jp JP
20.09.2012 Malware Dragnet - milióny infikovaných po?íta?? http://krebsonsecurity.com JP
19.09.2012 Americký NIST vydal dva dokumenty http://csrc.nist.gov JP
19.09.2012 K existujícím exploit?m, které využívaji nejnov?ji nalezenou (zatím nezáplatovanou) zranitelnost IE http://threatpost.com JP
19.09.2012 Chra?te svá finan?ní data http://www.pcworld.com JP
19.09.2012 Vir Shamoon, který devastoval po?íta?e saudské naftové spole?nosti, z?ejm? nad?lal i více škod http://blogs.cio.com JP
19.09.2012 Vyšel (IN)SECURE Magazine ISSUE 35 (September 2012) http://www.net-security.org JP
19.09.2012 Životní odysea Mikko Hyponena http://www.darkreading.com JP
19.09.2012 FBI uvítá rychlé mobilní testování DNA http://www.networkworld.com JP
19.09.2012 Sedm smrtelných h?ích? informa?ní bezpe?nosti http://www.crn.com JP
19.09.2012 FBI v úterý zatklo v rozsáhlé akci 24 hacker? http://www.jdjournal.com JP
19.09.2012 Jedna t?etina evropských organizací odmítá implementovat BYOD http://www.net-security.org JP
19.09.2012 N?mci navrhují zákaz vývozu dohlížecího SW do zemí s totalitním režimem http://www.zdnet.com JP
19.09.2012 Vývojá?i reálného sv?ta stále neumí programovat bezpe?n? http://www.darkreading.com JP
19.09.2012 Hacke?i rozhn?vaní kv?li rouha?skému filmu napadli Bank of America a NYSE http://gizmodo.com JP
19.09.2012 Kaspersky - poda?ilo se cracknout heslo malware Flame http://www.networkworld.com JP
19.09.2012 Online poker - hacker ukradl 140 000 dolar? z uzam?eného ú?tu http://www.onlinepoker.net JP
19.09.2012 Nepolapitelný malware TDL4 infikoval ?adu firem, vládních agentur http://www.computerworld.com JP
19.09.2012 N?mecká kyberbezpe?nostní agentura naléhá na uživatele, aby nepoužívali IE a p?ešli na alternativní prohlíže?e http://www.computerworld.com JP
19.09.2012 K útoku DoS na telefonní linku banky http://www.nullcon.net JP
18.09.2012 Akademie CZ.NIC / Problematika infrastruktury ve?ejných klí?? (PKI) http://www.nic.cz PV
18.09.2012 Cambridgská univerzita ?elí útok?m #OpFreeAssange http://www.cyberwarnews.info JP
18.09.2012 Problém bezpe?nosti webových aplikací se týká poloviny firem http://news.techworld.com JP
18.09.2012 Desítka kybernetických hrozeb, které malé podnikání nem?že ignorovat http://www.informationweek.com JP
18.09.2012 FBI varuje: finan?ní instituce jsou jedním z hlavních cíl? podvodník? http://www.networkworld.com JP
18.09.2012 Také Symantec zve?ejnil analýzu C&C server? malware Flame http://www.symantec.com JP
18.09.2012 Zve?ejn?n (uniklý?) draft Obamovy vyhlášky ke kybernetické bezpe?nosti http://www.techdirt.com JP
18.09.2012 Pevný disk - jak ho vy?istit od všech dat na n?m obsažených http://windowssecrets.com JP
18.09.2012 P?ipravte své podnikání na digitální pohromu http://www.pcworld.com JP
18.09.2012 K jednomu novému triku online podvodník? http://www.net-security.org JP
18.09.2012 Byl vydán open source skener (pro webové servery) Nikto ve verzi 2.1.5 http://www.net-security.org JP
18.09.2012 Spam, který jakoby pochází od LinkedIn http://www.net-security.org JP
18.09.2012 Google a Mozilla p?ipravují nové bezpe?n?jší kryptografické rozhraní pro webové aplikace http://www.zdnet.com JP
18.09.2012 Otazník nad kyberbezpe?nostními plány Obamy http://www.computerworld.com JP
18.09.2012 BMW a jiná drahá auta lze ukrást s krabi?kou za 30 dolar? http://www.theregister.co.uk JP
18.09.2012 Stránky indických etických etických hacker? znovu hacknuty http://tech2.in.com JP
18.09.2012 Firma vyráb?jící mobily kr?í rameny nad zjišt?nou bezpe?nostní chybou http://www.wired.com JP
17.09.2012 Kaspersky Lab: Flame m?l t?i komplice – jeden stále existuje http://www.securelist.com JP
17.09.2012 Nabízená ukradená ID a stránky nabízející p?j?ky http://krebsonsecurity.com JP
17.09.2012 Jak investovat do hackingu? http://www.fool.com JP
17.09.2012 Vyšel: The Hacker News Magazine September 2012 Edition - Security in a Serious Way http://magazine.thehackernews.com JP
17.09.2012 Nepoužívejte e-mail sociální sít? pro online bankovnictví ?i podnikatelské transakce http://articles.economictimes.indiatimes.com JP
17.09.2012 Zranitelnost nulového dne Javy vede k zranitelnosti nulového dne IE http://www.zdnet.com JP
17.09.2012 ?ínské spole?nosti Huawei, ZTE p?edm?tem slyšení amerických ú?edník? (výbor kongresu) http://www.computerworld.com JP
17.09.2012 Zahrani?ní noviná?i v Pekingu jsou bombardování zled?jským malwarem http://www.theregister.co.uk JP
17.09.2012 Recenze knihy: Hacking The Future http://www.huffingtonpost.com JP
17.09.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 37/2012 http://www.root.cz JP
15.09.2012 Anonymous zve?ejnili 2,5 GB z e-mailu kn?ze obvin?ného z pedofilie http://thehackernews.com JP
15.09.2012 N?mecko - útok proti systém?m chipTAN http://www.trusteer.com JP
15.09.2012 P?íru?ka: PCI Mobile Payment Acceptance Security Guidelines https://www.pcisecuritystandards.org JP
15.09.2012 Co o nás prozrazují chytré mobily p?i p?ipojení do bezdrátové sít? http://www.theregister.co.uk JP
15.09.2012 K útoku CRIME na https http://blog.whitehatsec.com JP
14.09.2012 Bangladéští hacke?i hrozí USA - kv?li kontroverznímu videu s Mohamedem http://www.it-networks.org JP
14.09.2012 P?t v?cí, které soukromé cloudy neumož?ují http://www.net-security.org JP
14.09.2012 Steganografie a World of Warcraft http://www.ownedcore.com JP
14.09.2012 Biometrie místo hesla - k novým produkt?m Intelu http://www.zdnet.com JP
14.09.2012 K p?edpov?dím spole?nosti Gartner trhu na poli bezpe?nostní infrastruktury http://www.eweek.com JP
14.09.2012 ?len Anonymous zat?en v pr?b?hu online chatu (potom co vyhrožoval FBI) http://www.computerworld.com JP
14.09.2012 Více než polovina za?ízení s Androidem má nezáplatované díry http://www.theregister.co.uk JP
14.09.2012 Další operace Microsoftu v boji proti botnet?m (nové po?íta?e v ?ín? p?ichází s p?edinstalovaným malwarem) http://www.theregister.co.uk JP
14.09.2012 Ješt? k problému EMV (klonování karet Chip-and-PIN) http://www.theregister.co.uk JP
14.09.2012 Profesionálové pochybují ve vztahu k teorii, že Stuxnet unikl náhodn? http://www.theregister.co.uk JP
13.09.2012 Antivirové programy jsou ?asto špatn? nakonfigurovány http://news.techworld.com JP
13.09.2012 Uniklé e-maily ze Stratforu a systémy TrapWire http://www.indymedia.ie JP
13.09.2012 AntiSec hrozí zve?ejn?ním dalších dat http://blog.lumension.com JP
13.09.2012 Nemocni?ní zam?stnanci pravd?podobn? prodávali data pacient? http://www.securitynewsdaily.com JP
13.09.2012 Deset cest, kterými vývojá?i vystavují rizik?m databáze http://www.darkreading.com JP
13.09.2012 Huawei bude investovat dv? miliardy dolar? ve Velké Británii http://www.h-online.com JP
13.09.2012 Jak fungují podvodníci s malware v mobilním sv?t? http://www.scmagazine.com JP
13.09.2012 Infografika: zhatit plány kyberúto?ník? http://www.techrepublic.com JP
13.09.2012 Na sv?t? je nová verze 2.0 souboru nástroj? Blackhole http://arstechnica.com JP
13.09.2012 Ameri?ané posílají vysoce citlivá data špionážních agentur do cloudu http://www.nextgov.com JP
13.09.2012 M?žeme d?v??ovat QR kód?m? http://www.net-security.org JP
13.09.2012 Konference RSA Europe 2012 - chystaná klí?ová vystoupení http://www.net-security.org JP
13.09.2012 Na každý t?etí po?íta? v Severní Americe a západní Evrop? je zaúto?eno pokud je online http://www.net-security.org JP
13.09.2012 Spole?nost Google pomohla odstranit 163 bezpe?nostních zranitelností v iTunes http://www.zdnet.com JP
13.09.2012 Byl ustaven CERT EU http://www.computerworld.com JP
12.09.2012 Cosmo, hackerský ”b?h“, který spadl na zem http://www.wired.com JP
12.09.2012 Symantec varuje uživatele Androidu p?ed Anaru aplikací (postavi?ka z Anime) http://threatpost.com JP
12.09.2012 K chystané vyhlášce amerického prezidenta pro kybernetickou bezpe?nost http://www.securitynewsdaily.com JP
12.09.2012 P?ehled: Perception and knowledge of IT threats: the consumer’s point of view (Kaspersky Lab) http://www.kaspersky.com JP
12.09.2012 Kód malware Shamoon je amatérský, ale ú?inný http://www.darkreading.com JP
12.09.2012 P?t impozantních hack?, které však hackem nikdy nebyly http://www.wired.com JP
12.09.2012 Spole?nost Oracle p?ipustila existenci další kritické chyby v Jav? http://www.net-security.org JP
12.09.2012 P?ehled spole?nosti Lieberman Software http://www.liebsoft.com JP
12.09.2012 Zakladatel Pirate Bay deportován do Švédska, Anonymous hackli kambodžské ministerstvo http://www.net-security.org JP
12.09.2012 Nový útok na systémy Chip and PIN http://www.lightbluetouchpaper.org JP
12.09.2012 Spot?ebitelské technologie a možnosti terorist? http://www.zdnet.com JP
12.09.2012 Botnet, který používá anonymiza?ní prost?edky Toru ke skrytí svých povelových uzl? http://www.theregister.co.uk JP
12.09.2012 Hacktivisté bránící syrskou vládu narušili mobilní komunikaci Al-Jazeery http://www.theregister.co.uk JP
12.09.2012 Jednodenní výpadek není hack, ?íká GoDaddy http://www.theregister.co.uk JP
11.09.2012 Sprostý útok na ODS. Pachatel neznámý http://www.parlamentnilisty.cz JP
11.09.2012 Nová ruská služba prodává p?ístup k tisíc?m automaticky registrovaným ú?t?m http://blog.webroot.com JP
11.09.2012 Desítka nechvaln? známých studentských hacker? (všech dob) http://thehackernews.com JP
11.09.2012 Pro? byste m?li dávat pozor na malware ´United States Cyber Security´ http://www.prweb.com JP
11.09.2012 Takže - odkud p?ichází malware Shamoon? http://www.cio-today.com JP
11.09.2012 Velká Británie bude regulovat vývoz špionského SW http://www.h-online.com JP
11.09.2012 Množství phishingových útok? prost?ednictvím SMS prudce vzrostlo http://www.scmagazine.com JP
11.09.2012 Studie (výsledky výzkumu): Stories as Informal Lessons about Security http://cups.cs.cmu.edu JP
11.09.2012 USA - datové pr?niky ve vládním sektoru v posledních letech http://www.net-security.org JP
11.09.2012 87 procent má na svém chytrém mobilu n?co, co chce skrýt http://www.net-security.org JP
11.09.2012 Diskuze k jedné zve?ejn?né informaci k Stuxnetu http://spectrum.ieee.org JP
11.09.2012 Cloudnymous, nová VPN služba má umožnit p?ístup na libovolné zakázané ?i cenzorované weby http://www.zdnet.com JP
11.09.2012 FBI spouští nový systém identifikace, má pomoci p?i pátrání po kriminálnících http://www.zdnet.com JP
11.09.2012 AuthenTec raguje na chybu ohledn? SW UPEK pro ?te?ky otisk? prst?, kterou oznámil Elcomsoft http://www.theregister.co.uk JP
11.09.2012 Zve?ejn?ny byly výsledky sout?že na Defconu: jak obchodní sféra odolává útok?m sociálního inženýrství http://www.darkreading.com JP
11.09.2012 Osam?lý hacker zastavil fungování milión? web?, které používají hosting GoDaddy http://www.theregister.co.uk JP
11.09.2012 Emma Watson je nejriskantn?jší celebritou http://www.theregister.co.uk JP
11.09.2012 Uniklá UDID pro za?ízení Apple byly ukradena z firmy pro digitalní publikace http://www.computerworld.com JP
11.09.2012 K budování celosv?tového po?íta?ového ekosystému http://www.nextgov.com JP
10.09.2012 Interview s Bruce Schneierem (Layers of Security) http://privacy-pc.com JP
10.09.2012 Recenze knihy: We Are Anonymous http://www.washingtonpost.com JP
10.09.2012 P?vodce virového útoku v arabském zálivu je neznámý http://www.dailyherald.com JP
10.09.2012 Íránský CERT vydal nástroj k detekci malware Gauss http://thehackernews.com JP
10.09.2012 Facebook bojuje s dv?ma bezpe?nostními hrozbami http://www.securitynewsdaily.com JP
10.09.2012 K zahájení akce (ISC)2 World Congress and ASIS International http://www.darkreading.com JP
10.09.2012 Jakou pozici zaujímá Mitt Romney ve vztahu ke kybernetické bezpe?nosti? http://www.networkworld.com JP
10.09.2012 M?j život po Anonymous - zpov?? hackera http://www.guardian.co.uk JP
10.09.2012 Pátra?i vystopovali nové útoky nulového dne od autor? útoku na Google (byl proveden p?ed dv?ma roky) http://www.wired.com JP
10.09.2012 Japonci spustí jednotku pro kybernetickou obranu v roce 2013 http://www.zdnet.com JP
10.09.2012 Operation Australia - ohlášeny útoky na vládní weby http://www.zdnet.com JP
10.09.2012 Adobe potvrzuje, že uživatelé Windows 8 jsou zranitelní ve vztahu k aktivním exploit?m pro Flash http://www.computerworld.com JP
10.09.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 36/2012 http://www.root.cz JP
08.09.2012 Penetra?ní testy, úvod k základním ?ty?em technikám http://blog.spiderlabs.com JP
08.09.2012 Útoku na Saudi Aramco pomáhal n?kdo zevnit? http://www.securitynewsdaily.com JP
08.09.2012 Bezpe?né programování, výb?r ?lánk?, ?ást 2 http://www.csoonline.com JP
08.09.2012 K vlastnostem špionážního malwaru Gauss http://www.zdnet.com JP
08.09.2012 WordPress v nové verzi 3.4.2 má být bezpe?n?jší http://www.net-security.org JP
08.09.2012 Elitní hackerský gang má neomezené dodávky zranitelností nulového dne http://www.computerworld.com JP
07.09.2012 Cyber Defence Forum, Praha 23.-25. ?íjna 2012 http://www.cyberdefenceforum.com JP
07.09.2012 NIST vydal dokument: Draft Special Publication 800-88 Revision 1, Guidelines for Media Sanitization http://csrc.nist.gov JP
07.09.2012 Huawei chce globální bezpe?nostní normy http://www.securityweek.com JP
07.09.2012 Po?íta?ový vir infikoval bankovního trojana, p?esto oba z?staly funk?ní http://www.networkworld.com JP
07.09.2012 Má za politiku pro práci s BYOD odpovídat bezpe?nost? http://blogs.csoonline.com JP
07.09.2012 Studie spole?nosti HP: Examining Intrusion Prevention System Events from Worldwide Networks http://people.cis.ksu.edu JP
07.09.2012 K útok?m na webové aplikace - dynamický hacking http://www.net-security.org JP
07.09.2012 Kyberkriminalita orientovaná na uživatele mobil? zneužívá volání na prémiová ?ísla http://www.eweek.com JP
07.09.2012 K ukradeným da?ovým záznam?m amerického prezidentského kandidáta Mitt Romneyho http://www.theregister.co.uk JP
07.09.2012 Ješt? k bezpe?nostní chyb? skener? otisk? prst? na noteboocích http://www.theregister.co.uk JP
06.09.2012 Americký NIST vydal t?i dokumenty http://csrc.nist.gov JP
06.09.2012 Trojice bezpe?nostních chyb, které práv? te? d?lá váš management http://www.infoworld.com JP
06.09.2012 Spustit botnet je jednodušší než si myslíte http://www.computerweekly.com JP
06.09.2012 Nový útok proti p?enos?m https http://threatpost.com JP
06.09.2012 K útok?m Anonymous na MI5 a MI6 http://www.infosecurity-magazine.com JP
06.09.2012 Desítka podstatných po?íta?ových bezpe?nostních znalostí pro st?edoškoláky http://www.securitynewsdaily.com JP
06.09.2012 ?eká se na kybernetické 9. zá?í? http://www.networkworld.com JP
06.09.2012 Laborato? AV-Comparatives otestovala bezpe?nostní programy pro Android http://www.h-online.com JP
06.09.2012 Nová p?íru?ka pro vývojá?e mobilních aplikací http://business.ftc.gov JP
06.09.2012 Jak se chovat p?i datovém pr?niku, p?t tip? pro malé podnikání http://www.informationweek.com JP
06.09.2012 Je kyberprostor d?jišt?m nové studené války? http://www.techrepublic.com JP
06.09.2012 Maskování botnetu vede k problém?m malých web? http://www.eweek.com JP
06.09.2012 FBI k uniklým ID pro za?ízení spole?nosti Apple http://www.computerworld.com JP
06.09.2012 P?ehled: mobilní uživatelé pe?ují o bezpe?í svých dat http://www.computerworld.com JP
06.09.2012 UK: GCHQ bude pomáhat britskému pr?myslu v boji proti hacker?m http://www.theregister.co.uk JP
05.09.2012 P?tice voln? dostupných nástroj? pro obnovu dat (recovery tool) na disku http://www.techrepublic.com JP
05.09.2012 The Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare https://www.ccdcoe.org JP
05.09.2012 Studie: Insider Threat Study: Illicit Cyber Activity Involving Fraud in the U.S. Financial Services Sector http://www.sei.cmu.edu JP
05.09.2012 Pozor na podvodné varování ohledn? vašeho ú?tu na Gmailu http://www.h-online.com JP
05.09.2012 Uživatelé torrent? jsou monitorováni http://www.theinquirer.net JP
05.09.2012 Kritika Javy http://www.pcworld.com JP
05.09.2012 Nový biometrický systém - zachycuje pohyby o?í http://www.sciencedaily.com JP
05.09.2012 V ob?hu je nová varianta malware Shamoon http://www.zdnet.com JP
05.09.2012 Infografika: Rok 2012, rok krádeží hesel http://www.techrepublic.com JP
05.09.2012 P?ehled: Norton Cybercrime Report 2012 http://now-static.norton.com JP
05.09.2012 Al Jazeera p?edm?tem DNS útoku http://www.cio.com JP
05.09.2012 Nedokumentovaný ú?et kritického routeru (s defaultním heslem) vystavuje elektrárny hrátkám http://arstechnica.com JP
05.09.2012 K chyb? v nedávné záplat? Javy, kterou provedla spole?nost Oracle http://www.eweek.com JP
05.09.2012 P?ehled: McAfee Threats Report: Second Quarter 2012 http://www.mcafee.com JP
05.09.2012 Jak integrace fyzické a informa?ní bezpe?nosti zmír?uje rizika http://www.computerworld.com JP
05.09.2012 Podvodné e-maily obsahující Microsoft Services Agreement vedou k nejnov?jšímu exploitu Javy http://www.computerworld.com JP
05.09.2012 Fyzické útoky proti kryptografickým implementacím http://www.design-reuse.com JP
05.09.2012 Sm?nárna Bitcoinu okradena http://www.theregister.co.uk JP
05.09.2012 Joanna Rutkowska a její tým p?ichází s bezpe?ným novým OS http://www.theregister.co.uk JP
05.09.2012 Bankomatový skimming a skryté kamery http://krebsonsecurity.com JP
04.09.2012 AntiSec zve?ejnil identifikátory (UDID) jednoho miliónu za?ízení spole?nosti Apple http://news.cnet.com JP
04.09.2012 Írán je stále cílem malwaru Mahdí http://thehackernews.com JP
04.09.2012 Chyby p?i práci s domácím po?íta?em http://www.securityweek.com JP
04.09.2012 Hledá n?mecký ú?ad pro kriminalitu BKA vývojá?e trojan?? http://www.gulli.com JP
04.09.2012 Nový nestoudný vir putuje do po?íta?? v USA, tvá?í se, že je od FBI http://www.wnd.com JP
04.09.2012 V?zni hackli systém v?ze?ských záznam? http://www.securitynewsdaily.com JP
04.09.2012 Hacke?i využívají nástroj pro vzdálenou údržbu NetWire http://www.h-online.com JP
04.09.2012 Hacke?i zaúto?ili na švédské vládní weby (podpora Juliana Assange) http://news.cnet.com JP
04.09.2012 Útoky malwaru na žurnalisty, tisk http://www.zdnet.com JP
04.09.2012 Pro PC vir je obtížné skrýt se natrvalo http://www.zdnet.com JP
04.09.2012 76 procent IT profesionál? neví, jak se neautorizované aplikace dostávají do jejich sítí http://www.net-security.org JP
04.09.2012 Facebook bojuje s falešnými ”Like“ (To se mi líbí) http://www.eweek.com JP
04.09.2012 Firefox a Opera umož?uji podvodník?m skrýt do odkazu celý phisherský web http://www.theregister.co.uk JP
04.09.2012 K jedné rootkit infekci, která vznikla díky Jav? http://www.theregister.co.uk JP
03.09.2012 Zakladatel Pirate Bay uv?zn?n v Kambodži http://thehackernews.com JP
03.09.2012 Web Sony Mobile hacknut http://thehackernews.com JP
03.09.2012 Nejv?tší internetová nebezpe?í pro d?ti http://www.net-security.org JP
03.09.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 35/2012 http://www.root.cz JP
01.09.2012 Win 8 Security System - další falešný antivir, malware http://blogs.mcafee.com JP
01.09.2012 Pro? jsou Anonymous rozhn?vaní na New York Times? http://www.securitynewsdaily.com JP
01.09.2012 Bezpe?nostní odborníci: Javu vypínejte, používejte ji jen tehdy, pokud je to opravdu nezbytné http://www.darkreading.com JP
01.09.2012 P?ihlašovací data britské policie zve?ejnil hacker konající ve smyslu ”Free Assange“ http://www.zdnet.com JP
01.09.2012 A znovu - kritická chyba byla nalezena v práv? záplatované Jav? http://www.theregister.co.uk JP
Design: Webdesign