Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

ZeroAccess Botnet - 9 milión? infikovaných po?íta??

20.09.2012
?lánek vychází z informací spole?nosti Sophos - The ZeroAccess Botnet: Mining and Fraud for Massive Financial Gain. Jsou zde zmín?ny poslední zm?ny fungování botnetu, které vedou k jeho v?tšímu rozší?ení.
Zdroj: http://thehackernews.com/2012/09/9-million-pcs-infected-with-zeroaccess.html
Autor: JP


<<- novější - Bezpe?nost certifika?ních autorit a SSL certifikát? - pohled dnešního dne
EMC Forum v Praze, tisková zpráva - starší ->>
Design: Webdesign