Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Používání hesel za?íná být nebezpe?ný historický anachronismus

20.09.2012
Autor rozsáhlejšího ?lánku (komentuje v n?m dnešní situaci v tomto sm?ru) neskrývá sv?j kritický pohled. Východiska však nejsou jednoduchá.

5 win government grants to help ´get rid of passwords´ - p?tice vládních grant? by mohla pomoci tuto situaci zm?nit.
Zdroj: http://www.networkworld.com/news/2012/091912-how-to-find-happiness-in-262598.html
Autor: JP


<<- novější - Chyba v autentiza?ním protokolu pro databáze Oracle umož?uje cracknout hesla
Pokud používáte cloud, je nezbytné aktualizovat bezpe?nostní politiky - starší ->>
Design: Webdesign