Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.08.2004 Stránka, v?novaná dokument?m z oblasti ochrany dat http://security.isu.edu VK
29.08.2004 P?e?t?te si oficiální komentá? NIST k nedávným výsledk?m kryptolog? ohledn? hashovacích funkcí http://csrc.ncsl.nist.gov JP
29.08.2004 Manuál teorist? Al-Kaidy, kap.13 - Tajné písmo, šifry a kódy http://www.thesmokinggun.com PV
29.08.2004 Velmi p?kn? o hašovacích funcích a kolizích na wikipedii http://en.wikipedia.org VK
28.08.2004 Vále?níci kmene Navajo (Po 30.8, 20.00, ?T2) http://www.novinky.cz PV
27.08.2004 Poslední živá šifra zem?ela ve v?ku 86 let http://www.theregister.co.uk VK
27.08.2004 Co je to hybridní kryptografie ? http://eprint.iacr.org JP
27.08.2004 První kvantová sí? integrovaná s Internetem byla spušt?na v Bostonu http://www.news.harvard.edu JP
26.08.2004 Autentizace e-mailové pošty pomocí eliptické kryptografie http://www.itsecurity.com JP
26.08.2004 Hašovací funkce MD5 a další prolomeny (?lánek - V.Klíma, root.cz)! http://www.root.cz PV
25.08.2004 Stránka v?novaná shrnutí útok? na hašovací funkce http://cryptography.hyperlink.cz VK
25.08.2004 Vyšlo nové ?íslo Code and Cipher (vol.1.No4) - Certicom http://www.certicom.com JP
24.08.2004 Rozbití MD5 a realita praxe http://www.byteandswitch.com JP
24.08.2004 Ilustrovaný pr?vodce hashovacími funkcemi http://www.unixwiz.net JP
24.08.2004 Lze rozbít kvantovou šifru? http://www.commsdesign.com JP
24.08.2004 Kolize v SHA-0 http://citeseer.ist.psu.edu JP
23.08.2004 Vylepšení vztahu mezi prolomením klí?e RSA a faktorizací modulu RSA http://eprint.iacr.org TR
23.08.2004 Nová práce k bezpe?nosti nové t?ídy hašovacích funkcí SHA-256, SHA-384, SHA-512 a SHA-224 http://eprint.iacr.org VK
22.08.2004 Kolize MD5 – kde byla na za?átku chyba? http://www.rtfm.com TR
22.08.2004 Stru?né hodnocení d?sledk? kolizí hašovacích funkcí MD5, SHA-0, SHA-1 apod. od Erica Rescorly http://jis.mit.edu VK
22.08.2004 Binární soubory pro kolizi MD5 http://ansuz.sooke.bc.ca VK
22.08.2004 Seznam norem RFC, obsahujících odkaz na MD5 http://www.garlic.com VK
22.08.2004 Další reálný p?enos pomocí kvantového šifrátoru http://physicsweb.org VK
22.08.2004 IP šifrátor pro utajované informace v USA http://www.itsecurity.com VK
21.08.2004 NEWS na Crypto-Worldu v novém hávu .... http://www.crypto-world.info PV
20.08.2004 Bruce Schneier komentuje význam nových výsledk? pro MD5 a SHA http://www.computerworld.com JP
20.08.2004 Hashovací funkce, kolize a cracky - další informace v diskuzích http://www.mail-archive.com JP
20.08.2004 Zvýšený zájem o hašovací funkce a kolize - zdroje, populární ?lánky http://cryptography.hyperlink.cz VK
19.08.2004 Hašovací funkce MD5 by m?la být co nejd?íve nahrazena v certifikátech, autentizaci stahovaných a instalovaných program? i jinde http://news.com.com VK
18.08.2004 Šifrovaný USB flash disk - m?že se hodit http://www.itsecurity.com VK
18.08.2004 Komentá? k výsledk?m prezentovaným na konferenci Crypto 2004 - hashovací funkce http://www.theglobeandmail.com JP
18.08.2004 MD5 skute?n? brejknuta - Kolize MD5 potvrzena ! http://eprint.iacr.org VK
18.08.2004 Rump Session Crypto 2004 skon?ila ... http://www.iacr.org PV
17.08.2004 Rump Session Crypto 2004 v p?ímém p?enosu na Internetu! http://www.iacr.org PV
17.08.2004 Oznámeno brejknutí MD4, MD5, HAVAL-128 a RIPEMD - ov??uje se http://eprint.iacr.org VK
17.08.2004 Šušká se, že SHA-1 je blízko brejknutí. Jaké by byly následky? http://www.freedom-to-tinker.com VK
16.08.2004 Vyšel Cryptogram, Schneier?v m?sí?ník o po?íta?ové bezpe?nosti http://www.schneier.com VK
15.08.2004 Kód Navajo (HBO, Ne 15.8 ve 20.00 hod) , film x realita ... http://www.hbo.cz PV
15.08.2004 Jeden z nejvýznamn?jších kryptologických výsledk? posledních let: nalezena kolize SHA-0 http://www.md5crk.com VK
10.08.2004 Generálporu?ík Michael V. Hayden, - ?editel National Security Agency http://cryptome.org JP
04.08.2004 Kód Navajo (HBO, Ne 15.8 ve 20.00 hod) http://www.hbo.cz PV
01.08.2004 Vyšel e-zin Crypto-World 78/2004 http://crypto-world.info PV
Design: Webdesign