Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Komentá? k výsledk?m prezentovaným na konferenci Crypto 2004 - hashovací funkce

18.08.2004
V ?lánku se dozvíte podrobnosti o tom, jaké výsledky a kterých autor? se na konferenci objevili. Slabost MD5 je kvalifikována jako bezprost?ední ohrožení. Ve vztahu k SHA-1 ?íká Eli Biham (známý izraelský odborník), že umí duplikovat výsledek hashe pro situace, kdy je tento po?ítán po pr?b?hu 36 cykl? (algoritmus SHA-1 má celkem 80 cykl?). Pro algoritmus SHA-0 (p?edch?dce SHA-1, dnes nepoužívaný) ukázali ?ty?i ?ínští matematici jeho slabiny. Pokud by obdobná slabina byla nalezena i pro SHA-1, m?lo by to zhoubné následkyi pro tento algoritmus. Bezpe?nost SHA-1 (nikoliv momentální - nikdo nic takového neukázal - ale z dlouhodobého hlediska) stojí pod otazníkem.
Zdroj: http://www.theglobeandmail.com/servlet/story/RTGAM.20040818.gtcryptoaug18/BNStory/Technology/
Autor: JPMD5 skute?n? brejknuta - Kolize MD5 potvrzena ! - starší ->>
Design: Webdesign