Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

RC4-hash - nová hashovací funkce opírající se o algoritmus RC4

05.10.2006
Nová hashovací funkce má mít (z abstraktu autor?) zcela novou vnit?ní strukturu, její efektivnost je p?itom srovnatelná se známými hashovacími funkcemi jako SHA-1. Má variabilní délku výstupu (128-512 bit?). M?la by odolávat známým možným útok?m. Tj. nová hashovací funkce je bezpe?ná a zárove? rychlá, lze ji snadno implementovat.
Zdroj: http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/techreports/2006/cacr2006-36.pdf
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
Design: Webdesign