Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

NEWS na Crypto-Worldu v novém hávu ....

21.08.2004

Vzhledem k tomu, že n?které komentá?e k p?ísp?vk?m za?aly být v poslední dob? pom?rn? rozsáhlé a byla tím ztížena rychlá orientace v news, rozhodli jsme se, že zm?níme zp?sob zobrazení komentá??.

Na hlavní stránce nyní najdete datum vložení p?ísp?vku, nadpis, linku k použitému zdroji, kdo p?ísp?vek vložil a pole comment. Rozkliknutím tohoto pole se zobrazí kompletní p?ísp?vek v?etn? komentá?e toho, kdo p?ísp?vek vybral. Z komentá?e se lze vrátit do hlavního p?ehledu nebo listovat ob?ma sm?ry po jednotlivých vložených komentá?ích/p?ísp?vcích. Doufám, že tuto zm?nu uvítáte a že p?isp?je k jednodušší práci s informacemi, které jsme pro Vas p?ipravili.

Zdroj: http://www.crypto-world.info/news/index.php
Autor: PVBruce Schneier komentuje význam nových výsledk? pro MD5 a SHA - starší ->>
Design: Webdesign