Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
28.07.2006 Použití SAT pro kryptoanalýzu hashovacích funkcí http://eprint.iacr.org JP
22.07.2006 Postranní kanály - souhrn existujících informa?ních zdroj? (ECRYPT) http://www.crypto.ruhr-uni-bochum.de JP
20.07.2006 On the postquantum cipher scheme http://eprint.iacr.org JP
16.07.2006 Rozd?lení databáze novinek NEWS na dv? samostatné ?ásti - Crypto-News a Crypto-Security http://crypto-world.info PV
15.07.2006 Nová norma pro hashovací funkce - AHS (Advanced Hash Standard) - prozatímní ?asový plán http://www.csrc.nist.gov JP
14.07.2006 Kryptografické párování a postranní kanály http://eprint.iacr.org JP
14.07.2006 K bezpe?nosti RFID http://eprint.iacr.org JP
09.07.2006 E-zin Crypto-World 6/2006 uvoln?n k volnému stažení ! http://crypto-world.info PV
06.07.2006 Nový úsp?ch sm?rem ke kvantovým po?íta??m - praktické iontové pasti http://www.nist.gov VK
06.07.2006 Kryptografický procesor (ECC!) pro RFID http://eprint.iacr.org VK
06.07.2006 Prokazatelná bezpe?nost - jak správn? interpretovat získané výsledky http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
06.07.2006 Kryptografické párování a dohoda na klí?i založená na ID http://grouper.ieee.org JP
04.07.2006 NIST vydal draft - Special Publication 800-78-1, Cryptographic Standards and Key Sizes for Personal Identity Verification. http://csrc.ncsl.nist.gov JP
03.07.2006 Archiv Vlastimila Klímy také na http://crypto-world.info/klima/ http://crypto-world.info VK
Design: Webdesign