Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Kryptografický procesor (ECC!) pro RFID

06.07.2006
Dokonalý pokrok techniky. Na malém prostoru, rychlý a energeticky nenáro?ný výpo?et a kryptograficky bezpe?ný....
Zdroj: http://eprint.iacr.org/2006/227
Autor: VK


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Nový úsp?ch sm?rem ke kvantovým po?íta??m - praktické iontové pasti
Prokazatelná bezpe?nost - jak správn? interpretovat získané výsledky - starší ->>
Design: Webdesign