Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.06.2012 Slyšení v americkém kongresu ohledn? rostoucích kyberšpionážních hrozeb http://threatpost.com JP
30.06.2012 Weby obsahují nyní mén? chyb http://www.infosecurity-magazine.com JP
30.06.2012 Anonymous vyhrožují bulharské televizi http://www.gulli.com JP
30.06.2012 Otestováno: GPS dron? m?že být skute?n? hacknuto http://www.livescience.com JP
30.06.2012 6 cest k tomu, jak udržet data vašeho malého podnikání v bezpe?í http://www.securitynewsdaily.com JP
30.06.2012 Aktualizace WordPress na verzi 3.4 záplatuje d?ležitou bezpe?nostní díru http://www.h-online.com JP
30.06.2012 Množství útok? na americkou kritickou infrastrukturu dramaticky roste http://www.darkreading.com JP
30.06.2012 Doporu?ení CISO k tomu, jak se vyvärovat takových pr?nik?, jako byl ten, co postihl LinkedIn http://www.informationweek.com JP
30.06.2012 Trojan pro MACy cílí na ujgurské aktivisty http://www.theregister.co.uk JP
30.06.2012 Voln? dostupný nástroj otestuje, zda vaše aplikace jsou záplatovány http://www.theregister.co.uk JP
29.06.2012 Disk Wipe: Trvalé a bezpe?né odstran?ní dat z disku http://www.zive.cz JP
29.06.2012 Odborníci k útoku na Crypto tokeny http://threatpost.com JP
29.06.2012 P?íb?h jednoho obvin?ného hackera http://www.bankinfosecurity.com JP
29.06.2012 86 procent ?elných web? vystavuje návšt?vníky sledovacím cookies t?etích stran http://www.csoonline.com JP
29.06.2012 Deset nejv?tších ”zásah?“ od Anonymous a LulzSec http://www.csoonline.com JP
29.06.2012 Sedm bezpe?nostních hrozeb, které se objevují ve vaší síti http://www.crn.com JP
29.06.2012 ?ty?i známky toho, že Apple se nyní pouští do bezpe?nosti http://www.darkreading.com JP
29.06.2012 Trojan DNSChanger je stále na množštvích po?íta?? http://krebsonsecurity.com JP
29.06.2012 K projektu File Disinfection Framework http://www.darkreading.com JP
29.06.2012 Jak si britské banky pohrávají s IT pohromami http://www.zdnet.co.uk JP
29.06.2012 Cristiano Ronaldo je nejnebezpe?n?jší hrá? - v kyberprostoru http://www.net-security.org JP
29.06.2012 EU draft General Data Protection Regulation - diskutované zm?ny http://www.theregister.co.uk JP
28.06.2012 SETI - je zde riziko, že si stáhneme škodlivý vir z vn?jšího kosmického prostoru? http://io9.com JP
28.06.2012 Byly zve?ejn?ny prezentace z akce Positive Hack Days 2012 http://seclists.org JP
28.06.2012 Nové crimeware - bot Zemra - slouží jako nástroj pro útoky DDos http://threatpost.com JP
28.06.2012 Cloudy mohou být bankami, ale banky nejsou cloudy http://www.securityweek.com JP
28.06.2012 Je t?eba dvoufaktorovou autentizaci opravit? http://www.networkworld.com JP
28.06.2012 Úto?níci na weby p?ebírají triky od botnet? http://www.csoonline.com JP
28.06.2012 Chrome ve verzi 20 záplatuje 23 bezpe?nostních d?r http://www.h-online.com JP
28.06.2012 Voln? dostupná aplikace šifruje, maže zprávy z mobil? http://www.darkreading.com JP
28.06.2012 Firmy b?žn? sdílí citlivá dat prost?ednictvím e-mail? http://www.net-security.org JP
28.06.2012 10 cest k tomu, jak vhodnou politikou zabránit hrozbám za?ízení BYOD http://www.eweek.com JP
28.06.2012 V Japonsku schválen antipirátský zákon, ”pomsta“ Anonymous na sebe nedala dlouho ?ekat http://www.theregister.co.uk JP
28.06.2012 Zpráva: Symantec Website Security Threat Report http://redir.netcentrum.cz JP
27.06.2012 Deset bezpe?nostních problém?, které byste nem?li p?ehlídnout http://www.crn.com JP
27.06.2012 Spole?nost RSA reaguje - RSA SecurID token není cracknut http://blogs.rsa.com JP
27.06.2012 Operace High Roller úto?í na bankovní systémy na celém sv?t? http://www.zdnetasia.com JP
27.06.2012 D?ti a internet - k výsledk?m p?ehledu, který provedl Microsoft http://www.net-security.org JP
27.06.2012 Zeus - nebezpe?í jeho nejnov?jší varianty http://www.net-security.org JP
27.06.2012 Ransomware si p?ivlast?uje logo bezpe?nostní firmy resp. policie http://www.net-security.org JP
27.06.2012 MI5 popisuje udivující úrove? kybernetických útok? http://www.net-security.org JP
27.06.2012 Útoky prost?ednictvím komponent malware typu ”webinject“ jsou v podzemí p?edm?tem komerce http://www.eweek.com JP
27.06.2012 Hoteliér narušil zákony chránící data zákazník? http://www.theregister.co.uk JP
27.06.2012 Britská mládež dává p?ednost zábav? p?ed ochranou soukromí a bezpe?ností http://www.theregister.co.uk JP
27.06.2012 Zatýkání okolo fóra Carderprofit http://krebsonsecurity.com JP
27.06.2012 Jak se p?ipravit na novou legislativu EU ohledn? ochrany dat http://docs.media.bitpipe.com JP
27.06.2012 Policie dopadla Bulhary, kte?í okrádali uživatele pražských bankomat? http://praha.idnes.cz JP
26.06.2012 Token RSA SecurID 800 - rozbit v?dci, dostali se ke kryptografickým klí??m http://arstechnica.com JP
26.06.2012 Drony (bezpilotní letadélka) mohou být odchycena teroristy http://thehackernews.com JP
26.06.2012 Bezpe?nost HTML5 - chystané vystoupení na konferenci Black Hat http://www.securityweek.com JP
26.06.2012 Srovnání datových pr?nik? rok za rokem http://www.securityweek.com JP
26.06.2012 Jak na cestách zajistit bezpe?nost vašemu bezdrátovému p?ipojení http://www.securitynewsdaily.com JP
26.06.2012 Problémy bezpe?nostního léta - ?ty?i horké obavy http://www.csoonline.com JP
26.06.2012 K ofenzivní obran? podnik? http://www.darkreading.com JP
26.06.2012 Android app store - informace o bezpe?nostních problémech http://www.darkreading.com JP
26.06.2012 Aliance IT bezpe?nostních skupin vydala doporu?ení vládám http://www.scmagazine.com JP
26.06.2012 Interview s tv?rcem NoScript (Giorgio Maone) http://www.techrepublic.com JP
26.06.2012 Spam odkazující na nahé fotky a triky spammer? http://nakedsecurity.sophos.com JP
26.06.2012 P?tice voln? dostupných nástroj? pro správu vaší bezdrátové sít? http://www.techrepublic.com JP
26.06.2012 Ruská policie uv?znila operátora jednoho z nejv?tších botnet? http://www.net-security.org JP
26.06.2012 70 procent teenager? ukrývá své chování online http://www.net-security.org JP
26.06.2012 Stuxnet m?l v sob? zabudované datum, kterým kon?í svoji misi http://www.eweek.com JP
26.06.2012 EU chce stejn? jako Microsoft vlastnost Do Not Track v IE 10 http://www.computerworld.com JP
26.06.2012 Facebook bez povolení zm?nil e-maily celému sv?tu. Opravte si ten sv?j http://technet.idnes.cz JP
26.06.2012 ?lenové LulzSec p?iznali svou vinu ohledn? útok? na Sony, CIA a další http://www.computerworld.com JP
26.06.2012 Trustwave prozkoumala hesla, která se objevila v internetu z pr?niku eHarmony http://www.theregister.co.uk JP
25.06.2012 Flame umí provád?t po?íta?ové sabotáže, ni?it soubory http://www.theglobeandmail.com JP
25.06.2012 Nmap v nových verzích http://nmap.org JP
25.06.2012 Trojan.Milicenso bombarduje tiskárny http://www.theinquirer.net JP
25.06.2012 PayPal platí za nahlášené zranitelnosti http://www.computerworld.com JP
25.06.2012 Jak se pustit do bezpe?nosti http://krebsonsecurity.com JP
25.06.2012 Jak budou fungovat elektronické podpisy po 1. ?ervenci? http://www.lupa.cz JP
25.06.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 25/2012 http://www.root.cz JP
24.06.2012 Vyšel e-zin Crypto-World 5-6/2012 http://crypto-world.info PV
23.06.2012 Hacknuto americké ministerstvo národní bezpe?nosti a americké námo?nictvo http://thehackernews.com JP
23.06.2012 Co Windows 8 zlepšují ve vztahu k bezpe?nosti http://www.securitynewsdaily.com JP
23.06.2012 V?tší digitální krajina znamená v?tší možnosti se skrýt http://www.darkreading.com JP
23.06.2012 Chytré televize jsou zranitelné v??i útok?m http://www.net-security.org JP
22.06.2012 Wireshark je ve verzi 1.8.0 http://www.wireshark.org JP
22.06.2012 UGNazi, tato hackerská skupina se p?ihlásila k odpov?dnosti za výpadek Twitteru http://searchsecurity.techtarget.com JP
22.06.2012 Šestice osobních tajemství, které Facebook o vás neuchrání http://www.securitynewsdaily.com JP
22.06.2012 Pr?nik mezi kybernetickou špionáží a kyberkriminalitou http://www.darkreading.com JP
22.06.2012 K myšlence mstít se za kybernetické útoky http://www.scmagazine.com JP
22.06.2012 Výchova uživatel? je podstatná v boji proti technikám sociáolního inženýrství http://www.net-security.org JP
22.06.2012 Trojané Zeus a SpyEye jsou zpátky a úto?í na banky v reálném ?ase http://www.eweek.com JP
22.06.2012 Výsledky p?ehledu spole?nosti ZoneAlarm ukazují na genera?ní rozdíly http://www.computerworld.com JP
22.06.2012 Íránská rozv?dka hovo?í o plánování velkého kybernetického útoku ze strany USA a Izraele http://www.computerworld.com JP
22.06.2012 Ochrana medicínského výhkumu - z pohledu kybernetické bezpe?nosti http://www.sciencemag.org JP
22.06.2012 Vzácný AutoCADový ?erv kradl projekty v Peru a odesílal je do ?íny http://www.theregister.co.uk JP
21.06.2012 Vyšel ClubHack Magazine Issue 29, June 2012 http://www.chmag.in JP
21.06.2012 Phishing se netýká jenom bank http://blogs.technet.com JP
21.06.2012 Check Point p?išel s novými za?ízeními na obranu proti útok?m DDoS http://www.securityweek.com JP
21.06.2012 Sophos varuje ohledn? státem sponzorovaných útok? na evropské firmy http://www.securityweek.com JP
21.06.2012 Tipy pro bezpe?nost mobilního bankovnictví http://www.securitynewsdaily.com JP
21.06.2012 Má nejlepší obrana proti kybernetické kriminalit? být také úto?ná? http://www.networkworld.com JP
21.06.2012 Virtuální prost?edí a malware http://www.csoonline.com JP
21.06.2012 Patnáctka podvod?, které se objevují v sociálních médiích http://www.csoonline.com JP
21.06.2012 Šest nejv?tších pr?nik? roku 2012 (zatím) http://www.darkreading.com JP
21.06.2012 LinkedIn je žalován kv?li úniku špatn? zabezpe?ených hesel http://www.scmagazine.com JP
21.06.2012 Administráto?i Google Apps mohou vyžadovat použití dvoufaktorové autentizace http://www.zdnet.co.uk JP
21.06.2012 Online sdílení soubor? je vysoce rizikové http://www.net-security.org JP
21.06.2012 Hacker zve?ejnil data zákazník? poté, co vydíraná firma odmítla platit http://www.net-security.org JP
21.06.2012 Pro? auto?i nigerijských podvod? ?íkají, že jsou z Nigerie? http://research.microsoft.com JP
21.06.2012 Na syrské aktivisty úto?í nový trojan http://www.theregister.co.uk JP
20.06.2012 Ransomware m?že zaúto?it i z ne?ekaných míst http://blogs.mcafee.com JP
20.06.2012 Šet lidí (Anonymous?) uv?zn?no za útoky na weby Quebecu http://montreal.ctv.ca JP
20.06.2012 Pozor na krádeže identity na dovolené http://www.securitynewsdaily.com JP
20.06.2012 Stuxnet, Duqu, Flame cílily v Íránu na po?íta?e s nelegálními Windows http://www.darkreading.com JP
20.06.2012 Po?íta?ový vir Flame vyvinuly Spojené státy a Izrael , aby zpomalily nukleární úsilí Íránu http://www.washingtonpost.com JP
20.06.2012 Pracovníci s BYOD jsou vážným bezpe?nostním rizikem http://www.net-security.org JP
20.06.2012 K jednomu e-mailovému podvodu http://nakedsecurity.sophos.com JP
20.06.2012 Britské podnikání je na tom v EU nejh??e, co se tý?e ochrany informací http://www.net-security.org JP
20.06.2012 Google k výsledk?m p?ti let fungování své iniciativy Safe Browsing http://googleonlinesecurity.blogspot.com.au JP
20.06.2012 App Store spole?nosti Apple je obvi?ována, že obsahuje malware http://www.theregister.co.uk JP
20.06.2012 Bruce Schneierovi se nelíbí reakce antivirového pr?myslu na selhání ve vztahu k Flame http://www.theregister.co.uk JP
19.06.2012 Mikko Hypponen (F-Secure) zvažuje možnou infiltraci Microsoftu pracovníky CIA, NSA http://www.itworld.com JP
19.06.2012 Co byste skute?n? m?li v?d?t o bezpe?nosti cloud? http://www.itbusiness.ca JP
19.06.2012 Hacker oznámil, že se mu poda?ilo proniknout do 79 (!) bank http://news.cnet.com JP
19.06.2012 10 doporu?ení k tomu, jak na Twitteru z?stat v bezpe?í http://www.securitynewsdaily.com JP
19.06.2012 Bruce Schneier: USA ud?laly se Stuxnetem chybu http://www.networkworld.com JP
19.06.2012 US-CERT našel bezpe?nostní chybu v ?ipech Intelu http://www.csoonline.com JP
19.06.2012 Vyvarujte se soubor? XDP http://www.h-online.com JP
19.06.2012 Kdy bude konec tomu, aby koncoví uživatelé dopláceli na online podvody? http://www.darkreading.com JP
19.06.2012 Zpráva spole?nosti trend Micro: Automatic Transfer System, a New Cybercrime Tool http://www.trendmicro.com JP
19.06.2012 P?t nenahraditelných aplikací pro vaši klí?enku http://www.techrepublic.com JP
19.06.2012 Hacke?i ší?í trojana, který využívá problém záplatovaný Microsoftem minulý týden http://www.scmagazine.com JP
19.06.2012 USA: špatné stránky legislativy týkající se kybernetické bezpe?nosti a p?íbuzných problematik http://www.pcworld.com JP
19.06.2012 Kdo kupuje zranitelnosti nulového dne? http://www.techrepublic.com JP
19.06.2012 Zpráva spole?nosti McAfee: Technology Security Assessment for Capabilities and Applicability in Energy Sector Industrial Control Systems http://www.mcafee.com JP
19.06.2012 Krádež hesel LinkedIn podtrhuje nebezpe?í cloudu http://www.eweek.com JP
19.06.2012 Falešný Android Security Software je mobilní verze trojana Zeus http://www.eweek.com JP
19.06.2012 ?ína navrhuje normu pro segmentaci internetu http://www.computerworld.com JP
19.06.2012 Zpráva spole?nosti Imperva: Hacker Intelligence Initiative, Monthly Trend Report #11 http://www.imperva.com JP
19.06.2012 Jak m??it náklady spojené s kybernetickou kriminalitou http://weis2012.econinfosec.org JP
19.06.2012 Spole?nost Fujittsu rozbila kryptografický systém založený na párování http://www.theregister.co.uk JP
18.06.2012 Voln? dostupné nástroje, které ochrání vaše online soukromí https://apapadop.wordpress.com JP
18.06.2012 Využívání IPv6 ztíží práci policie http://news.cnet.com JP
18.06.2012 Šest nejhloup?jších nápad? v po?íta?ové bezpe?nosti http://www.ranum.com JP
18.06.2012 Bezpe?nost SAPu v ?íslech: A Global Survey 2007–2011 http://erpscan.com JP
18.06.2012 Recenze knihy: Predicting Malicious Behavior http://www.net-security.org JP
18.06.2012 Tokio - šest uv?zn?ných muž? v souvislosti s malware pro Android http://www.theregister.co.uk JP
18.06.2012 Projekt typu Honeyne cílí na USB malware http://www.theregister.co.uk JP
18.06.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 24/2012 http://www.root.cz JP
16.06.2012 Falešný antivir pro Android http://blog.webroot.com JP
16.06.2012 Phishing - top 3 globální trendy http://www.securityweek.com JP
16.06.2012 Co se chystá na konferenci Black Hat USA http://www.darkreading.com JP
16.06.2012 Weby, které vám p?i potvrzování hesla ho zasílají zpátky v otev?ené podob? http://krebsonsecurity.com JP
15.06.2012 Malware Flame bylo vyvinuto Spojenými Státy http://obrag.org JP
15.06.2012 Vyšel The Hacker News Magazine: MALWARE (Issue #12 - June 2012) http://magazine.thehackernews.com JP
15.06.2012 Pro? hacke?i úto?í na sociální sít?? http://www.securitynewsdaily.com JP
15.06.2012 Studie IBM: Managing Security Threats in the Digital Age http://www-935.ibm.com JP
15.06.2012 Spole?nost Apple potichu stáhla ze svého webu srovnání bezpe?nosti Mac OS X a Windows http://www.crn.com JP
15.06.2012 EU: jak využívat cookies - legáln? http://ec.europa.eu JP
15.06.2012 ?éf NSA prosazuje využití cloudu pro utajované vojenské kybernetické programy http://www.nextgov.com JP
15.06.2012 Jak se bránit proti útok?m na infrastrukturu http://www.darkreading.com JP
15.06.2012 Hacker?m se mén? da?í vysávat bankovní ú?ty http://www.scmagazine.com JP
15.06.2012 Bruce Schneier: pot?ebujeme mezinárodní dohody ohledn? kybernetické války? http://www.schneier.com JP
15.06.2012 V pražském bordelu je sex zdarma, pokud povolíte jeho snímání na internet http://www.wired.com JP
15.06.2012 Voln? dostupná p?íru?ka: Why Should I Care? Mobile Security for the Rest of US http://www.veracode.com JP
15.06.2012 Autentizace a autorizace - hlubší pohled http://www.computerworld.com JP
15.06.2012 LinkedIn - existující podoba bezpe?nosti povede k dlouhodobým problém?m? http://www.computerworld.com JP
15.06.2012 Problematická kvantová kryptografie má soupe?e http://www.technologyreview.com JP
14.06.2012 NIST vydal: Special Publication (SP) 800-121 Revision 1, Guide to Bluetooth Security. http://csrc.nist.gov JP
14.06.2012 Interview s jedním z Anonymous o tom, jak se komunita r?zní v názorech http://www.thedailybeast.com JP
14.06.2012 Je Flame rusko-?ínskou záležitostí, nepoda?ený d?sledek snahy o kontrolu internetu? http://redtape.msnbc.msn.com JP
14.06.2012 K p?ehledu spole?nosti Cyber-Ark: Interní zam?stnanci dále trápí IT manažery http://www.infosecurity-magazine.com JP
14.06.2012 Jak eti?tí hacke?i d?lají po?íta?e bezpe?n?jšími http://www.securitynewsdaily.com JP
14.06.2012 Úsp?ch Flame spo?ívající ve využívání flash disk? je studován hackery http://www.csoonline.com JP
14.06.2012 Microsoft reviduje svoji správu certifikát? http://www.h-online.com JP
14.06.2012 Zjišt?ný pokus o cílený phishing je nejspíš sou?ástí velké kampan? http://www.darkreading.com JP
14.06.2012 Vysoce kvalitní pad?lky osobních pr?kaz? (ID) z ?íny http://www.usatoday.com JP
14.06.2012 Malé a st?ední podnikání: rostoucí bezpe?nostní požadavky versus stará infrastruktura http://www.net-security.org JP
14.06.2012 Recneze knihy: Windows Forensic Analysis Toolkit, Third Edition http://www.net-security.org JP
14.06.2012 Varování LinkedIn je chybn? blokováno jako spam http://www.computerworld.com JP
14.06.2012 Implementace dvoufaktorové autentizace prost?ednictvím Google Authenticator http://www.codeproject.com JP
14.06.2012 Komise EU - není problém, když evropská data budou na serverech v USA http://www.theregister.co.uk JP
13.06.2012 Zam?stnanci p?ipouští, že odejdou s ukradenými daty, pokud budou propušt?ni http://threatpost.com JP
13.06.2012 CEO a CISO - rozdílnost pohled? http://www.coresecurity.com JP
13.06.2012 Popuplárn?: datové pr?niky, co jsou za? a jak vám mohou ublížit http://www.securitynewsdaily.com JP
13.06.2012 LulzSec Reborn zve?ejnili online 10 000 hesel pro Twitter http://www.networkworld.com JP
13.06.2012 Studie: Extinguishing Flame malware http://www.networkworld.com JP
13.06.2012 F-Secure: co jsme zjistili o Flame za uplynulé dva týdny http://www.f-secure.com JP
13.06.2012 Úto?níci používají rozkrývání hesel jako zadní vrátka http://www.darkreading.com JP
13.06.2012 P?i projednávání incident? jsou d?ležitou sou?ástí rozhovory se zam?stnanci http://www.darkreading.com JP
13.06.2012 Návrat k základ?m: Jak se bránit útok?m phisher? http://www.techrepublic.com JP
13.06.2012 Dopady nár?stu využívání mobilních za?ízení http://www.net-security.org JP
13.06.2012 LinkedIn chyboval v základních bezpe?nostních opat?eních http://www.darkreading.com JP
13.06.2012 Informace o úniku dalších dat z Global Payments http://www.theregister.co.uk JP
13.06.2012 Festi - kdo je jeho botmasterem? http://krebsonsecurity.com JP
12.06.2012 Rusko - útoky DDoS proti opozi?ním web?m http://www.gulli.com JP
12.06.2012 Varování p?ed hotelovými hackery http://edition.cnn.com JP
12.06.2012 Izrael vyžaduje (v p?ípad? možného podez?ení) na p?íchozích pasažérech hesla k emailovým ú?t?m http://www.theaustralian.com.au JP
12.06.2012 Pokud uživatelé Megauploadu budou chtít svá data, dostanou je, ale musí zaplatit http://www.computerworld.com JP
12.06.2012 Skotsko - ukradený notebook obsahoval údaje k bankovním ú?t?m tisíc? spole?ností a tisíc? osob http://www.heraldscotland.com JP
12.06.2012 Flame - využitý kryptografický útok vyžadoval po?íta?ovou sílu v cen? 200 000 dolar? http://arstechnica.com JP
12.06.2012 Microsoft se staví za defaultní soukromí v norm? Do Not Track http://www.zdnet.co.uk JP
12.06.2012 Vzdáváme své internetové soukromí, ?íká Cory Doctorow http://www.techrepublic.com JP
12.06.2012 Malé podnikání se nebojí datových pr?nik? http://www.net-security.org JP
12.06.2012 Hrozby ohrožující všechny podniky, desítka z nich, která zasluhuje nejv?tší pozornost http://www.eweek.com JP
12.06.2012 Odborníci našli p?ímé propojení mezi Flame a Stuxnetem http://www.computerworld.com JP
12.06.2012 Servery s MySQL, MariaDB zranitelné v??i útoku na hesla hrubou silou http://www.theregister.co.uk JP
12.06.2012 Chytré m??i?e jsou masovou sledovací technikou, varují ochránci soukromí v EU http://www.theregister.co.uk JP
12.06.2012 Hacke?i využili na 200 ?eských server? k útoku na Lotyšsko http://www.novinky.cz JP
11.06.2012 Interview: Vitalij Kamljuk (Russian Global Research and Analysis Team at Kaspersky Lab.) http://english.ruvr.ru JP
11.06.2012 Jak monitorovat a kontrolovat privilegované uživatele http://www.darkreading.com JP
11.06.2012 AnonAustria zve?ejnily 2.8 GB e-mail? scientolog? http://www.gulli.com JP
11.06.2012 Jihokorejské noviny objektem velkého kybernetického útoku http://news.yahoo.com JP
11.06.2012 Deset cest, kterými m?žete vystavit vaši podnikovou sí? hack?m http://www.forbes.com JP
11.06.2012 Bezpe?né používání hesel, n?kolik sad doporu?ení http://www.net-security.org JP
11.06.2012 Kv?ten 2012 - prudký nár?st malware a spamu http://www.eweek.com JP
11.06.2012 Indie p?ipravuje své plány ohledn? obrany proti kybernetickým útok?m a ochran? kritické infrastruktury http://www.theregister.co.uk JP
11.06.2012 Jak spole?nosti mohou posílit bezpe?nost hesel http://krebsonsecurity.com JP
11.06.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 23/2012 http://www.root.cz JP
09.06.2012 Restaura?ní ?et?zec hlásí pr?nik - prozrazeny byly data platebních karet http://www.bankinfosecurity.com JP
09.06.2012 Nej?ast?ji používaná hesla http://xato.net JP
09.06.2012 Spole?nost Arbor Networks varuje p?ed nástrojem IP-Killer (MP-DDoser )pro útoky DDoS http://searchsecurity.techtarget.com JP
09.06.2012 Kyberkriminalita je mnohem v?tší hrozbou než Al-Kájda http://www.csoonline.com JP
09.06.2012 Pozor na tzv. hackerské nástroje pro Facebook http://www.net-security.org JP
08.06.2012 FedRAMP - požadvky na poskytovatelé cloudu, kte?í cht?jí získat smlouvy s vládními orgány USA http://www.washingtonpost.com JP
08.06.2012 Jak se Flame replikuje? http://threatpost.com JP
08.06.2012 Tzv. Bieber hacke?i a image Anonymous http://www.infosecurity-magazine.com JP
08.06.2012 OSN požaduje mezinárodní spolupráci proti ”globální kybernetické válce“ http://www.gulli.com JP
08.06.2012 Kriminální sv?t umí s pomocí základních nástroj? obejít sofistikované postupy pro otisky za?ízení (device fingerprinting) http://www.securityweek.com JP
08.06.2012 Sociální sít? a bezpe?nost - vra?te se k základ?m http://blogs.rsa.com JP
08.06.2012 Infografika: Online hrozby 101 http://www.techrepublic.com JP
08.06.2012 V?tší potenciál než Severní Korea ve vztahu ke kybernetickému warfare mají již jen USA a Rusko http://view.koreaherald.com JP
08.06.2012 Recenze knihy: Security Metrics, A Beginner´s Guide http://www.net-security.org JP
08.06.2012 Rozhodnutí Microsoftu (defaultn? v IE10 bude ”Do Not Track“) m?že narušovat pravidla http://www.eweek.com JP
08.06.2012 Kybernetické útoky jsou pro kanadskou ekonomiku v?tším rizikem než se p?vodn? soudilo http://www.sfgate.com JP
08.06.2012 Kryptografický pr?nik ukazuje, že Flame bylo navrhováno vysoce kvalifikovanými v?dci http://arstechnica.com JP
08.06.2012 Uživatelé LinkedIn jsou po pr?niku do databáze zasypáváni spamem http://www.theregister.co.uk JP
08.06.2012 Bezpe?nost koncového bodu a iPad http://www.solutionary.com JP
08.06.2012 Íránská vláda spolupracuje s hackerskými skupinami v zemi http://www.theregister.co.uk JP
08.06.2012 Flame dostává p?íkaz k sebevražd? http://www.theregister.co.uk JP
07.06.2012 Eugen Kaspersky se obává kyberterorizmu http://www.gulli.com JP
07.06.2012 Podvržená Gmail aplikace pro Android špióní a krade http://www.securitynewsdaily.com JP
07.06.2012 Jak p?átelé mohou pokazit vaše soukromí na Facebooku http://www.securitynewsdaily.com JP
07.06.2012 Trojan, který úto?í na syrské aktivisty, se ší?í prost?ednictvím Skype http://www.securityweek.com JP
07.06.2012 Siemens zlepšuje bezpe?nost ve sv?t? po Stuxnetu http://www.darkreading.com JP
07.06.2012 P?íru?ka: CSO´s Ultimate Guide to Intellectual Property Protection http://www.csoonline.com JP
07.06.2012 Slabý ?lánek online bankovnictví - zákazníci http://www.csoonline.com JP
07.06.2012 Flame a kompromitace Windows Update http://www.h-online.com JP
07.06.2012 Útoky nulového dne - jak se p?ed nimi chránit, co v?bec m?žeme ud?lat? http://www.zdnet.co.uk JP
07.06.2012 Pozor na podvod s tzv. lotérií EURO 2012 http://www.net-security.org JP
07.06.2012 Nejv?tší biometrická databáze sv?ta http://www.net-security.org JP
07.06.2012 Hacke?í, klídek! NATO nemá žádné plány na kybernetické útoky http://www.theregister.co.uk JP
07.06.2012 Pokud používáte LinkedIn, zm??te své heslo http://krebsonsecurity.com JP
07.06.2012 Údajní rumunští hacke?i byli vylákáni do USA http://krebsonsecurity.com JP
06.06.2012 Za?áte?ník?v pr?vodce SSL certifikáty http://www.findwhitepapers.com JP
06.06.2012 P?tice nejhorších po?íta?ových vir? http://www.zdnet.com JP
06.06.2012 Boomerangová rizika kybernetických zbraní http://www.cio-today.com JP
06.06.2012 Senáto?i se ptají, jak je možné, že došlo k úniku informací ohledn? kybernetického útoku na Írán? http://www.nationaljournal.com JP
06.06.2012 Jak fungoval útok, který pomohl Flame k certifikát?m Microsoftu? http://www.infosecurity-magazine.com JP
06.06.2012 Kybervále?ná jednotka Bundeswehru je p?ipravena k nasazení http://www.gulli.com JP
06.06.2012 Byl Hotmailový ú?et kandidáta na amerického prezidenta hacknut ? http://www.securitynewsdaily.com JP
06.06.2012 Anonymous hledají na Twitteru pedofily http://www.securitynewsdaily.com JP
06.06.2012 Je personalizace hrozbou soukromí? http://www.csoonline.com JP
06.06.2012 Adobe (po protestech) vydalo aktualizace http://www.h-online.com JP
06.06.2012 Pokud to nezvládne antivir, i tehdy není vše ztraceno http://www.darkreading.com JP
06.06.2012 Jak Kaddáfí sbíral na internetu informace http://www.wired.com JP
06.06.2012 Ochrana pro Android (Google´s Bouncer) - odborníci ukázali, že ji lze obejít http://www.net-security.org JP
06.06.2012 Vydán Firefox ve verzi 13 http://www.computerworld.com JP
06.06.2012 Google vydalo varování uživatel?m Gmailu http://googleonlinesecurity.blogspot.com.au JP
05.06.2012 Kontrolní a ?ídící centra (C&C) pro Flame byla registrována v roce 2008 http://www.securityweek.com JP
05.06.2012 Jak se hacke?i dostávají na blogy WordPress a jak je zastavit http://www.securitynewsdaily.com JP
05.06.2012 Co jsem se nau?il, když jsem opustil bezpe?nost http://www.csoonline.com JP
05.06.2012 Jak N?mci luštili americký šifrátor M-209 http://chris-intel-corner.blogspot.gr JP
05.06.2012 5 cest, kterými zbyte?n? vynakládáte peníze p?i dosahování shody http://www.darkreading.com JP
05.06.2012 Online p?íru?ka: iOS Security Guide http://images.apple.com JP
05.06.2012 Prohlíže? Chrome a ScriptNo http://www.techrepublic.com JP
05.06.2012 Flame zneužívalo službu Windows Update http://www.securelist.com JP
05.06.2012 Spot?ebitelé jsou nespokojeni se zve?ejn?nými informacemi k datovým pr?nik?m http://www.net-security.org JP
05.06.2012 Recenze knihy: Web Application Security, A Beginner´s Guide http://www.net-security.org JP
05.06.2012 Flame komunikovalo prost?ednictvím 85 domén http://www.eweek.com JP
05.06.2012 Malware Flame fascinuje antivirové odborníky i tv?rce konspira?ních teorií http://www.eweek.com JP
05.06.2012 Windows 8 a zabudovaná antivirová ochrana http://www.computerworld.com JP
05.06.2012 Úto?níci našli slabé místo v dvoufaktorové autentizaci http://krebsonsecurity.com JP
04.06.2012 Hacknut byl ?ínský Telecom http://pastebin.com JP
04.06.2012 Je Stuxnet prvním výst?elem kybernetické války? http://www.crn.com JP
04.06.2012 Malware pro Macy - p?ece?ované ?i podcen?né? http://www.zdnet.co.uk JP
04.06.2012 Microsoft vysv?tluje,pro? ?ásti Flame jsou podepsané certifikáty pocházejícími jakoby od MS http://www.theregister.co.uk JP
04.06.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 22/2012 http://www.root.cz JP
02.06.2012 Co sm?ruje dnešní digitální forenzní analýzu? http://computer-forensics.sans.org JP
02.06.2012 Hlavní prohlíže?e - objevena potenciáln? nebezpe?ná zranitelnost http://threatpost.com JP
02.06.2012 Pro? antivirové firmy chybují ve vztahu k takovým hrozbám jako Stuxnet, Duqu a Flame? http://www.wired.com JP
02.06.2012 Bluetooth funkcionalita Flame umož?uje lokáln? provád?t špionáž http://www.computerworld.com JP
02.06.2012 Jak si vyrobit papírový šifrátor Enigma http://boingboing.net JP
02.06.2012 Na londýnském letišti Heathrow byl ukraden notebook pat?ící bývalé šéfce MI5 http://www.theregister.co.uk JP
01.06.2012 Obama na?ídil urychlit vlnu kybernetických útok? proti Íránu http://www.nytimes.com JP
01.06.2012 Izrael i USA popírají autorství Flame http://www.gulli.com JP
01.06.2012 Klí?ový den pro ACTA v Evrop? http://www.infosecurity-magazine.com JP
01.06.2012 P?tice doporu?ení k minimalizaci bezpe?nostních rizik mobilních aplikací http://www.bankinfosecurity.com JP
01.06.2012 Americké spole?nosti vláda nebyly prost?ednictvím Flame pravd?podobn? zasaženy http://www.networkworld.com JP
01.06.2012 Zat?en hacker, šéf skupiny UGNazi, která minulý týden hackla platební systémWHMCS http://www.h-online.com JP
01.06.2012 Pozor na podvod týkající se hotelové rezervace http://www.securitynewsdaily.com JP
01.06.2012 N?mecko jde k soudu EU, nesplnilo požadavky sm?rnice o uchovávání dat http://www.theinquirer.net JP
01.06.2012 Trojan Citadel p?ichází s novým trikem http://www.scmagazine.com JP
01.06.2012 Objeven nepatrný, ale velmi nebezpe?ný bankovní trojan http://www.net-security.org JP
01.06.2012 Recenze knihy: Securing the Cloud http://www.net-security.org JP
01.06.2012 Recenze knihy: Wireless Network Security: A Beginner´s Guide http://www.net-security.org JP
01.06.2012 Megaupload chce, aby americký soud stáhl obvin?ní, hájí se americkým právem http://www.computerworld.com JP
01.06.2012 Flame, jeho vlastnosti ve srovnání s jiným malware http://www.theregister.co.uk JP
01.06.2012 ?ínští hacke?i ohrožují také multinárodní firmy v Hongkongu http://www.theregister.co.uk JP
Design: Webdesign