Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

D?ti a internet - k výsledk?m p?ehledu, který provedl Microsoft

27.06.2012
Více než polovina d?tí - z celého sv?ta (54 procent) byla na internetu oklamána:
Spole?nost ZoneAlerm p?ipravila infografiku v?novanou genera?ním rozdíl?m ve vztahu k po?íta?ové bezpe?nosti - Infographic: Generation gap in computer security.
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=13167
Autor: JP


<<- novější - Operace High Roller úto?í na bankovní systémy na celém sv?t?
Zeus - nebezpe?í jeho nejnov?jší varianty - starší ->>
Design: Webdesign