Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

CEO a CISO - rozdílnost pohled?

13.06.2012
Informaci o provedeném šet?ení dopl?uje grafické znázorn?ní n?kterých výsledk? - infographic. Viz také komentá? - One-third of CEOs have never been briefed by CISO on security.

Informaci o tomto šet?ení p?ináší také ?lánek CISOs, CEOs Have Vastly Different Views on Security Threats: Survey.
Zdroj: http://www.coresecurity.com/content/CEOs-Lack-Visibility-Into-Origin-and-Seriousness-of-Security-Threats
Autor: JP


<<- novější - Zam?stnanci p?ipouští, že odejdou s ukradenými daty, pokud budou propušt?ni
Popuplárn?: datové pr?niky, co jsou za? a jak vám mohou ublížit - starší ->>
Design: Webdesign