Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

P?íru?ka: A CISO\'s Guide To Application Security - Part 2: The Growing Threat to Applications

24.04.2012
Druhé pokra?ování seriálu, který p?ipravuje spole?nost Veracode. Ukázány jsou n?které statistiky okolo nedávných datových pr?nik? a jsou zde obsaženy odkazy na n?která regula?ní ustanovení.
Zdroj: http://threatpost.com/en_us/blogs/cisos-guide-application-security-part-2-growing-threat-applications-042312
Autor: JP


<<- novější - Jak - a pro? - hackovat vaši bezdrátovou sí?
Chra?te svou sí? p?ed útoky DOS - starší ->>
Design: Webdesign