Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.05.2012 Plánem X chce Pentagfon rozší?it svou moc do kyberprostoru http://www.washingtonpost.com JP
31.05.2012 Bruce Schneier k trhu se zranitelnostmi http://www.forbes.com JP
31.05.2012 ?ím je Deep Web (neviditelný internet)? http://thehackernews.com JP
31.05.2012 Hacktivismus: kde byl a kam krá?í http://www.securityweek.com JP
31.05.2012 Americký ICS CERT vydal p?íru?ku pro operace v rámci kritické infrastruktury http://www.us-cert.gov JP
31.05.2012 Anonymous vystupují proti Formuli 1, Grand Prix v Kanad? http://www.securityweek.com JP
31.05.2012 Top 4 problematiky spojené s malware pro rok 2012 http://www.bankinfosecurity.com JP
31.05.2012 reCAPTCHA od Google cracknuta http://www.h-online.com JP
31.05.2012 FAQ: Flame/Skywiper http://www.securitynewsdaily.com JP
31.05.2012 Infografika: Je voln? dostupný bezdrát p?ítel ?i nep?ítel? http://www.techrepublic.com JP
31.05.2012 Vyšel: (IN)SECURE Magazine issue 34 http://www.net-security.org JP
31.05.2012 Loterijní podvod cílí na fanoušky olympiády http://www.net-security.org JP
31.05.2012 Deset d?vod?, pro? odejít z Facebooku http://www.root.cz JP
31.05.2012 Hledají se souvislosti mezi kódy Stuxnetu a Flame http://www.computerworld.com JP
31.05.2012 Zakladatel WikiLeaks Julian Assange prohrál soud ohledn? vydání do Švédska http://www.computerworld.com JP
31.05.2012 Kopie anticenzorské SW používaného v Íránu a Sýrii obsahují keylogger http://www.computerworld.com JP
31.05.2012 McAfee: každý šestý po?íta? je nechrán?n http://blogs.mcafee.com JP
30.05.2012 Byl vydán dokument: NIST Special Publication 800-146, Cloud Computing Synopsis and Recommendations http://csrc.nist.gov JP
30.05.2012 K malware ozna?ovaném jako IXESHE http://www.securityweek.com JP
30.05.2012 Jsou vaše data v cloudu v bezpe?í? http://www.darkreading.com JP
30.05.2012 Flame: další zbran? tohoto typu budou teprve objeveny http://www.darkreading.com JP
30.05.2012 NSA bude mít 60 rok? https://www.networkworld.com JP
30.05.2012 Izrael vynakládá nemalé prost?edky na kybernetickou bezpe?nost http://www.timesofisrael.com JP
30.05.2012 Pozor na podvod: Facebook Timeline Remover http://www.securitynewsdaily.com JP
30.05.2012 Bezpe?nostní profesionálové: m?li byste poznat, kdy je ?as odejít a také jak to ud?lat http://www.techrepublic.com JP
30.05.2012 Prohlíže? Chrome m?že být bezpe?ný, jeho rozší?ení však nejsou http://www.techrepublic.com JP
30.05.2012 Recenze knihy: Cyber Security Policy Guidebook http://www.net-security.org JP
30.05.2012 Podvodníci tvrd? pracují, hledají cesty k oklamání spot?ebitel? http://www.net-security.org JP
30.05.2012 Nový trojan (spyware) se tvá?í jako keygen pro hry na Steamu http://www.net-security.org JP
30.05.2012 Bitdefender vydal nástroj k odstran?ní Flame http://www.net-security.org JP
30.05.2012 Internet Defense League - skupina, která chce bojovat proti novým legislativám ohledn? internetu (typu CISPA) http://www.eweek.com JP
30.05.2012 Gartner ?íká, že spole?nosti nyní v daleko v?tší mí?e monitorují sociální média http://www.computerworld.com JP
30.05.2012 Rumunské autority rozbily 14 ?lennou skupinu spojenou s Anonymous http://www.computerworld.com JP
30.05.2012 Zbavit se malware Flame bude trvat celé roky http://www.theregister.co.uk JP
30.05.2012 Bílý d?m pom?že boji proti botnet?m http://krebsonsecurity.com JP
29.05.2012 P?ehled spole?nosti Mc Afee: Risk and Compliance Outlook - 2012 http://www.mcafee.com JP
29.05.2012 Jak hacke?i úto?í na sociální sít?? http://www.govtech.com JP
29.05.2012 Universal Virus Sniffer 3.75 http://www.softpedia.com JP
29.05.2012 ?ína chce spoluprat v oblasti kybernetické kriminality http://english.cntv.cn JP
29.05.2012 Výrobce dron? hacknut (Anonymous) http://www.cyberwarnews.info JP
29.05.2012 K prozrazeným informacím o amerických federálních zam?stnancích http://www.pcworld.com JP
29.05.2012 Další komentá?e k objevenému ”supermalware“ http://www.securitynewsdaily.com JP
29.05.2012 Spam orientovaný na olympiádu ší?í škodlivá pdf http://www.net-security.org JP
29.05.2012 Google, ”Mezní Soukromá Zpravodajská Agentura“ budí zlobu EU http://www.eweek.com JP
29.05.2012 Google Apps mají certifikaci ISO 27001 http://www.theregister.co.uk JP
29.05.2012 Poprvé ve sv?t? - nalezeny tajné vlastnosti ?ipu http://www.theregister.co.uk JP
28.05.2012 Objeveno (Kaspersky) masivní malware ”Flame“ úto?ící na Írán http://www.wired.com JP
28.05.2012 P?ijdeme o svou e-suverenitu? http://www.lupa.cz JP
28.05.2012 Po?íta?ová kriminalita: dobré zprávy a špatné zprávy http://www.huffingtonpost.co.uk JP
28.05.2012 Kampa? Google ve vztahu k malware DNS Changer http://www.pcworld.com JP
28.05.2012 Gartner: Nev??te svému poskytovateli cloudu, že ochrání vaše aktiva http://www.root.cz JP
28.05.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 21/2012 http://www.root.cz JP
27.05.2012 ?R: Zákonodárci si došlápnou na hackery, chystají Stav kybernetického nebezpe?í http://www.novinky.cz JP
26.05.2012 Jak si spole?nosti kupují na Facebooku p?átele, ”Like“ a hlášky http://www.pcworld.com JP
26.05.2012 Po?íta?oví ?ervi, co jsou za? a jak se jim bránit http://www.securitynewsdaily.com JP
26.05.2012 Mobilní hrozby zap?í?i?ují zmatek http://www.net-security.org JP
26.05.2012 Americký starosta se svým synem byli uv?zn?ni za hacknutí opozi?ních stránek http://www.theregister.co.uk JP
26.05.2012 Nová skupina hacktist? organizuje kybernetickou kampa? proti gigantickým spole?nostem http://www.theregister.co.uk JP
25.05.2012 Jak zmírnit rizika sociálního inženýrství http://www.bankinfosecurity.com JP
25.05.2012 Error Smart je nový scamware nikoliv anti-spyware http://www.2-spyware.com JP
25.05.2012 Ministryn? Hillary Clintonová oficiáln?: hackli jsme jemenské stránky A-Kájdy http://abcnews.go.com JP
25.05.2012 FBI varuje p?ední firmy p?ed protestním hackem Anonymous 25. kv?tna http://threatpost.com JP
25.05.2012 Windows 8 spustí Adobe Flash jen na n?kterých webech http://www.pcworld.com JP
25.05.2012 D?v?rná data rad?ji mažte, ?íkají bezpe?nostní odborníci http://www.csoonline.com JP
25.05.2012 Firewall jako pom?cka p?i hackování http://www.h-online.com JP
25.05.2012 K akci: Kaspersky´s 2012 North American Reviewers Summit. http://www.crn.com JP
25.05.2012 Londýnská policie má mobilní skenery otisk? prst? http://www.zdnet.co.uk JP
25.05.2012 Bezpe?ný e-mail: 10 krok?, které ukazují, jak pojednat s nebezpe?nými zprávami http://www.eweek.com JP
25.05.2012 Nedostate?né ochrany systém? SAP http://www.computerworld.com JP
25.05.2012 SPole?nosti Yahoo utekl soukromý klí?, který umož?uje komukoliv podepisovat rozší?ení pro Chrome http://www.computerworld.com JP
25.05.2012 Zpráva spole?nosti Imperva: Dissecting a Hacktivist Attack http://www.imperva.com JP
25.05.2012 Útok klon?. Lze SecureID spole?nosti RSA kompromitovat? http://www.theregister.co.uk JP
24.05.2012 Nová cesta pro zvýšení d?v?ry v digitální certifikáty http://threatpost.com JP
24.05.2012 Nový program NSA umožní p?ipravit studenty pro boj s kybernetickými útoky http://www.securityweek.com JP
24.05.2012 Jak odpovídat hacktivist?m http://www.bankinfosecurity.com JP
24.05.2012 Zpráva: Governance of Enterprise Security: CyLab 2012 http://www.rsa.com JP
24.05.2012 Wireshark je aktualizován http://www.h-online.com JP
24.05.2012 Chytrý mobil kombinovaný s pep?ovýn sprejem http://www.securitynewsdaily.com JP
24.05.2012 Diablo 3 - ú?ty hrá?? hacknuty http://www.securitynewsdaily.com JP
24.05.2012 Internetové hoaxy a hledání pravdy na internetu http://www.theatlantic.com JP
24.05.2012 FBI potichu spustila nové dohlížecí centrum http://news.cnet.com JP
24.05.2012 Praha, ?íjen 2012: SANS zde bude po?ádat školení k digitální forenzní analýze http://www.net-security.org JP
24.05.2012 IBM zakázala používat digitálního asistenta Siri od Apple ve svých sítích http://www.eweek.com JP
24.05.2012 Zpráva: McAfee Threats Report: First Quarter 2012 http://www.mcafee.com JP
24.05.2012 Facebook a léka?i http://www.computerworld.com JP
24.05.2012 Arménie uv?znila botmastera Bredolabu http://www.theregister.co.uk JP
24.05.2012 Austrálie: BigPond GameArena hacknuta http://www.theregister.co.uk JP
24.05.2012 Sociální média se mohou stát prost?edkem vále?né propagandy http://www.theregister.co.uk JP
24.05.2012 Nenechte se využívat clickjackingem http://www.novinky.cz JP
23.05.2012 Zeus 2.x - tato nová varianta má i charakteristiky ransomware http://thehackernews.com JP
23.05.2012 Banky varují p?ed novým sofistikovaným online podvodem http://www.csoonline.com JP
23.05.2012 Pozor na zombie blondýnky na Facebooku http://www.securitynewsdaily.com JP
23.05.2012 Biometrie hlasu jako nástroj pro boj s podvody http://www.bankinfosecurity.com JP
23.05.2012 Cílený útok stojí spole?nost v pr?m?ru 200 000 dolar? http://www.scmagazine.com JP
23.05.2012 Anatomie bezpe?nostní díry, která m?la dopad na sudo http://nakedsecurity.sophos.com JP
23.05.2012 Co byste m?li v?d?t o bezpe?nostních vlastnostech Windows 8 http://www.techrepublic.com JP
23.05.2012 K nedávné velké kompromitaci ve stát? Utah došlo díky konfigura?ním chybám http://www.eweek.com JP
23.05.2012 Podle Microsoftu vzr?stá po?et infekcí Windows Vista http://www.computerworld.com JP
23.05.2012 Bankovní malware sleduje ob?ti s pomocí webových kamer a mikrofón? http://www.computerworld.com JP
23.05.2012 Služba WHMCS pro online podnikání kompromitována (sociální inženýrství) http://www.theregister.co.uk JP
23.05.2012 ?ína odmítá výsledky nové zprávy Pentagonu http://www.theregister.co.uk JP
23.05.2012 Kaspersky je roz?arován postojem Apple, necht?jí povolit vývoj antiviru pro iOS http://www.theregister.co.uk JP
23.05.2012 Nalezena bezpe?nostní zranitelnost mobilních sítí http://phys.org JP
22.05.2012 Polovina uživatel? PC jsou piráti http://www.techweekeurope.co.uk JP
22.05.2012 Bezpe?nost Windows 8 - co zde p?ichází nového? http://features.techworld.com JP
22.05.2012 Bezpe?nost koncových bod? systém? SCADA http://www.securityweek.com JP
22.05.2012 Bezpe?nost GSM se zlepšuje jen velmi pomalu http://www.h-online.com JP
22.05.2012 K útoku íránských hacker? na NASA http://www.darkreading.com JP
22.05.2012 Bezpe?ný pohyb na internetu - jak ho zajistit pro vaše uživatele a vaše data http://www.darkreading.com JP
22.05.2012 IPv6 a bezpe?nost - hrozby p?icházející z IPv4 http://www.crn.com JP
22.05.2012 Portrét pad?lalele http://m.wired.com JP
22.05.2012 Vydáno je Nmap ve verzi 6 http://www.net-security.org JP
22.05.2012 Správa e-mail?. Jak se vyhnout p?ti nej?ast?jším chybám http://www.computerworld.com JP
22.05.2012 K zadním vrátk?m v amerických ZTE mobilech s Androidem http://www.theregister.co.uk JP
22.05.2012 Facebookem se ší?í nový ?erv. Zneužívá k tomu IM http://www.theregister.co.uk JP
22.05.2012 Anonymous zve?ejnili 1,7 GB dat ukradených z amerického ministerstva spravedlnosti http://thenextweb.com JP
22.05.2012 Adware, Wikipedia a infikované prohlíže?e http://krebsonsecurity.com JP
21.05.2012 Elektronické podpisy: z bláta do louže? http://www.lupa.cz JP
21.05.2012 13 tip?, jak udržet sv?j Mac v bezpe?í http://www.usatoday.com JP
21.05.2012 Dev?t hlavních cest, kterými kriminalita používá Facebook http://247wallst.com JP
21.05.2012 N?mecko - hacke?i ukradli a zve?ejnili p?ihlašovací data ze serveru SPD http://www.gulli.com JP
21.05.2012 Hacknuty stránky IBM Research http://thehackernews.com JP
21.05.2012 Kybernetické warfare - americká vláda k n?mu p?ipravuje speciální konferenci http://www.networkworld.com JP
21.05.2012 Summit NATO v Chicagu a kybernetické bezpe?nostní hrozby http://www.eweek.com JP
21.05.2012 Využívání mobilních za?ízení v podnicích - k p?ehledu spole?nosti Gartner http://www.computerworld.com JP
21.05.2012 Anonymous pokra?ují v útocích na stránky indické vlády a další indické stránky http://www.theregister.co.uk JP
21.05.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 20/2012 http://www.root.cz JP
19.05.2012 Jak se Stuxnet vrací a straší USA http://www.theatlanticwire.com JP
19.05.2012 Neviditelná bezpe?nostní nebezpe?í na stránkách finan?ních web? http://www.securityweek.com JP
19.05.2012 NASA vyšet?uje možnou kompromitaci SSL http://www.securityweek.com JP
19.05.2012 Bezdrátové technologie používané v medicínských za?ízeních jsou nemalým problémem http://www.csoonline.com JP
19.05.2012 Útoky drive-by-download - jak fungují a jak se proti nim bránit http://www.securitynewsdaily.com JP
18.05.2012 V Berlín? bylo otev?eno nové centrum pro kyberbezpe?nostní výzkum http://news.techworld.com JP
18.05.2012 Video: 20 Critical Security Controls for Cyber Defence http://t.co JP
18.05.2012 Je snadné se stát spammerem http://blog.webroot.com JP
18.05.2012 Kybergeddon se blíží http://www.nationaljournal.com JP
18.05.2012 Podvodníci využívají ukradené fotky nahé brazilské here?ky k ší?ení malware http://www.securitynewsdaily.com JP
18.05.2012 Anti-Anonymous hacker se p?ihlásil k útoku na Pirate Bay http://www.net-security.org JP
18.05.2012 Konference Microsoftu: Security Development Conference 2012 (SDC 2012) https://www.securitydevelopmentconference.com JP
18.05.2012 Verze trojana Zeus krade finan?ní data v sérii podvod? cílených na Facebook, Hotmail, Google a Yahoo http://www.eweek.com JP
18.05.2012 Toto SSD se zni?í ... http://www.computerworld.com JP
18.05.2012 Malware pro Android se ší?í z Ruska http://www.computerworld.com JP
18.05.2012 Anonymous cílí svá DDoS d?la na Indii http://www.theregister.co.uk JP
18.05.2012 Vlády mohou zasáhnout sociální sít? kybernetickými útoky http://www.theregister.co.uk JP
18.05.2012 Vidíte reklamy na stránkách Wikipedie? Pak jste nejspíš infikováni! http://www.theregister.co.uk JP
18.05.2012 P?t nejv?tších sítí dodávajících malware http://www.infoworld.com JP
18.05.2012 Brit stráví rok ve v?zení za hacknutí ú?tu Facebooku http://www.theregister.co.uk JP
18.05.2012 Global Payments - datum pr?niku se posouvá až do ledna 2011 http://krebsonsecurity.com JP
17.05.2012 Hacke?i p?ichází, hacke?i p?ichází ! http://www.estevanmercury.ca JP
17.05.2012 Anonymous protestují proti EU dohlížecímu projektu Indect http://www.gulli.com JP
17.05.2012 Paunch, ruský tv?rce Black Hole Exploit http://www.securityweek.com JP
17.05.2012 Nový ´sociální´ ?erv na Facebooku - ´LilyJade´ http://krebsonsecurity.com JP
17.05.2012 Aplikace Mobile Spy - sama není bezpe?ná http://www.securitynewsdaily.com JP
17.05.2012 T?i cesty k tomu, jak z vašich p?átel v sociálních médiích ud?lat nep?átele http://www.securitynewsdaily.com JP
17.05.2012 K vztah?m USA a ?íny v oblasti kybernetické bezpe?nosti http://www.nationaljournal.com JP
17.05.2012 PCI vydalo pom?cku pro obchodníky, kte?í akceptují mobilní platby (chytrým mobilem ?i tabletem) https://www.pcisecuritystandards.org JP
17.05.2012 USB flash disky a jejich zape?et?ní voskem http://www.schneier.com JP
17.05.2012 ATeam, britská pobo?ka Anonymous a operace ´Leveson´ http://www.zdnet.co.uk JP
17.05.2012 DNSCrypt byl vydán (i pro Windows), je proto DNSSec nadbyte?ným? http://www.techrepublic.com JP
17.05.2012 Bankovní trojan se maskuje jako instalátor Chrome http://www.net-security.org JP
17.05.2012 IT a za?ízení BYOD (k studii spole?nosti Cisco) http://www.net-security.org JP
17.05.2012 Bezpe?nost chytrých mobil? sm??uje k ´apokalypse´ http://www.computerworld.com JP
16.05.2012 Šest tip? k tomu, jak se chránbit p?ed podvodnými weby (a spol,) http://www.newsmaker.com.au JP
16.05.2012 Kradené digitální certifikáty a malware http://threatpost.com JP
16.05.2012 Skypem se ší?í trojan Poison Ivy http://blog.webroot.com JP
16.05.2012 Bezpe?nostní technologie: p?tice s rostoucím významem a p?tice s významem klesajícím http://www.networkworld.com JP
16.05.2012 Slideshow: Rogues gallery 2: Ten infamous hacks and hackers http://www.csoonline.com JP
16.05.2012 Napadena stránka Notepad++ http://www.h-online.com JP
16.05.2012 Jak m?žete prohrát soud se škodícím interním zam?stnancem http://www.darkreading.com JP
16.05.2012 Anonymous znovu úto?í na podez?elé pedofily http://www.securitynewsdaily.com JP
16.05.2012 Dokument (Symantec): Fraud Alert: Phishing – the Latest Tactics and Potential Business Impacts 2012 http://www.ithound.com JP
16.05.2012 Americkým voják?m bude pomáhat hejno minisatelit? http://www.securitynewsdaily.com JP
16.05.2012 Zpráva F-Secure: Mobile Threat Report, Q1 2012 http://www.f-secure.com JP
16.05.2012 Napadeny stránky mezinárodní politiky, lidských práv http://www.scmagazine.com JP
16.05.2012 Trustindex - nejh??e na tom s d?v?rou jsou online cestovky http://www.net-security.org JP
16.05.2012 Pozor na sofistikované phishingové e-maily rozesílané uživatel?m PayPalu http://www.net-security.org JP
16.05.2012 Žena z Kalifornie dostala 5 let za phishing http://www.eweek.com JP
16.05.2012 Wikipedia varuje své uživatele p?ed reklamami obsahujícími injekce malware - na svých stránkách http://www.computerworld.com JP
16.05.2012 Aktualizace antiviru Avira poni?ila ?adu PC http://www.computerworld.com JP
16.05.2012 Stuxnet není totéž co kybernetická válka http://www.theregister.co.uk JP
16.05.2012 Kolik bezpe?nosti skute?n? pot?ebujhete? P?íru?ka pro st?edn? velké podnikání http://www-03.ibm.com JP
16.05.2012 Bicoinica - banka pro Bitcoiny z?stává offline http://www.theregister.co.uk JP
15.05.2012 Sedm online kriminálník? s akademickým titulem, ti, kte?í skon?ili p?ed soudem http://www.business2community.com JP
15.05.2012 Varianta malware Zeus úto?í na Facebook, Google a Yahoo http://www.securityweek.com JP
15.05.2012 Kyberkriminalita hledá snadn?jší cíle - úto?í na malé a st?ední podnikání http://www.networkworld.com JP
15.05.2012 10 hack?, které se objevily v titulcích zpráv http://www.csoonline.com JP
15.05.2012 Fraunhofer Institute nalezl bezpe?nostní zranitelnosti v n?kolika cloudových službách http://www.h-online.com JP
15.05.2012 Pro? se malé a st?ední podnikání bojí cloudu http://www.darkreading.com JP
15.05.2012 ?ty?i zp?soby , jak identifikovat reálné hrozby vaší organizaci http://www.darkreading.com JP
15.05.2012 Ud?lejte ze starého po?íta?e váš domácí bezpe?nostní systém http://www.securitynewsdaily.com JP
15.05.2012 Jste závislí na Facebooku? Šest znak? to pom?že objasnit http://www.securitynewsdaily.com JP
15.05.2012 Jak p?esv?d?it zákazníky, že vždy budou pot?ebovat bezpe?nost http://www.crn.com JP
15.05.2012 Anonymous shodili stránky UK Information Commissioner\'s Office (ICO) http://www.theinquirer.net JP
15.05.2012 Odborníci nalezli zadní vrátka v mobilech s Androidem ?ínského výrobce ZTE http://www.zdnet.co.uk JP
15.05.2012 Malware, které se tvá?í jako aktualizace SW, pro? FBI p?ed ním varuje http://www.techrepublic.com JP
15.05.2012 Ameri?ané považují kybernetickou bezpe?nost za vážný faktor pro nadcházející prezidentské volby http://www.eweek.com JP
15.05.2012 Windows 8 - vylepšený rodi?ovský monitoring http://www.computerworld.com JP
15.05.2012 Apple vydalo záplaty pro svou starší verzi OS http://www.theregister.co.uk JP
14.05.2012 Vyšel magazín The Hacker News, May 2012 http://news.thehackernews.com JP
14.05.2012 BitCoin hacknut http://thehackernews.com JP
14.05.2012 Adobe nakonec vydá záplaty bezplatn? http://www.networkworld.com JP
14.05.2012 Trojan tvá?ící se jako Flash Player pro Android http://www.net-security.org JP
14.05.2012 Nová ruská firma chce být lepší než BitTorrent http://www.theregister.co.uk JP
14.05.2012 Dopady pr?niku do systému Global Payments http://krebsonsecurity.com JP
14.05.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 19/2012 http://www.root.cz JP
12.05.2012 CISO Symantecu k sou?asným otázkám bezpe?nosti IT http://www.securityweek.com JP
12.05.2012 Více než polovina bezpe?nostních profesionál? soudí, že používat cloud je p?íliš riskantní http://www.infosecurity-magazine.com JP
12.05.2012 Britské stránky Amnesty International kompromitovány - infikují návšt?vníky kyberšpionským malware http://www.networkworld.com JP
12.05.2012 DNSCrypt je nyní dostupný i pro Windows http://www.h-online.com JP
12.05.2012 Trojští kon?: co jsou za? a jak se jim vyhnout http://www.securitynewsdaily.com JP
12.05.2012 Zpráva: 2011 Internet Crime Complaint Center annual report http://www.ic3.gov JP
12.05.2012 Kanada, karetní gang - 47 uv?zn?ných http://www.net-security.org JP
12.05.2012 Pentagon bude více spolupracovat v kybernetické bezpe?nosti i se soukromým a ve?ejným sektorem http://www.eweek.com JP
11.05.2012 Sweet Orange - nový kit obsahující exploity využitelné pro ší?ení malware http://blog.webroot.com JP
11.05.2012 Americká armáda chce SW pro zaznamenání stisk? kláves (keylogging) http://www.securityweek.com JP
11.05.2012 Spojené státy cht?jí vytvo?it mezinárodní instituci k ochran? pr?myslových kontrolních systém? http://www.networkworld.com JP
11.05.2012 Vaše p?íští auto, ukradne se samo? http://www.csoonline.com JP
11.05.2012 Varování p?ed vážným kyberšpionážním útokem http://www.csoonline.com JP
11.05.2012 Jak odstranit vašeho bývalého (vaši bývalku) ze svého digitálního života http://www.securitynewsdaily.com JP
11.05.2012 V?tšina uživatel? chytrých mobil? je idioty ve vztahu k bezpe?nosti http://www.securitynewsdaily.com JP
11.05.2012 Diskuze na Schneierov? blogu k jedné (zábavné) bezpe?nostní nehod? http://www.schneier.com JP
11.05.2012 Nová zabezpe?ená top doména (TLD) . secure http://www.darkreading.com JP
11.05.2012 Recenze knihy: Digital Forensics with Open Source Tool http://www.net-security.org JP
11.05.2012 Ameri?ané se nyní mén? starají o bezpe?nost http://www.net-security.org JP
11.05.2012 Kompletní kniha k stáhnutí: The Shortcut Guide to Protecting Against Web Application Threats using SSL http://nexus.realtimepublishers.com JP
11.05.2012 Chytré mobily BlackBerry 7 byly schváleny pro používání americkým ministerstvem obrany http://www.computerworld.com JP
11.05.2012 V Kalifornii je p?ipravován zákon, který zakazuje zam?stnavatel?m požadovat hesla k Facebooku http://www.computerworld.com JP
11.05.2012 Norští teenage?i ve v?zení - ú?ast na DDoS útocích proti britské SOCA http://www.theregister.co.uk JP
11.05.2012 Brian Krebs k Wi-Fi v hotelech http://krebsonsecurity.com JP
10.05.2012 Tzv. bezplatná ochrana proti podvod?m ší?í finan?ní malware http://www.csoonline.com JP
10.05.2012 Znovu tu jsou hromadné SQL injekce http://www.darkreading.com JP
10.05.2012 PandaLabs´ Quarterly Report - January - March 2012 http://press.pandasecurity.com JP
10.05.2012 NSA: kryptogramy a kryptografie v USA v letech 1775-1900 http://www.nsa.gov JP
10.05.2012 Phishe?i se pokouší odesílat e-maily jakoby v zastoupení velkých e-mailových služeb http://www.net-security.org JP
10.05.2012 Policejní trojan - ransomware tentokrát cílí na uživatele v USA a Kanad? http://www.computerworld.com JP
10.05.2012 Varování p?ed Wi-Fi v hotelech http://www.theregister.co.uk JP
10.05.2012 IETF draft: The TLS Multiple Certificate Status Request Extension http://www.ietf.org JP
10.05.2012 Anonymous zaúto?ili na Kreml http://www.theregister.co.uk JP
09.05.2012 Interpol: kybernetická kriminalita vynáší více než drogy http://www.afr.com JP
09.05.2012 Statistiky uniklých 55 000 hesel Twitteru http://pastebin.com JP
09.05.2012 Konference Symantec Vision http://www.securityweek.com JP
09.05.2012 Americko-?ínská spolupráce v kybernetické bezpe?nosti http://www.infosecurity-magazine.com JP
09.05.2012 Zpráva FBI k virtuální m?n? Bitcoin http://cryptome.org JP
09.05.2012 K aktuálním záplatám Microsoftu http://www.scmagazine.com JP
09.05.2012 DNS Changer - termín odpojení takto infikovaných po?íta?? od internetu se blíží http://www.techrepublic.com JP
09.05.2012 Kybenetická kriminalita zapouští své ko?eny do sociálních sítí. http://www.net-security.org JP
09.05.2012 Podvodníci zasílají SMS, které se tvá?í jako, že jsou od spole?nosti Apple http://www.net-security.org JP
09.05.2012 Kryptografie a její boj proti útok?m z postranních kanál? http://scienceblog.com JP
09.05.2012 Malware zneužívá nezabezpe?enou geoloka?ní službu stránek pro dosp?lé http://community.websense.com JP
09.05.2012 Informa?ní bezpe?nost dneška - válka o talenty http://www.bankinfosecurity.com JP
08.05.2012 4 z p?ti nových kousk? malware jsou trojané http://www.marketwatch.com JP
08.05.2012 Jak bezpe?né je AES proti útok?m hrubou silou? http://www.eetimes.com JP
08.05.2012 Etický hacking a penetra?ní testování - základní principy http://goarticles.com JP
08.05.2012 RedKit Exploit Kit http://thehackernews.com JP
08.05.2012 SMS spam jako ?ízená služba http://blog.webroot.com JP
08.05.2012 Jak odpov?d?t pirát?m soukromí? http://www.networkworld.com JP
08.05.2012 Šifrování dat a poskytovatelé cloud? http://www.darkreading.com JP
08.05.2012 10 známek toho, že si více všímáte auditor? než skute?ného nebezpe?í od hacker? http://www.darkreading.com JP
08.05.2012 NASA potvrzuje, že byla hacknuta http://www.securitynewsdaily.com JP
08.05.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 18/2012 http://www.root.cz JP
08.05.2012 Obt?žování (harassment) v sociálních sítích - c o s tím? http://www.securitynewsdaily.com JP
08.05.2012 Vydána záplata opravující ?ty?i zranitelnosti mobilního opera?ního systému iOS http://www.scmagazine.com JP
08.05.2012 Jak monitoring uživatel? pomáhá snížit rizika http://www.techrepublic.com JP
08.05.2012 Má nejnov?jší kampa? ransomware n?mecký p?vod? http://www.net-security.org JP
08.05.2012 Phishe?i imitují Open ID, aby se dostali k p?ihlašovacím dat?m http://www.net-security.org JP
08.05.2012 Zpráva IBM k vývoji obsahu role bezpe?nostního ?editele (CISO) http://www.ibm.com JP
08.05.2012 FBI chce, aby Google a Facebook obsahovaly zadní vrátka umož?ující odposlechy http://www.eweek.com JP
08.05.2012 Malé podnikání - p?t doporu?ení k ochran? p?ed kybernetickými hrozbami http://www.eweek.com JP
08.05.2012 Polovina Mac? nebude mít v lét? p?ístup k bezpe?nostním aktualizacím (záplatám) http://www.computerworld.com JP
08.05.2012 Americký CERT varuje p?ed cílenými phishingovými útoky na firmy provozující plynovody http://www.computerworld.com JP
08.05.2012 Na rozcestí mezi e-zlod?ji a kyberšpiony (?lánek Briana Krebse) http://krebsonsecurity.com JP
07.05.2012 Safety Anti-Spyware - další zlod?jský antivir http://www.2-spyware.com JP
07.05.2012 Všichni byli hacknuti. A co te?? http://www.wired.com JP
07.05.2012 Útoky ”smishing“ (SMS+phishing) p?ichází do módy http://www.networkworld.com JP
07.05.2012 Jak odstranit viry bez paniky http://www.securitynewsdaily.com JP
07.05.2012 Anonymous cílí na Putina http://www.securitynewsdaily.com JP
07.05.2012 NSA k rizik?m nových chytrých mobil? http://cryptome.org JP
07.05.2012 Bezpe?nost IPv6 - co je t?eba v?d?t http://www.zdnet.co.uk JP
07.05.2012 Malware pro Android je používáno k maskování online podvod? http://www.computerworld.com JP
07.05.2012 Mén? než polovina uživatel? Facebooku resp. Google chápe politiku p?íslušných web? pro ochranu soukromí http://www.computerworld.com JP
07.05.2012 Spam na sociálních sítích - stále ?ast?jší jev http://www.theregister.co.uk JP
04.05.2012 ?R: Pozor na ukradenou identitu, varuje ministerstvo financí http://www.novinky.cz JP
04.05.2012 Írán vyvinul sv?j vlastní antivirový program http://news.techworld.com JP
04.05.2012 Syrská vláda používá cílené Skype útoky, malware k sledování disident? http://threatpost.com JP
04.05.2012 P?íklady mobilního malware, se kterými se lze setkat v reálné praxi http://www.darkreading.com JP
04.05.2012 Bezpe?nostní firmy za?ínají v širší mí?e používat infografiku http://www.darkreading.com JP
04.05.2012 12 bezpe?nostních tip? pro malé podnikání http://www.securitynewsdaily.com JP
04.05.2012 Microsoft vy?adil ?ínskou bezpe?nostní firmu ze svého programu kv?li úniku informací ohledn? velké zranitelnosti Windows http://www.scmagazine.com JP
04.05.2012 Studie ISACA: Geolocation: Risk, Issues and Strategies http://www.isaca.org JP
04.05.2012 Epidemicky rostou krádeže ID d?tí http://www.net-security.org JP
04.05.2012 50 procent podnikání soudí, že cloud je p?íliš riskantní http://www.net-security.org JP
04.05.2012 Milióny uživatel? Facebooku ignorují kontroly svého soukromí http://www.eweek.com JP
04.05.2012 HAcke?i pronikli do systému belgické banky a hrozí zve?ejn?ním dat klient?, pokud banka nezaplatí http://www.computerworld.com JP
04.05.2012 Kdo je odpov?dný za mobilní bezpe?nost? http://www.computerworld.com JP
04.05.2012 Desítka nejhorších logických chyb p?i programování webových aplikací (které hacke?i zneužívají) http://www.computerworld.com JP
04.05.2012 Nové britské ?idi?áky p?ipravené laserovým robotem bude obtížné pad?lat http://www.theregister.co.uk JP
04.05.2012 Zabitý pracovník GCHQ m?l za úkol jako špion proniknout na setkání amerických hacker? http://www.theregister.co.uk JP
04.05.2012 DDoS útok na britskou agenturu pro kriminalitu (SOCA) http://www.theregister.co.uk JP
03.05.2012 Poprvé - hacknuté weby ší?í malware pro Android http://news.idg.no JP
03.05.2012 Jak m??it populace botnet?? http://ddos.arbornetworks.com JP
03.05.2012 Dev?t procent web? m?že mít škodlivý charakter http://threatpost.com JP
03.05.2012 Obžaloba Megaupload je nezákonná - tvrdí profesor práva http://www.infosecurity-magazine.com JP
03.05.2012 Pošlete e-mail a m?žete se stát p?íštím teroristou Al-Kajdy http://www.wired.com JP
03.05.2012 K útok?m botnet? na banky http://blogs.csoonline.com JP
03.05.2012 Mozilla se distancuje od podpory zákona CISPA http://www.h-online.com JP
03.05.2012 Nová skupina hacker? zaúto?ila na NASA, Air Force, European Space Agency http://www.securitynewsdaily.com JP
03.05.2012 Uživatelé se necítí bezpe?ní na sociálních sítích http://www.net-security.org JP
03.05.2012 Israeli Institute for National Security Studies - kompromitovaný web (Poison Ivy RAT) http://www.net-security.org JP
03.05.2012 Pr?nik do Global Payments nastal nejspíše mnohem d?íve než bylo oznámeno http://www.bankinfosecurity.com JP
03.05.2012 Gartner: konzumeriza?ní trend hrozi v budoucností dopadem na bezpe?nost IT systém? organizací http://www.computerworld.com JP
03.05.2012 Microsoft detekoval nové malware nasm?rované na po?íta?e Apple http://www.computerworld.com JP
03.05.2012 Nebezpe?ná zranitelnost OpenX - slíbena oprava http://krebsonsecurity.com JP
02.05.2012 Objevila se kombinace vyd?ra?ských trojan? s bankovním malware http://news.techworld.com JP
02.05.2012 oclHashcat-plus v0.08 - nejrychlejší cracker hesel http://thehackernews.com JP
02.05.2012 Autoran je za 12 procenty infekcí v prvním ?tvrtletí roku 2012 http://www.securityweek.com JP
02.05.2012 Poskytovatelé cloud? musí u?init kroky k zlepšení bezpe?nosti http://www.csoonline.com JP
02.05.2012 SSL Pulse http://www.h-online.com JP
02.05.2012 USA -zdravotnictví nedokáže držet krok s interními hrozbami http://www.darkreading.com JP
02.05.2012 Anonymous a dnešní podoby jejich protest? http://www.securitynewsdaily.com JP
02.05.2012 Historie kryptografie - N?mci luštili zprávy zašifrované americkým za?ízením M-209 http://www.scribd.com JP
02.05.2012 Online banking a bankovní lupi?i http://www.net-security.org JP
02.05.2012 Bezplatné ?ešení integruje antivir a firewall http://www.net-security.org JP
02.05.2012 Flashback gang m?že vyd?lávat více než 10 000 dolar? denn? http://www.computerworld.com JP
02.05.2012 Írán p?ipustil široké kybernetické útoky, prý identifikoval hackery http://www.computerworld.com JP
02.05.2012 Skype - chyba umož?uje zjistit IP adresy uživatel? http://www.theregister.co.uk JP
01.05.2012 Jak funguje kvantová kryptografie (ale není to nerozbitelné) http://www.techrepublic.com JP
01.05.2012 Zve?ejn?ní vašeho e-mailu není bezpe?nostní proh?ešek http://www.pcpro.co.uk JP
01.05.2012 AVG Q1 2012 Community Powered Threat Report: http://aa-download.avg.com JP
01.05.2012 Trojan Flashback aktualizován, má nyní Twittter jako ?ídící a kontrolní centrum http://www.securityweek.com JP
01.05.2012 Evropská výstava ukázala, že za?len?ním BYOD je v?nována v?tší opatrnost http://www.infosecurity-magazine.com JP
01.05.2012 Bezplatné antiviry, kterým m?žete v??it http://www.networkworld.com JP
01.05.2012 Pokro?ilé p?ístupy útok? volají po nových cestách k obran? http://www.darkreading.com JP
01.05.2012 Britští poskytovatelé internetu musí blokovat Pirate Bay http://www.theinquirer.net JP
01.05.2012 Hacke?i získali p?ístup k billingovému systému britského hostingu http://www.theregister.co.uk JP
01.05.2012 Ciitlivá data pracovník? univerzity (Columbia) byla dva roky dostupná online http://www.net-security.org JP
01.05.2012 Zpracovatel platebních dat varuje ohledn? trend? v hackování http://www.bankinfosecurity.com JP
01.05.2012 Populární aplikace pro Android žádají p?ístup k citlivým dat?m uživatel? http://www.net-security.org JP
01.05.2012 Symantec: Internet Security Threat Report http://www.symantec.com JP
01.05.2012 N?mecký kryptolog objevil plány Al-Kájdy na napadení výletních lodí a rozpoutání krveprolití v Evrop? http://edition.cnn.com JP
01.05.2012 Conficker maskuje infekci PC jiným malware http://www.computerworld.com JP
01.05.2012 Teroristická skupina si vybudovala chrán?né VoIP spojení p?es GPRS http://www.theregister.co.uk JP
01.05.2012 FAQ - Co chcete v?d?t o CISPA http://www.computerworld.com JP
01.05.2012 Automatizované cesty k vytvá?ení nástrah na hacknutých webech http://krebsonsecurity.com JP
01.05.2012 Jak funguje online ?erný trh http://www.csoonline.com JP
Design: Webdesign