Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Summit NATO v Chicagu a kybernetické bezpe?nostní hrozby

21.05.2012
?lánek obsahuje p?ehled toho, ?ím se v návaznosti na summit zabývají bezpe?nostní experti. Je zde uvedena sada doporu?ení - p?edevším ú?astník?m summitu.
O tom, že hacktivisté (v návaznosti na summit) nelenili, informují ?lánky:
Zdroj: http://www.eweek.com/c/a/Security/CyberThreats-Pose-Challenges-for-NATO-Summit-in-Chicago-823310/
Autor: JP


<<- novější - Kybernetické warfare - americká vláda k n?mu p?ipravuje speciální konferenci
Využívání mobilních za?ízení v podnicích - k p?ehledu spole?nosti Gartner - starší ->>
Design: Webdesign