Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Spolupráce EU, USA a NATO v oblasti kybernetické bezpe?nosti

23.11.2010
Evropská komise oznámila v pond?lí 22.11.2010 své návrhy na chystaný vývoj t?í systém?, které mají napomoci chránit ob?any a podnikání. Jedná se o
  • E.U. cybercrime centre
  • European information sharing and alert system
  • Network of Computer Emergency Response Teams (CERTs)
První dva systémy mají být spušt?ny v roce 2013, sí? CERT? má být funk?ní v každé zemi od roku 2012. ?lánek zmi?uje také chystané aktivity NATO (Strategic Concept) a sm?ry spolupráce.
Zdroj: http://www.csoonline.com/article/638565/eu-us-and-nato-to-work-together-on-cyber-defense
Autor: JP


<<- novější - Firesheep - jak se bránit p?ed takovýmito útoky
Krádež pr?myslových tajemství spole?nosti Ford - starší ->>
Design: Webdesign