Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Útoky drive-by-download - jak fungují a jak se proti nim bránit

19.05.2012
V ?lánku najdete vysv?tlení pojmu, který se nyní ?asto objevuje v r?zných ?lácích, p?íklady útok? tohoto typu z reálného sv?ta a n?která doporu?ení k obran?.
Zdroj: http://www.securitynewsdaily.com/1876-driveby-download-definition.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Bezdrátové technologie používané v medicínských za?ízeních jsou nemalým problémem
V Berlín? bylo otev?eno nové centrum pro kyberbezpe?nostní výzkum - starší ->>
Design: Webdesign