Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.05.2010 Akademie CZ.NIC / Problematika infrastruktury ve?ejných klí?? (PKI) http://www.nic.cz PV
31.05.2010 Šifrování USB disk? p?ímo ve Windows http://jnp.zive.cz JP
31.05.2010 Pro? Kasperskym navrhované schéma (HW ID autentizace pro uživatele internetu) je špatným nápadem http://www.zdnet.com JP
31.05.2010 UK - bude zve?ej?ován seznam britských narušitel? copyrightu - navrhuje to regulátor Ofcom http://news.bbc.co.uk JP
31.05.2010 Ke sb?r?m dat o uživatelích, která provádí takové spole?nosti jako Google, Yahoo, Facebook a další http://radar.oreilly.com JP
31.05.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 21/2010 http://www.root.cz JP
29.05.2010 Bezpe?nost web? - je dobré mít vše pohromad? http://www.computerworld.com JP
29.05.2010 Jaké jsou zapot?ebí zm?ny ve vztahu ke kybernetické bezpe?nosti? http://www.washingtonpost.com JP
29.05.2010 Je možné m??it IT bezpe?nost? http://www.theregister.co.uk JP
28.05.2010 Americký NIST vydal dva nové dokumenty http://csrc.ncsl.nist.gov JP
28.05.2010 Nalezen server s 44 milióny ukradenými ú?ty k hrám http://www.csoonline.com JP
28.05.2010 Další scéná?e sociálního inženýrství, které používají hacke?i http://www.csoonline.com JP
28.05.2010 V posledních dvou m?sících význa?n? narostl po?et phisherských útok? http://www.securecomputing.net.au JP
28.05.2010 Sociální inženýrství a užite?ná kniha „Influence - the Psychology of Persuasion„ http://www.net-security.org JP
28.05.2010 Šéf Armády spásy varuje p?ed novými podvody, které ohrožují charitu http://www.computing.co.uk JP
28.05.2010 P?ehled: p?ekvapení - mladí lidé jsou online opatrn?jší než starší generace http://www.computerworld.com JP
28.05.2010 Britské stránky pro hledání zam?stnání p?edm?tem hackerského útoku. 3.5 miliónu CV v nebezpe?í http://www.theregister.co.uk JP
28.05.2010 Hacke?i nep?estanou bušit do Facebooku, ?íkají odborníci http://www.computerworld.com JP
28.05.2010 Americké ministerstvo obrany chce hrát v?tší roli p?i ochran? soukromých sítí http://gcn.com JP
28.05.2010 Aplikace pro Android, které umož?ují zabránit odposlech?m p?i volání mobilem http://blogs.forbes.com JP
28.05.2010 Novinky ve forenzních nástrojích a další odkazy k forenzní problematice http://blogs.sans.org JP
27.05.2010 Nalezena nová cesta, jak odposlouchávat prost?ednictvím mobilních za?ízení http://www.darkreading.com JP
27.05.2010 Bezpe?nost program?: P?íru?ka pro p?ežití http://www.csoonline.com JP
27.05.2010 Soukromí na Facebooku: P?t kontrol, které bych cht?l vid?t http://www.networkworld.com JP
27.05.2010 Online hrozby v kv?tnu http://www.net-security.org JP
27.05.2010 Facebook zjednodušuje nastavení pro ochranu soukromí http://www.theregister.co.uk JP
27.05.2010 EU ?íká: Google, Microsoft a Yahoo stále porušují zákon na ochranu dat http://www.theregister.co.uk JP
27.05.2010 Britský v?dec infikován po?íta?ovým virem http://www.networkworld.com JP
27.05.2010 Studie k zranitelnostem typu clickjacking na populárních webech http://seclab.stanford.edu JP
27.05.2010 Staré podvody stále fungují http://www.lightbluetouchpaper.org JP
27.05.2010 Nalezena zranitelnost v šifrování iPhone http://www.h-online.com JP
26.05.2010 Rychlejší pln? homomorfní šifrování http://eprint.iacr.org JP
26.05.2010 Bezpe?nostní profesionál a sociální sít? http://www.csoonline.com JP
26.05.2010 10 nejlepších hack? v roce 2010 (prozatím) http://www.networkworld.com JP
26.05.2010 Jak nejlépe pracovat s hesly - výsledky ankety http://gcn.com JP
26.05.2010 Zdravotnické p?ístroje kompromitované malware http://www.informationweek.com JP
26.05.2010 Profesionál v informa?ní bezpe?nosti - co se od n?ho o?ekává? http://www.gideonrasmussen.com JP
26.05.2010 Nepodce?ujte firewall http://digitalne.centrum.cz JP
26.05.2010 Lituje skute?n? Facebook svých h?ích? ohledn? soukromí? http://www.networkworld.com JP
25.05.2010 Sociální inženýrství, p?íb?hy, na které se vzpomíná http://www.csoonline.com JP
25.05.2010 Voln? dostupný program pro obnovu dat ve Windows http://www.net-security.org JP
25.05.2010 Botnety jsou k pronajmutí za 9 dolar? za hodinu http://www.zdnet.co.uk JP
25.05.2010 Velké technické spole?nosti: hlavní je plynulost podnikání, nikoliv bezpe?nost dat a prevence pr?nik? http://www.computerworld.com JP
25.05.2010 Zone Alarm - recenze nové verze http://download.cnet.com JP
25.05.2010 Infikované reklamy - denn? si je prohlíží 1,3 milión? uživatel? http://www.eweek.com JP
25.05.2010 CEO Facebooku slibuje http://www.networkworld.com JP
25.05.2010 Aplikace by m?ly varovat uživatele, pokud používají kameru, mikrofon atd. http://www.schneier.com JP
25.05.2010 K historicky v?bec nejv?tšímu p?ípadu krádeže ID http://www.miaminewtimes.com JP
25.05.2010 Vzdálený p?ístup pomocí SSL VPN http://searchmidmarketsecurity.techtarget.com JP
25.05.2010 Americká Cyber Command, Alexandr Keith uveden do funkce http://www.guardian.co.uk JP
25.05.2010 Firmy mohou ?íst e-maily zam?stnanc?, ale jen výjime?n? http://www.novinky.cz JP
25.05.2010 Na internetu nev??te ani vlastní matce, ?íká IT expert http://www.lidovky.cz JP
25.05.2010 Nová rafinovan?jší taktika pro phishing http://krebsonsecurity.com JP
24.05.2010 ?R: Policie nestíhá šet?it po?íta?ovou kriminalitu http://www.novinky.cz JP
24.05.2010 Bugnet a hrozba sledování netušících uživatel? mobilních za?ízení http://cs.gmu.edu JP
24.05.2010 Smrt soukromí na Facebooku? Jak s tím bojovat? http://www.eweek.com JP
24.05.2010 E-mail obsahující vymyšlenou zprávu o smrti Fidela Castra p?ivede ob?t k malware http://isc.sans.org JP
24.05.2010 IBM se omlouvá za distribuci USB disk? s malware http://news.cnet.com JP
24.05.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 20/2010 http://www.root.cz JP
22.05.2010 Problémy v síti - jak potom obnovit provoz http://www.net-security.org JP
22.05.2010 Hacke?i mohou nekontrolovan? mazat p?átele ve Facebooku http://www.computerworld.com JP
22.05.2010 Školní špionážní program používáný u student? má „hacker-friendly“ díru http://www.wired.com JP
21.05.2010 Bezdrátový provoz student? MIT http://blog.ksplice.com JP
21.05.2010 Hotmail má nyní nové bezpe?nostní vlastnosti http://www.net-security.org JP
21.05.2010 Bezpe?nost IT - quo vadis? http://www.computerworld.com JP
21.05.2010 Doporu?ení, jak formovat vaše bezpe?nostní odd?lení http://www.eweek.com JP
21.05.2010 Detekce historie prohlíže?? aneb co o vás ví internet http://w2spconf.com JP
20.05.2010 Vydán Metasploit Framework ve verzi 3.4.0 http://www.net-security.org JP
20.05.2010 Microsoft objevil nový typ klikacích podvod? http://www.computerworld.com JP
20.05.2010 Pr?zkum: 60 procent uživatel? uvažuje o odchodu z Facebooku kv?li ochran? soukromí http://www.sophos.com JP
20.05.2010 Podniková analýza pr?nik? http://www.symantec.com JP
20.05.2010 N?mecké hackerské fórum Carders.cc bylo samo hacknuto http://krebsonsecurity.com JP
20.05.2010 Zájmy ?ínských hacker? v USA http://www.networkworld.com JP
20.05.2010 Britští ú?ednici požadují, aby Google smazal data z bezdrátu http://news.cnet.com JP
19.05.2010 McAfee - po?et trojan?, kte?í kradou hesla roste, obecn? objem malware klesá http://www.scmagazineuk.com JP
19.05.2010 Také NATO se musí vyzbrojit pro p?ípad kybernetické války http://www.theregister.co.uk JP
19.05.2010 Ochrana FPGA p?ed útokem z postranního kanálu typu analýza spot?eby proudu http://www.pldesignline.com JP
19.05.2010 Historie po?íta?? NSA http://www.governmentattic.org JP
19.05.2010 13krát zneužili jeho ID (CEO spole?nosti Lifelock optimisticky zve?ejnil ?íslo svého sociálního pojišt?ní) http://www.wired.com JP
19.05.2010 Nizozemsko - hacknuta osobní data 168 000 pasažér? ve?ejné dopravy http://www.sophos.com JP
19.05.2010 Ov??te si úrove? svého soukromí na Facebooku (test) http://www.net-security.org JP
19.05.2010 Prevence p?ed útoky XSS http://blogs.23.nu JP
19.05.2010 Gang stojící za Koobface odpovídá na své hodnocení v ?lánku Danch Dancheva http://www.h-online.com JP
18.05.2010 Polynomiální redukce pro n?které známé kryptografické problémy http://eprint.iacr.org JP
18.05.2010 Phishing na Twitteru http://www.infosecurity-magazine.com JP
18.05.2010 Desítka omyl? Facebooku http://www.crn.com JP
18.05.2010 Hoax pro uživatele Facebooku - sexy video http://www.networkworld.com JP
18.05.2010 Je správa ID zákazník? bank dostate?ná? http://blogs.techrepublic.com.com JP
18.05.2010 Cryptmount - pro práci se zašifrovanými systémy soubor? v Linuxu http://www.net-security.org JP
18.05.2010 Na internetu lze uživatele identifikovat dle unikátního otisku, který zanechává jeho prohlíže? http://www.computerworld.com JP
18.05.2010 Ke sb?ru dat z bezdrátových sítí, které „necht?n?“ provád?la spole?nost Google http://www.theregister.co.uk JP
18.05.2010 Budoucnost kontroly fyzického p?ístupu. Je jí kryptografie? http://www.contactlessnews.com JP
18.05.2010 Chra?te svá mobilní za?ízení (a sebe také) http://www.computerworld.com JP
18.05.2010 Záplatována extrémní zranitelnost v Ope?e http://www.zdnet.com JP
18.05.2010 Komer?ní systém kvantové kryptografie hacknut http://science.slashdot.org JP
18.05.2010 Facebook a soukromí : Víte, co vím já? http://www.networkworld.com JP
18.05.2010 Jak d?ležitá je správa soukromých klí?? http://www.networkworld.com JP
18.05.2010 Terorizmus prost?ednictvím hmyzu? http://news.ufl.edu JP
18.05.2010 Kopírky vaší kancelá?e mohou obsahovat osobní data http://www.labnol.org JP
17.05.2010 Mikulášská kryptobesídka 2010 - výzva k podání p?ísp?vk? http://mkb.buslab.org PV
17.05.2010 Co byste m?li v?d?t o pravidlech užívání Facebooku http://www.lupa.cz JP
17.05.2010 Konec otev?eného, ?i jen málo zabezpe?eného WiFi? http://www.lupa.cz JP
17.05.2010 Velká Británie - zastavení aktivit ohledn? národního programu ID karet http://www.computerworld.com JP
17.05.2010 Facebook zrušil stránku fanoušk? torrent? http://torrentfreak.com JP
17.05.2010 Google nabídne tento týden vyhledávání spojené se šifrováním http://www.wired.com JP
17.05.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 19/2010 http://www.root.cz JP
15.05.2010 Statistiky ukazují - globální ekonomická krize nezastavila r?st kybernetické kriminality http://blogs.techrepublic.com.com JP
15.05.2010 Nové cesty útok? - zahlcení mobilu ob?ti http://www.wired.com JP
15.05.2010 Hacke?i automobil? mohou vy?adit brzdy, motor a další ... http://www.networkworld.com JP
14.05.2010 Vyšel e-zin Crypto-World 5/2010 http://crypto-world.info PV
14.05.2010 Falešný test kompatibility Windows 7 skrývá vir http://technet.idnes.cz JP
14.05.2010 Kaspersky, výsledky k vývoji spamu v 1. ?tvrtletí 2010 http://www.securelist.com JP
14.05.2010 USA mohou zvažovat vojenskou odvetu za kybernetický útok proti zemi http://www.news24.com JP
14.05.2010 USA - ukraden byl notebook s daty 207 000 armádních záložák? http://www.net-security.org JP
14.05.2010 10+ chyb, které nej?ast?ji d?lají nová?kové Linuxu http://blogs.techrepublic.com.com JP
14.05.2010 The Building Security In Maturity Model (BSIMM) nyní ve verzi 2 http://bsimm2.com JP
14.05.2010 Facebook identifikoval hackera, který prodával 1.5 milión? jeho ú?t? http://www.computerworld.com JP
14.05.2010 Podívejte se na mé CV (pokud chcete p?ijít k n?jakému malware) http://www.sophos.com JP
14.05.2010 Jaká tajemství skrývá Váš po?íta?? http://www.computerworld.com JP
14.05.2010 FBI chystá akci proti pen?žním soumar?m http://krebsonsecurity.com JP
14.05.2010 Esej Bruce Schneiera: P?emýšlíte o tom nejhorším? http://www.schneier.com JP
14.05.2010 N?mecko - bezdrátová sí?, majitel odpovídá za její zneužití k pirátství http://www.theregister.co.uk JP
14.05.2010 Facebook, p?ihlášení (login) - nové bezpe?nostní vlasnosti http://www.readwriteweb.com JP
13.05.2010 Faktorizace RSA -180 http://eprint.iacr.org JP
13.05.2010 EU požaduje zm?nu politiky soukromí Facebooku http://www.crn.com JP
13.05.2010 ?ty?i v?ci ohledn? vašeho soukromí, o kterých se od Facebooku nedozvíte http://www.networkworld.com JP
13.05.2010 Výpo?ty v oblacích (cloudech) - jaká je situace v USA? http://www.net-security.org JP
13.05.2010 Za dv? t?etiny phishingu v druhém pololetí 2009 je odpov?dný gang Avalanche (východní Evropa) http://www.computerworld.com JP
13.05.2010 Metody k detekování útok? na HW http://www.cs.columbia.edu JP
13.05.2010 Polská banka jako první v Evrop? používá ve svých bankomatech biometrii (jako alternativu PINu) http://www.theregister.co.uk JP
13.05.2010 Nový DoS útok používá webové servery jako zombies http://news.cnet.com JP
13.05.2010 P?ísp?vek k penetra?nímu testování web? http://secniche.org JP
13.05.2010 Vaše WLAN p?ed Googlem neschováte http://www.newsfactor.com JP
13.05.2010 Jeden z šéf? Facebooku odpovídá na otázky ?tená?? New York Times http://bits.blogs.nytimes.com JP
12.05.2010 Trocha analýzy podvodných mail? nezaškodí http://blogs.techrepublic.com.com JP
12.05.2010 Jak nainstalovat a používat Fireshark http://blogs.techrepublic.com.com JP
12.05.2010 ENISA vydala rozsáhlou zprávu o stavu sí?ové a informa?ní bezpe?nosti v jednotlivých ?lenských zemích EU http://www.enisa.europa.eu JP
12.05.2010 Ješt? k varování spole?nosti VISA http://www.computerworld.com JP
12.05.2010 Americký senát schválil generálporu?íka Keitha Alexandera do funkce šéfa U.S. Cyber Command http://www.computerworld.com JP
12.05.2010 Twitter byl hacknut mužem z Turecka http://pandalabs.pandasecurity.com JP
12.05.2010 ?erv pro Skype (založený na rootkitu) si otvírá zadní vrátka http://www.net-security.org JP
12.05.2010 Xplico, to je forenzní nástroj pro analýzu sít? (open source) http://www.net-security.org JP
12.05.2010 Hacknut byl ú?et ?lena p?edstavenstva Facebooku http://mashable.com JP
11.05.2010 Co by m?l (a nem?l) obsahovat audit firewallu http://www.csoonline.com JP
11.05.2010 Hacky bankomat? budou demonstrovány na akci Black Hat USA http://www.net-security.org JP
11.05.2010 Sociální sít? p?ináší potíže regulátor?m http://www.computerworld.com JP
11.05.2010 Jak se vyvíjí role bezpe?nostního manažera? http://www.theregister.co.uk JP
11.05.2010 Falešné dárkové certifikáty (50 dolar?) iTunes p?ináší malware http://www.sophos.com JP
11.05.2010 Facebook najal bývalého ?initele Bushovy vlády k ochran? soukromí http://www.networkworld.com JP
11.05.2010 Jak také lze vybudovat steganografický kanál http://www.irongeek.com JP
10.05.2010 Boom kybernetické bezpe?nosti http://www.washingtonpost.com JP
10.05.2010 Pro? elektronické podpisy nejsou v??né? http://www.lupa.cz JP
10.05.2010 Ženský pohled na sv?t kybernetické kriminality http://blogs.techrepublic.com.com JP
10.05.2010 E-mail 2.0 - p?ijde n?co takového? http://www.theregister.co.uk JP
10.05.2010 P?t skrytých nebezpe?í Facebooku http://news.cnet.com JP
10.05.2010 Ochra?uj své soukromí online a kdekoliv (test) http://news.cnet.com JP
10.05.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 18/2010 http://www.root.cz JP
09.05.2010 E-zin Crypto-World 4/2010 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
09.05.2010 Akademie CZ.NIC / Problematika infrastruktury ve?ejných klí?? (PKI) http://www.nic.cz PV
09.05.2010 Teoretické nedostatky BLAKE, Hamsi, SHAvite-3 a Skein http://people.item.ntnu.no VK
09.05.2010 Velké univerzity opouští Gmail http://mashable.com JP
09.05.2010 ?ty?i d?vody, pro? mít starosti s ochranou soukromí na Facebooku http://www.networkworld.com JP
08.05.2010 VISA varuje, chystá se velká várka podvodných výb?r? ve východní Evrop? http://krebsonsecurity.com JP
08.05.2010 Moderní hackerské postupy jsou vysoce cílené http://www.networkworld.com JP
08.05.2010 Wireshark je ve verzi 1.2.8 http://www.net-security.org JP
08.05.2010 Cory Doctorow se stal ob?tí phishingu http://www.schneier.com JP
08.05.2010 Nový útok p?ekoná všechny antivirové ochrany http://www.theregister.co.uk JP
08.05.2010 Albert Gonzalez - cesta z Wall Street do v?zení http://www.wired.com JP
07.05.2010 Zábava s bankomatovými ud?látky, ?ást t?etí http://krebsonsecurity.com JP
07.05.2010 Obavy z obdobných útok? jako byla bomba na Time Square mohou vést k dalším bezpe?nostním opat?ením http://www.csoonline.com JP
07.05.2010 Jak p?ežít útok DDoS http://www.networkworld.com JP
07.05.2010 Facebook p?idává své aplikace k vašemu profilu bez vašeho v?domí http://www.pcworld.com JP
07.05.2010 Nový program zm?ní iPad na iŠpiona http://krebsonsecurity.com JP
07.05.2010 Aktuáln? nejv?tší bezpe?nostní hrozby http://www.eweek.com JP
07.05.2010 Sada nástroj? pro crackování bezdrátu je prodávána v ?ín? http://www.schneier.com JP
07.05.2010 Šifrování nebrání odposlech?m http://blogs.forbes.com JP
07.05.2010 Bezpe?nostní rizika programovacích jazyk? webových aplikací http://www.net-security.org JP
07.05.2010 O ?em nás mohou pou?it zm?ny v politikách soukromí Facebooku http://www.net-security.org JP
06.05.2010 MessageLabs Intelligence Report - výsledky dubnové zprávy Symantec http://www.itpoint.cz JP
06.05.2010 NIST: Special Publication 800-53A, Revision 1 (FPD), Guide for Assessing the Security Controls in Federal Information Systems and Organizations. http://csrc.ncsl.nist.gov JP
06.05.2010 Kryptoanalýza standartní šifry pro DECT https://dedected.org JP
06.05.2010 Norton: 44 procent lidí se stalo ob?tí po?íta?ové kriminality v sociálních sítích http://austin.bizjournals.com JP
06.05.2010 Hledají se souma?i pro p?evod pen?z http://www.net-security.org JP
06.05.2010 Esej Bruce Schneiera: Pro? není více teroristických útok?? http://www.schneier.com JP
06.05.2010 Reálný po?íta?ový pr?nik vyžaduje úsilí a ?as http://www.computerworld.com JP
06.05.2010 Nový multiplaformový rootkit pro bankomaty http://www.computerworld.com JP
06.05.2010 Jak po?íta?oví lapkové vym??ují na eBay ukradená data za peníze http://www.eweek.com JP
06.05.2010 Sledování chování online spot?ebitel? probíhá na alarmující úrovni http://news.cnet.com JP
06.05.2010 Bezpe?nostní díra na Facebooku umož?ovala sledovat chat p?átel http://eu.techcrunch.com JP
05.05.2010 Další p?kný kryptoanalytický výsledek k AES-256 http://eprint.iacr.org VK
05.05.2010 Nechte harddisk, a? vám sám p?edem ?ekne, že kon?í http://technet.idnes.cz JP
05.05.2010 Znovuoživení steganografie http://www.lupa.cz JP
05.05.2010 Jakou roli hraje ?ína ve sv?tové kyberkriminalit?? http://www.dallasnews.com JP
05.05.2010 Sedm v?cí, kterým byste se m?li vyhnout na Facebooku http://www.crn.com JP
05.05.2010 Google chce pomoci s vyhledáváním zranitelností webových aplikací http://googleonlinesecurity.blogspot.com JP
05.05.2010 ?erv I Love You i po deseti letech stále žije http://gcn.com JP
05.05.2010 K jednomu bankomatovému podvodníkovi http://www.wired.com JP
05.05.2010 Roste ?erný trh s IP adresami http://www.infoworld.com JP
05.05.2010 Každý desátý má PIN své platební karty zárove? i napsaný http://www.which.co.uk JP
04.05.2010 Rychle se ší?í nový IM ?erv http://www.darkreading.com JP
04.05.2010 Informa?ní bezpe?nost - v jakém terénu se dnes pohybuje? http://www.networkworld.com JP
04.05.2010 Hodnocení IT rizik - zkušenosti z reálné praxe http://www.networkworld.com JP
04.05.2010 Open DLP - voln? dostupný nástroj http://www.net-security.org JP
04.05.2010 Priority EU výzkumu v IT bezpe?nosti http://www.enisa.europa.eu JP
04.05.2010 Nejnov?jší podvody a jak se jim vyhnout http://www.net-security.org JP
04.05.2010 iPad a nejnov?jší iPhone - op?t cracknuty http://www.theregister.co.uk JP
04.05.2010 Hacknuté stránky amerického státního pokladu http://www.theregister.co.uk JP
04.05.2010 Sociální inženýrství papírovou poštou http://isc.sans.org JP
04.05.2010 Hrátky s hesly http://blog.commandlinekungfu.com JP
04.05.2010 Immunet Cloud - co je to? http://www.net-security.org JP
03.05.2010 Datové schránky po p?l roce http://www.lupa.cz JP
03.05.2010 TopTen ?eských hoax? a ?et?zových zpráv za duben 2010 http://www.hoax.cz JP
03.05.2010 P?t taktik, které používají podvodníci p?i online prodeji http://www.csoonline.com JP
03.05.2010 Sociální inženýrství Zbotu http://isc.sans.org JP
03.05.2010 „?ábelská“ rozhraní Facebooku http://www.eff.org JP
03.05.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 17/2010 http://www.root.cz JP
01.05.2010 Odborníci umí sledovat provoz na BitTorrentu v reálném ?ase http://www.theregister.co.uk JP
01.05.2010 Vzdálené útoky na sí?ové karty http://theinvisiblethings.blogspot.com JP
Design: Webdesign