Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Novinky ve forenzních nástrojích a další odkazy k forenzní problematice

28.05.2010
Gregory Pendergast dále informuje o n?kterých výzvách a zajímavých informacích, které souvisí s problematikou forenzní analýzy.
Zdroj: http://blogs.sans.org/computer-forensics/2010/05/27/digital-forensics-case-leads-gauntlet-edition/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Aplikace pro Android, které umož?ují zabránit odposlech?m p?i volání mobilem
Nalezena nová cesta, jak odposlouchávat prost?ednictvím mobilních za?ízení - starší ->>
Design: Webdesign