Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

P?ehled: p?ekvapení - mladí lidé jsou online opatrn?jší než starší generace

28.05.2010
Sharon Gaudin tlumo?í výsledky studie, kterou p?ipravily Pew Research Center's Internet & American Life Project. Byla zpracována na základ? odpov?dí 2 253 Ameri?an?.
Zdroj: http://www.computerworld.com/s/article/9177434/Surprise_Young_users_most_in_tune_with_online_privacy?taxonomyId=17
Autor: JP


<<- novější - Šéf Armády spásy varuje p?ed novými podvody, které ohrožují charitu
Britské stránky pro hledání zam?stnání p?edm?tem hackerského útoku. 3.5 miliónu CV v nebezpe?í - starší ->>
Design: Webdesign