Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.05.2008 Pro? nezabezpe?ené programy a bezpe?nostní produkty zra?ují globální ekonomiku http://www.csoonline.com JP
31.05.2008 Nová verze Comodo Pro firewallu http://www.personalfirewall.comodo.com JP
31.05.2008 Ješt? k hacknutí webovských stránek Comcast http://www.crn.com JP
31.05.2008 ?ínští hacke?i jsou vážným nebezpe?ím pro americké po?íta?ové sít? http://www.govexec.com JP
31.05.2008 Po?et phisherských útok? se v kv?tnu 2008 snižil http://www.net-security.org JP
31.05.2008 Jsou ?ínští hacke?i odpov?dni za velký výpadek elekt?iny na severovýchod? USA v roce 2003? http://blog.wired.com JP
31.05.2008 EU - bude každého leteckého pasažéra sledovat kamera? http://www.reghardware.co.uk JP
31.05.2008 Microsoft varuje p?ed používáním prohlíže?e Safari http://www.theregister.co.uk JP
31.05.2008 Americká banka ztratila pásku s nešifrovanými daty (4,5 miliónu klient?) http://www.computerworld.com JP
31.05.2008 Nízkonákladový útok na CAPTCHA Microsoftu http://homepages.cs.ncl.ac.uk JP
31.05.2008 P?íru?ka pro vyšet?ování elektronické kriminality amerického ministerstva spravedlnosti http://www.ncjrs.gov JP
31.05.2008 Pr?vodce - IT bezpe?nostní certifikáty http://searchsecurity.techtarget.com JP
30.05.2008 Azet.sk vymenil SSL certifikát, opä? za kompromitovaný http://www.dsl.sk JP
30.05.2008 ?í?ané z?ejm? hackli notebook amerického vládního ?initele http://www.cbsnews.com JP
30.05.2008 ?ip TPM skon?í s pirátstvím. Ha-ha-ha, sm?je se Bruce Schneier http://www.schneier.com JP
30.05.2008 Comcast - únos domény http://www.theregister.co.uk JP
30.05.2008 UAC ve Windows Vista je efektivní obranou proti rootkit?m http://www.castlecops.com JP
30.05.2008 K obran? p?ed útokem prost?ednictvím Adobe Flash http://blogs.zdnet.com JP
30.05.2008 Virtuální servery, co ohrožuje jejich bezpe?nost? http://news.cnet.com JP
30.05.2008 Nástroj Ettercap a další jeho pluginy http://www.irongeek.com JP
30.05.2008 Kdy je bezpe?nost divadlem (esej Bruce Schneiera) http://www.wired.com JP
29.05.2008 Najvä?ší bezpe?nostný incident Internetu, alebo ako je to na Slovensku s bezpe?nos?ou http://www.dsl.sk JP
29.05.2008 ENISA - sílí hrozby kyberterorizmu v Evrop? http://news.yahoo.com JP
29.05.2008 Policie ?íká: banky nehlásí kyberkriminalitu ze strachu, aby nep?išly o image http://www.metronews.ca JP
29.05.2008 Bezpe?nostní zdroje, které zp?ístupnila americká vláda http://www.itsecurity.com JP
29.05.2008 Sysinternals Live http://technet.microsoft.com JP
29.05.2008 20 000 web? kompromitováno prost?ednictvím využití exploitu zranitelnosti Adobe Flash http://news.zdnet.co.uk JP
29.05.2008 Deset cest, kterými mohou být vaši zam?stanci rizikem pro vaši organizaci http://www.eweek.com JP
29.05.2008 Deset d?vod?, pro? vznikají rizika pro váš notebook http://www.eweek.com JP
29.05.2008 Výhody a nevýhody biometrických systém? http://www.scienceworld.cz JP
29.05.2008 Správa bezpe?nostních pr?nik? - plánování a p?íprava http://searchsecurity.techtarget.com JP
29.05.2008 Chytré mobily - oblevil se hack, který umož?uje otev?ít dve?e do celé mobilní sít? http://www.darkreading.com JP
28.05.2008 Placení kartami je v ?R bezpe?n?jší než v EU http://www.novinky.cz JP
28.05.2008 Recenze knihy: Hacking - manuál hackera http://www.soom.cz JP
28.05.2008 Pro? byste pravd?podobn? nem?li p?enášet citlivá data p?es hranice USA http://www.networkworld.com JP
28.05.2008 Deset bezplatných nástroj? k zvýšení bezpe?nosti vašeho PC http://www.computerworld.com JP
28.05.2008 Útok využívá novou zranitelnost v Adobe Flash http://www.theregister.co.uk JP
28.05.2008 Jak váš podnik spravuje digitální certifikáty? http://www.eweek.com JP
28.05.2008 Cisco p?ipustilo možnost IOS rootkit? http://blogs.zdnet.com JP
28.05.2008 P?t voln? dostupných penetra?ních nástroj? http://www.computerworld.com JP
28.05.2008 Deset voln? dostupných nástroj?, které mohou zlepšit vaše internetové informa?ní služby http://searchwindowssecurity.techtarget.com JP
27.05.2008 Šifry mistr? v Leonardu (rozhovor s V.Klímou a P.Vondruškou) http://www2.rozhlas.cz PV
27.05.2008 Strašák jménem BSA: víme, jak po?ítá ?eské piráty http://www.zive.cz JP
27.05.2008 K bezpe?nosti protokolu pro dohodu na klí?i v SSL/TLS http://eprint.iacr.org JP
27.05.2008 Jak u?init šifrování populárním http://blogs.techrepublic.com.com JP
27.05.2008 Esej Bruce Schneiera: Jak prodávat bezpe?nost http://www.cio.com JP
27.05.2008 Bezpe?nost open source SW je lepší http://blogs.zdnet.com JP
27.05.2008 Sledujte aktivity ?erva Storm v reálném ?ase http://blogs.zdnet.com JP
26.05.2008 TechRepublic Spyware Removal Checklist http://downloads.techrepublic.com.com JP
26.05.2008 Nové slabé klí?e pro algoritmus RSA http://eprint.iacr.org JP
26.05.2008 10 nejhorších únik? dat, které vznikly díky tomu, že data byla nešifrována http://www.networkworld.com JP
26.05.2008 Historie kryptologie: Vietnam 1945-1975 http://www.ibiblio.org JP
26.05.2008 Po?i?te si do svého po?íta?e kontrarozv?dku proti špión?m http://technet.idnes.cz JP
26.05.2008 Infikované USB disky byly rozdávány na bezpe?nostní konferenci http://blogs.zdnet.com JP
26.05.2008 Odtajn?né dokumenty NSA a historie programu TEMPEST http://blog.wired.com JP
26.05.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 21/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
24.05.2008 Certifiable Linux Integration Platform http://oss.tresys.com JP
24.05.2008 Digitální pirátství http://www.infosecwriters.com JP
24.05.2008 ING p?ichází s nástrojem, který má umožnit bezpe?ný e-banking i z infikovaného po?íta?e http://blog.washingtonpost.com JP
24.05.2008 Uvnt? forenzní laborato?e FBI http://www.wired.com JP
24.05.2008 N?které online zálohovací služby nejsou bezpe?né http://www.heise-online.co.uk JP
23.05.2008 Jednotky rychlého nasazení FBI a p?ístupy k po?íta?ové bezpe?nosti http://blogs.csoonline.com JP
23.05.2008 Hackni se sám, pokud to neu?iníš, u?iní to za tebe hacker http://blog.laptopmag.com JP
23.05.2008 Prodejní místa se stávají cílem hacker? http://www.networkworld.com JP
23.05.2008 Open source a syndrom ´to není náš výmysl´ http://blogs.techrepublic.com.com JP
23.05.2008 IM (Instant Messaging) - podce?ovaná bezpe?nostní hrozba http://www.itsecurity.com JP
23.05.2008 Cisco záplatuje, jaký to má vztah k prezentaci rootkitu? http://www.computerworld.com JP
23.05.2008 Elektrárny jsou nedostate?n? chrán?ny p?ed kybernetickými útoky http://www.theregister.co.uk JP
23.05.2008 Jaká m?že být také po?íta?ová kriminalita http://www.securityfocus.com JP
23.05.2008 Vyšel draft pkix - Additional Algorithms and Identifiers for DSA and ECDSA http://www.ietf.org JP
22.05.2008 Otestuj si sv?j webmail ! http://www.soom.cz PV
22.05.2008 Nová vlna útok? SQL injection alarmuje http://searchsecurity.techtarget.com JP
22.05.2008 Ad-Aware 2008 http://www.net-security.org JP
22.05.2008 Recenze knihy Google Apps Hacks http://www.net-security.org JP
22.05.2008 Automatické generování a p?i?azování silných hesel ve Windows XP http://blogs.techrepublic.com.com JP
22.05.2008 Windows a krádeže privilegií http://argeniss.com JP
22.05.2008 FBI varuje p?ed podvodnými maily - jakoby na pomoc ob?tem zem?t?esení v ?ín? http://www.computerworld.com JP
22.05.2008 Konference EUSecWest - shrnutí vystoupení ú?astník? http://www.eusecwest.com JP
22.05.2008 Úvod do problematiky sniffer? http://www.irongeek.com JP
21.05.2008 Šest bezplatných bezpe?nostních nástroj? http://www.networkworld.com JP
21.05.2008 Rozhovor s autorem rootkitu pro Cisco IOS http://eusecwest.com JP
21.05.2008 Americké firmy houfn? ?tou e-maily svých zam?stnanc? http://www.net-security.org JP
21.05.2008 Chra?te svoji rodinu online http://www.net-security.org JP
21.05.2008 Detekujte a zam??te zranitelné SSH klí?e v Debian http://blogs.techrepublic.com.com JP
21.05.2008 Vývojá?i Firefoxu chystají nová opat?ení proti útok?m z nakažených web? http://www.theregister.co.uk JP
21.05.2008 Unified threat management (UTM) - zabezpe?te svoji sí? http://www.computerworld.com JP
21.05.2008 Útok malware zasáhl 327 000 asijských stránek http://www.todayonline.com JP
21.05.2008 Deset krok? pro bezpe?ný bezdrát http://searchnetworking.techtarget.com.au JP
21.05.2008 Ruská komunitní sí? napadena ?ervem http://www.viruslist.com JP
21.05.2008 Cítíte se s Windows Vista bezpe?ní p?ed malware? http://blogs.zdnet.com JP
21.05.2008 Nepozornost p?í?inou úniku utajovaných dat http://blog.wired.com JP
21.05.2008 V?tšina stránek inzerovaných spamem je pod n?kolika málo registrátory http://blog.washingtonpost.com JP
20.05.2008 Šikovný USB keylogger http://www.theinquirer.net JP
20.05.2008 Serious Organised Crime Agency - výro?ní zpráva http://www.soca.gov.uk JP
20.05.2008 Nová technologie sledování pohybu lidí v objektu http://www.net-security.org JP
20.05.2008 Chyba v RNG Debian Linux - diskuse na Schneierov? blogu http://www.schneier.com JP
20.05.2008 Bezpe?nostní pracovník McAfee obvin?n http://www.channelregister.co.uk JP
20.05.2008 Hromadný útok (SQL injection) na ?ínské weby http://www.computerworld.com JP
20.05.2008 Bezpe?nost vašeho webu a projekt OWASP http://www.owasp.org JP
20.05.2008 Špionáž vašeho PC http://www.networkworld.com JP
20.05.2008 Pomozte rozbít šifru! http://www.symmetrymagazine.org JP
19.05.2008 Spamme?i a jejich strategie (Anti-CAPTCHA a hromadné maily) http://securitylabs.websense.com JP
19.05.2008 ISO 27001 / 27002 Newsletter http://www.molemag.net JP
19.05.2008 Web ?erveného k?íže na pomoc ob?tem zem?t?esení v ?ín? hacknut http://www.thedarkvisitor.com JP
19.05.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 20/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
19.05.2008 Bezpe?nostní rizika Bluetooth (cesty úto?ník?) http://www.informit.com JP
17.05.2008 Recenze knihy Big Book of Windows Hacks http://www.net-security.org JP
17.05.2008 EV SSL certifikáty (Thawte) http://www.computerworld.com JP
17.05.2008 DNS problém zavinil, že NSA nem?la p?ístup k internetu http://www.pcworld.com JP
17.05.2008 Nalezená XSS zranitelnost na paypal.com zpochyb?uje bezpe?nost EV SSL http://news.netcraft.com JP
17.05.2008 Google - soubor ?lánk? k bezpe?nosti webových stránek http://code.google.com JP
17.05.2008 Redmond Magazine (MS) hacknut ?í?any http://blogs.zdnet.com JP
16.05.2008 Praktické postupy pro zajišt?ní bezpe?nosti vaší sít? http://www.csoonline.com JP
16.05.2008 Open SSL v Ubuntu a Debian - nalezená chyba p?edm?tem široké diskuze http://www.securityfocus.com JP
16.05.2008 Google: Safe Browsing diagnostic page http://googleonlinesecurity.blogspot.com JP
16.05.2008 John Edwards: pr?vodce bezpe?ností e-mail? http://www.itsecurity.com JP
16.05.2008 NATO buduje centrum pro kybernetický boj http://www.computerworld.com JP
16.05.2008 Microsoft popírá, že by Vista byly mén? bezpe?né než Windows 2000 http://news.zdnet.co.uk JP
16.05.2008 Pronajmout si botnet? Technické znalosti nejsou zapot?ebí http://www.computerworld.com JP
16.05.2008 10 let Schneierova Crypto-Gramu http://www.schneier.com JP
16.05.2008 Odolnost notebook? a fyzická poškození http://www.computerworld.com JP
16.05.2008 Vyšel e-zin Crypto-World 5/2008 http://crypto-world.info PV
16.05.2008 E-zin Crypto-World 4/2008 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
15.05.2008 Skryté p?íkazy Windows, které mohou pomoci bezpe?nostním profesionál?m http://searchsecurity.techtarget.com JP
15.05.2008 Doporu?ení Bruce Schneiera - pokud cestujete do USA s notebookem http://www.guardian.co.uk JP
15.05.2008 Dva spamme?i byli odsouzeni zaplatit 230 milión? dolar? http://newsinfo.inquirer.net JP
15.05.2008 V souvislosti s útoky z napadených web? se objevuje nový typ bezpe?nostního produktu http://www.crn.com JP
15.05.2008 K nezabezpe?ené pam?ti po?íta?e http://blogs.techrepublic.com.com JP
15.05.2008 Esej Bruce Schneiera: K etice zkoumání zranitelností http://www.schneier.com JP
15.05.2008 Komentá? k varování FBI k nebezpe?nému HW http://news.zdnet.co.uk JP
15.05.2008 Asprox botnet se ší?í hacknutými legitimními webovskými stránkami http://www.computerworld.com JP
15.05.2008 Bezpe?nostní výzkumník vyvinul rootkit pro routery spole?nosti Cisco http://www.computerworld.com JP
15.05.2008 Kybernetická kriminalita - jeden z prvo?adých problém? dneška http://www.infosecwriters.com JP
15.05.2008 Pozor na útoky hrubou silou proti SSH http://www.securityfocus.com JP
15.05.2008 Nové testy ukazují, že antiviry stále neodhalí rootkity http://www.darkreading.com JP
14.05.2008 DATAKON 2008, termín podání nabídek 31.5.2008 http://www.datakon.cz PV
14.05.2008 Prodej medicínských záznam? celebrit v Kalifornii http://www.latimes.com JP
14.05.2008 Evropská komise hledá bezpe?nostního génia http://www.scmagazine.com JP
14.05.2008 Hacke?i mají nyní svoji komunitní sí? http://www.computerworld.com JP
14.05.2008 Debian OpenSSL - nalezena chyba RNG, vedoucí ke generování potenciáln? predikovatelných krypt.klí?? http://www.theregister.co.uk JP
14.05.2008 Zabezpe?ení bezdrátové sít? - p?íru?ka http://www.infosecwriters.com JP
14.05.2008 Hacke?i v restauracích a supermarketech http://www.news.com JP
14.05.2008 Pevný disk Seagate doporu?ován NSA pro bezpe?nostní ú?ely http://www.net-security.org JP
14.05.2008 Ochrana obrazovky notebooku p?ed nežádoucími zvídavými pohledy http://www.net-security.org JP
13.05.2008 Klientská centra - bezpe?nost zam?stnanc? a zákazník? http://www.csoonline.com JP
13.05.2008 Pad?lky HW hrozbou pro Pentagon (a nejen pro n?j) http://www.enterprise-security-today.com JP
13.05.2008 Kliknutí z vás ud?lá zlo?ince http://www.securityfocus.com JP
13.05.2008 P?es p?l miliónu web? hacknuto v novém útoku http://www.computerworld.com JP
13.05.2008 K nástroji Metagoofil (práv? vyšla verze 1.4) http://www.darknet.org.uk JP
13.05.2008 Útok na významné stránky sloužící k vyhledání zam?stnání http://blogs.zdnet.com JP
13.05.2008 Jaká je ?ínská cenzura internetu? http://www.networkworld.com JP
13.05.2008 Bude mít armáda USA sv?j vlastní botnet? http://tech.slashdot.org JP
13.05.2008 IETF S/MIME - dva nové drafty http://www.ietf.org JP
12.05.2008 Nový typ rootkitu, který se umí dokonale skrýt http://www.pcworld.com JP
12.05.2008 SELinux (Security-Enhanced Linux ) - anatomie OS http://www.ibm.com JP
12.05.2008 Hacker zve?ejnil ukradená osobní data šesti milión? Chilan? http://news.theage.com.au JP
12.05.2008 K prehistorii systém? s ve?ejným klí?em http://www.cs.columbia.edu JP
12.05.2008 Nebojte se auditu http://www.computerworld.com JP
12.05.2008 P?ístup k modelování hrozeb vztahujících se k webovým aplikacím http://www.infosecwriters.com JP
12.05.2008 Budou normy pro podepisování programových kód?? http://www.eweek.com JP
12.05.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 19/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
11.05.2008 ?eské banky chystají trestní oznámení kv?li úniku osobních dat klient? http://www.novinky.cz JP
10.05.2008 FBI se obává, že ?í?ané mají zadní vrátka v amerických vládních a armádních sítích http://www.abovetopsecret.com JP
10.05.2008 Pot?ebujete v?bec antivir? http://www.itsecurity.com JP
09.05.2008 Vyšlo d?ležité rfc.5280 - pkix Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile http://www.rfc-editor.org JP
09.05.2008 Phishingové podvody - nejnov?jší Top 10 http://www.itrportal.com JP
09.05.2008 NSA - ?lánky z let 1957-1965 http://www.governmentattic.org JP
09.05.2008 Britské ministerstvo obrany chrání své notebooky šifrováním http://news.zdnet.co.uk JP
09.05.2008 CAPTCHA spole?nosti Microsoft je také cracknuta http://www.heise-online.co.uk JP
09.05.2008 FBI vyšet?uje útok na fórum zam??ené na problematiku epilepsie http://blog.wired.com JP
08.05.2008 Verisign - úsp?šný DoS útok na nás m?že shodit internet http://news.zdnet.co.uk JP
08.05.2008 Botnet Srizbi se stává nejv?tším internetovým spamerem http://www.networkworld.com JP
08.05.2008 Další dv? zem? (Indie a Belgie) varují p?ed ?ínskými útoky http://www.securityfocus.com JP
08.05.2008 Recenze knihy Backup & Recovery http://www.net-security.org JP
08.05.2008 Bezplatné kity pro phisherské útoky http://www.net-security.org JP
08.05.2008 Zabudované systémy a bezpe?nost http://www.infosecwriters.com JP
08.05.2008 Interní hrozby - 5 základních cest http://www.computerworld.com JP
08.05.2008 Trojan infikoval více než p?l miliónu po?íta?? http://www.eweek.com JP
08.05.2008 Po?íta?ová forenzní analýza: procedury, nástroje a DEB (Digital Evidence Bag) http://www.infosecwriters.com JP
07.05.2008 Cez bankomat obtiahli klientov http://pocitace.sme.sk JP
07.05.2008 NIST vydal draft SP 800-123, Guide to General Server Security http://csrc.ncsl.nist.gov JP
07.05.2008 Jak získat vaše zam?stnance pro aktivní ochranu dat spole?nosti http://www.csoonline.com JP
07.05.2008 Jak vypadá takový botnet (graficky p?sobivé znázorn?ní) http://www.csoonline.com JP
07.05.2008 FBI radí, jak bezpe?n? s bezdrátovou sítí http://www.fbi.gov JP
07.05.2008 Bylo již zjišt?no 364 variant keylogger? http://www.net-security.org JP
07.05.2008 Útoky phisher? - 10 doporu?ení, jak jim nepodlehnout http://www.net-security.org JP
07.05.2008 Bezdrát, biometrie - hlavní sm?ry investic spole?ností ve vztahu k IT bezpe?nosti http://www.securityfocus.com JP
07.05.2008 P?e?tete si hiberna?ní soubor Windows http://sandman.msuiche.net JP
07.05.2008 DEFCON - archiv vystoupení 1993-2007 https://www.defcon.org JP
06.05.2008 Outlook Express - p?t cest k bezpe?n?jšímu využívání http://blogs.techrepublic.com.com JP
06.05.2008 Stru?ná p?íru?ka k dnešním typ?m malware http://www.itsecurity.com JP
06.05.2008 Malware vs. Antimalware - 20 let boje http://www.computerworld.com JP
06.05.2008 Hloupé triky hacker? http://www.infoworld.com JP
06.05.2008 Hackování NASA: malý krok pro ?lov?ka, velký krok pro hackera http://blogs.zdnet.com JP
06.05.2008 N?která ?astá pochybení vztahující se k bezpe?nosti databází http://news.zdnet.com JP
06.05.2008 Slibují, že se na vaše hesla nebudou dívat http://www.schneier.com JP
06.05.2008 PHP a bezpe?nost http://www.heise-online.co.uk JP
05.05.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 18/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
05.05.2008 Softwarové implementace eliptického párování http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
05.05.2008 Audio CAPTCHA spole?nosti Google byla rozbita http://www.networkworld.com JP
05.05.2008 Bezpe?nost bezdrátu - základy http://www.csoonline.com JP
05.05.2008 Kryptografie v PHP - p?íru?ka http://www.devx.com JP
05.05.2008 E-mailové systémy a bezpe?nost http://www.infosecwriters.com JP
05.05.2008 Microsoft nezlikvidoval bot Storm, ?íkají oponenti http://www.crime-research.org JP
05.05.2008 Nemocnice a kontrola p?ístupu k dat?m http://www.eweek.com JP
03.05.2008 Botnety úto?í na vojenské systémy http://www.csoonline.com JP
03.05.2008 Interop 2008 - zpravodajství http://www.networkworld.com JP
03.05.2008 Teoreticky: Je možný útok DoS prost?ednictvím množství e-mail?? http://www.linuxexposed.com JP
03.05.2008 Odemkn?te sv?j mobil bez ztráty záruky http://www.informationweek.com JP
03.05.2008 Nová verze draftu Use of ECC algorithms in CMS http://www.ietf.org JP
02.05.2008 Americký NIST vydal n?kolik nových dokument? http://csrc.ncsl.nist.gov JP
02.05.2008 Základy bezpe?nosti domova http://www.csoonline.com JP
02.05.2008 Web 2.0 otvírá dve?e závažným hrozbám http://www.crn.com JP
02.05.2008 Bezpe?nostní doporu?ení od šéfa vývoje MedaWiki http://blogs.techrepublic.com.com JP
02.05.2008 Pr?mysl IT bezpe?nosti a falešná zdání http://www.infoworld.com JP
02.05.2008 Nejstahovan?jší freeware programy na stahuj.cz http://www.emag.cz JP
02.05.2008 Fanoušk?m Linuxu - ke zranitelnostem linuxového jádra http://blogs.zdnet.com JP
02.05.2008 D?ležité momenty p?i modelování hrozeb vztahujících se k webovým aplikacím http://go.techtarget.com JP
02.05.2008 Draft IETF pkix - Update for RSAES-OAEP Algorithm Parameters http://www.ietf.org JP
01.05.2008 Analytici infiltrovali botnet Kraken, mohou ho odstranit http://www.computerworld.com JP
01.05.2008 Za?ízení Microsoftu pomáhá policii v boji proti kybernetické kriminalit? http://seattletimes.nwsource.com JP
01.05.2008 FBI formuje sí? pro digitální forenzní analýzu http://www.networkworld.com JP
01.05.2008 Auto?i malware používají smlouvy k licencování SW http://www.out-law.com JP
01.05.2008 NIST vydal SP 800-87 - Codes for the Identification of Federal and Federally-Assisted Organizations, Revision 1 - 2008 http://csrc.nist.gov JP
Design: Webdesign