Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

SELinux (Security-Enhanced Linux ) - anatomie OS

12.05.2008
NSA uvedla verzi Linuxu, kterou ozna?ila SELinux a která má být dnešním nejbezpe?n?jším opeara?ním systémem. ?lánek vysv?tluje ideje, které s konstrukcí tohoto OS souvisí, jak jsou tyto myšlenky implementovány. Na konci ?lánku je pak uvedena celá ?ada dalších odkaz? k problematice.
Zdroj: http://www.ibm.com/developerworks/linux/library/l-selinux/?ca=dgr-lnxw07SELinux
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Nový typ rootkitu, který se umí dokonale skrýt
Hacker zve?ejnil ukradená osobní data šesti milión? Chilan? - starší ->>
Design: Webdesign