Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Skryté p?íkazy Windows, které mohou pomoci bezpe?nostním profesionál?m

15.05.2008
Tento ?lánek (More built-in Windows commands for system analysis) je pokra?ováním první ?ásti,
která vyšla v b?eznu tohoto roku - Built-in Windows commands to determine if a system has been hacked.
Autorem obou ?ástí je Ed Skoudis.
Zdroj: http://searchsecurity.techtarget.com/tip/0,289483,sid14_gci1313370,00.html?track=NL-427&ad=636366HOUSE&asrc=EM_NLT_3656866&uid=4690023#
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !

Doporu?ení Bruce Schneiera - pokud cestujete do USA s notebookem - starší ->>
Design: Webdesign