Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.03.2008 Jak probíhala nedávná rozsáhlá krádež dat zákazník? amerického potraviná?ského ?et?zce Hannaford http://www.boston.com JP
31.03.2008 Black Hat o špionských programech pro mobily http://www.pcworld.idg.com.au JP
31.03.2008 Sedm aplikací pro šifrování dat na disku http://www.informationweek.com JP
31.03.2008 Komentá?e k pr?b?hu Black Hat Europe 2008 http://blogs.zdnet.com JP
31.03.2008 Hackerský klub opublikoval otisk prstu n?meckého ministra vnitra (Wolfgang Schauble) http://www.theregister.co.uk JP
31.03.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 13/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
29.03.2008 M?že být váš po?íta? hacknut? Otestujte si to! http://www.virtualhosting.com JP
29.03.2008 Zesiluje varování p?ed Flash soubory na webových stránkách http://www.securityfocus.com JP
29.03.2008 M?že být open source bezpe?nostním rizikem? http://blogs.techrepublic.com.com JP
29.03.2008 Top 10 bezpe?nostních proh?ešk? b?žného používání IT http://www.infoworld.com JP
29.03.2008 Storm Worm znovu úto?í http://www.securityfocus.com JP
29.03.2008 Hacke?i pomocí útoku iFrame zaúto?ili na n?které významné weby http://www.computerworld.com JP
29.03.2008 Daisy Duke - aplikace pro studený boot - umí získat množství informací http://www.theregister.co.uk JP
28.03.2008 Chorvatský program zm?ní váš mobil na št?nici http://aktualne.centrum.cz JP
28.03.2008 Speciální stránka k problematice phishingu na hoax.cz http://www.hoax.cz JP
28.03.2008 Co firewally umí a co nikoliv http://home.nestor.minsk.by JP
28.03.2008 Bezpe?nostní problémy Firewire http://blogs.techrepublic.com.com JP
28.03.2008 Colossus v akci (video) http://news.zdnet.co.uk JP
28.03.2008 Spisovatelé Sci-fi nabízí pomoc v bezpe?nostních problémech http://www.nationaldefensemagazine.org JP
28.03.2008 Odhalen portál pro obchodování s kradenými daty pro kreditní karty http://www.vnunet.com JP
28.03.2008 K SDK pro iPhone http://www.onlamp.com JP
28.03.2008 Top 10 bezpe?nostních trend? v roce 2008 (podle Blue Coat) http://www.bluecoat.com JP
27.03.2008 ?eské domény budou bezpe?n?jší http://www.lupa.cz JP
27.03.2008 Kybernetická kriminalita, teror, špionáž a kybernetická válka http://blog.tenablesecurity.com JP
27.03.2008 Softwarová forenzní analýza a autorství program? http://isis.poly.edu JP
27.03.2008 Pro? je t?eba šifrovat http://blogs.techrepublic.com.com JP
27.03.2008 Jeden botnet propagující pilulky pro pány je odpov?dný za jednu t?etinu veškerého spamu v roce 2007 http://www.marshal.com JP
27.03.2008 Váš Outlook a boj s phishingem http://www.cnet.com JP
26.03.2008 Slovenské banky: Informujú dostato?ne o bezpe?nosti? http://www.zive.sk JP
26.03.2008 Ke kryptoanalýze SHA-256 http://eprint.iacr.org JP
26.03.2008 Blackhat Europe 2008 - Den první http://blogs.zdnet.com JP
26.03.2008 Firefox 3.0 a jeho bezpe?nost http://netsecurity.about.com JP
26.03.2008 Informace o n?kterých únicích bankovních dat nejsou zve?ejn?ny? https://financialcryptography.com JP
26.03.2008 Soukromí? K ochran? dat spot?ebitel? ve sv?t? bezdrátu http://www.infosecwriters.com JP
26.03.2008 Martin Hellman k objevu kryptografie s ve?ejným klí?em (video) http://www.youtube.com JP
26.03.2008 Tibet a kybernetická válka http://www.bbc.co.uk JP
25.03.2008 Exkluzivn?: hackerem jsem se stal ze zv?davosti http://itbiz.cz JP
25.03.2008 Daniel Do?ekal : Jak se bránit phishingu http://www.lupa.cz JP
25.03.2008 Prošli auditem a p?esto jim byla ukradena data http://www.theinquirer.net JP
25.03.2008 Webové stránky - informace k stavu jejich bezpe?nosti http://www.net-security.org JP
25.03.2008 Co obsahuje soubor nástroj? Gpg4win a jak ho používat? http://blogs.techrepublic.com.com JP
25.03.2008 Co p?ináší Internet Explorer 8 nového z hlediska bezpe?nosti? http://www.itsecurity.com JP
25.03.2008 Kvantové výpo?ty a jejich vliv na kryptografii http://www.schneier.com JP
25.03.2008 K papírové podob? šifrátoru Enigma http://www.schneier.com JP
25.03.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 12/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
23.03.2008 Zrádný trojský k?? napadl po?íta?. Spo?itelna peníze uhájila http://ekonomika.ihned.cz JP
22.03.2008 P?t nejv?tších rizik p?i využívání IT ve zdravotnictví (USA) http://www.compliancehome.com JP
21.03.2008 Jak zabezpe?it sv?j Windows PC voln? dostupným SW http://downloads.techrepublic.com.com JP
21.03.2008 Outsourcing bezpe?nosti a související problémy http://www.networkworld.com JP
21.03.2008 Daniel Do?ekal: Botnet: armáda phishingových otrok? http://www.lupa.cz JP
21.03.2008 Open VPN - jak ho nakonfigurovat v síti http://www.smallnetbuilder.com JP
21.03.2008 Recenze knihy Windows Vista Security http://netsecurity.about.com JP
21.03.2008 Nejv?tší PKI ve sv?t? je nyní open source. https://financialcryptography.com JP
21.03.2008 FBI klade nástrahy na milovníky d?tského porna http://www.theregister.co.uk JP
21.03.2008 MBR (Master Boot Record) rootkit je dokonalejší http://www.prevx.com JP
21.03.2008 Voln? dostupný Search&Destroy umí i vyhledávat rootkity http://www.heise-online.co.uk JP
21.03.2008 Jak zastavit cesty, kterými p?ichází malware http://searchsecurity.techtarget.com JP
21.03.2008 Vít?zné Blu-ray se stává cílem hacker? http://www.alleyinsider.com JP
20.03.2008 Daniel Do?ekal: Jak se d?lá phishing http://www.lupa.cz JP
20.03.2008 CSO - budoucnost antivir? http://www.csoonline.com JP
20.03.2008 Nové hrozby p?ichází odkudkoliv http://www.networkworld.com JP
20.03.2008 The A5 Cracking Project http://wiki.thc.org JP
20.03.2008 Bezpe?nostní výzkum - jsou hledány cesty boje proti phisher?m http://www.theregister.co.uk JP
20.03.2008 Velká Británie hodlá investovat podstatn? více vládních pen?z do bezpe?nostních technologií http://news.zdnet.co.uk JP
20.03.2008 Phisherské útoky na banky - ve sv?t? rychle rostoucí sou?ást IT kriminality http://news.zdnet.co.uk JP
20.03.2008 Esej Bruce Schneiera: Inside the Twisted Mind of the Security Professional http://www.wired.com JP
20.03.2008 Pro? je t?eba lidem objas?ovat otázky IT bezpe?nosti http://www.networkworld.com JP
20.03.2008 Jak probíhalo cracknutí ?ip? MiFare RFID http://www.computerworld.com JP
20.03.2008 Jak za osm dolar? lze snadno hacknout vaši kreditní kartu http://consumerist.com JP
20.03.2008 Pojišt?ní proti úniku dat http://searchsecurity.techtarget.com JP
20.03.2008 Keylogger v akci 2 - KeyLlama 2GB USB Keylogger http://www.irongeek.com JP
19.03.2008 10 tip? - jak se chránit na ve?ejn? dostupném po?íta?i http://downloads.techrepublic.com.com JP
19.03.2008 Jednoduché ?ty?i kroky, které by m?la provád?t každá firma pro ochranu svých kritických dat http://www.net-security.org JP
19.03.2008 Co je XSS (cross-site scripting)? http://blogs.techrepublic.com.com JP
19.03.2008 Zranitelnost VLC a titulky k filmu - pozor, mohou obsahovat malware http://www.computerworld.com JP
19.03.2008 Jak zformovat váš tým pro IT bezpe?nost http://www.infoworld.com JP
18.03.2008 Phishingová kampa? na klienty ?eské spo?itelny má první ob?ti http://www.novinky.cz JP
18.03.2008 N?které nové výsledky k bezpe?nosti mód? blokových šifer http://eprint.iacr.org JP
18.03.2008 K novým test?m na prvo?íselnost http://eprint.iacr.org JP
18.03.2008 Po?íta? s OS Vista s ?ipovou kartou lze hacknout http://www.heise-online.co.uk JP
18.03.2008 Microsoft by m?l zve?ejnit své API k hibernaci http://www.heise-online.co.uk JP
18.03.2008 Klasifikace typ? bezpe?nostních chyb v programech http://www.computerweekly.com JP
18.03.2008 Ješt? k útoku iFrame http://www.scmagazine.com JP
18.03.2008 Jste si jisti, že router vaší sít? je dostate?n? zabezpe?en? http://www.itsecurity.com JP
18.03.2008 Google a NSA, jak je to s jejich spoluprací http://www.news.com JP
18.03.2008 Tor - k nové verzi softwaru http://searchsecurity.techtarget.com JP
17.03.2008 Zp?ístupn?ny materiály konferencí Usenix http://www.f-secure.com JP
17.03.2008 K hromadnému útoku (p?esm?rování pomocí iFrame) na weby, který za?al minulý týden http://www.networkworld.com JP
17.03.2008 Vishing - anatomie t?chto podvod? http://blog.washingtonpost.com JP
17.03.2008 Zpráva : 2008 Internet Security Trends http://www.computerworld.com JP
17.03.2008 Pakistanské bankomaty hacknuty - ukradeno 20 milión? pakistánských rupií http://www.xnet.com.pk JP
17.03.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 11/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
16.03.2008 Vyšel e-zin Crypto-World 3/2008 http://crypto-world.info PV
15.03.2008 E-zin Crypto-World 2/2008 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
15.03.2008 Trojan.Silentbanker - vysoce nebezpe?ný bankovní trojan https://financialcryptography.com JP
15.03.2008 Hacknuté ?ipové karty vzbuzují obavy http://www.computerworld.com JP
15.03.2008 Americký NIST vydal - SP 800-64 Rev. 2 DRAFT Security Considerations in the System Development Life Cycle http://csrc.nist.gov JP
14.03.2008 WebCamp - konference o webových technologiích (27.-28.3) http://www.webcamp.cz PV
14.03.2008 Skryté bezpe?nostní hrozby virtualizace http://www.infoworld.com JP
14.03.2008 Zkuste si v n?kolika bodech ov??it, zda jsou vaše webové stránky bezpe?né http://blogs.techrepublic.com.com JP
14.03.2008 K útoku na PC Windows prost?ednictvím rozhraní Firewire (Schneier?v blog) http://www.schneier.com JP
14.03.2008 Stránka spole?nosti Trend Micro infikovala uživatele trojanem http://www.computerworld.com JP
14.03.2008 Jak se chránit p?ed malware z botnet? http://isc.sans.org JP
14.03.2008 Bankovní bezpe?nost - série ?lánk? http://www.cl.cam.ac.uk JP
14.03.2008 Jak snadné je cracknout n?které ?te?ky otisk? prst? http://www.heise-online.co.uk JP
14.03.2008 Zjist?te své klí?e pro bezdrátová p?ipojení http://nirsoft.net JP
14.03.2008 Vyšel draft IETF S/MIME - S/MIME Version 3.2 Message Specification http://www.ietf.org JP
14.03.2008 Ke skenování webových aplikací http://searchsecurity.techtarget.com JP
13.03.2008 Nové kryptosystémy s ve?ejným klí?em na základ? problému batohu http://eprint.iacr.org JP
13.03.2008 Podmínky pro bezpe?nostní certifikací (lidí i produkt?) je t?eba zp?ísnit (EU) http://www.infomaticsonline.co.uk JP
13.03.2008 Pr?myslová špionáž - v dnešní dob? není ni?ím mimo?ádným http://resources.zdnet.co.uk JP
13.03.2008 Nový typ kamery zachytí i p?edm?ty, co máte skryty pod šaty http://government.zdnet.com JP
13.03.2008 iPhone software 2:0 je údajn? hacknut (a to d?íve než byl vydán) http://www.computerworld.com JP
13.03.2008 Op?t problém G-mailu. Program G-Archiver má zadní vrátka http://www.winvistaclub.com JP
13.03.2008 I medicinská za?ízení (defibrilátory) mohou být hackována ! http://news.wired.com JP
13.03.2008 Nar?stá po?et ftp hack? http://www.darkreading.com JP
13.03.2008 Phishing aneb rhyba?ení http://www.emag.cz JP
12.03.2008 Budoucnost antivirového SW http://www.itsecurity.com JP
12.03.2008 Nová verze TrueCrypt - 5.1 http://www.vnunet.com JP
12.03.2008 2008 Internet Security Outlook Report (CA) http://ca.com JP
12.03.2008 Jak Google chrání vaše informace http://googleblog.blogspot.com JP
12.03.2008 CAPTCHA a její crackování http://ha.ckers.org JP
12.03.2008 Šifrování ve Windows Vista - co umí a naopak neumí Bitlocker http://searchsecurity.techtarget.com JP
12.03.2008 Ukradená data zam?stnanc? MTV http://searchsecurity.techtarget.com JP
12.03.2008 Draft IETF S/MIME - Multiple Signatures in S/MIME http://www.ietf.org JP
12.03.2008 Draft IETF S/MIME - Using SHA2 Algorithms with Cryptographic Message Syntax http://www.ietf.org JP
12.03.2008 Draft IETF pkix - Elliptic Curve Cryptography Subject Public Key Information http://www.ietf.org JP
11.03.2008 Eliptická kryptografie a optimalizace výpo?t? (disert. práce) http://eprint.iacr.org JP
11.03.2008 Žeb?í?ek (Top 5) interních bezpe?nostních hrozeb http://resources.zdnet.co.uk JP
11.03.2008 K protokolu EAP (The Extensible Authentication Protocol) http://www.infosecwriters.com JP
11.03.2008 Spam pocházející z G-mailu se za uplynulý m?síc zdvojnásobil http://www.computerworld.com JP
11.03.2008 Draft IETF pkix - Certificate Management Messages over CMS http://www.ietf.org JP
11.03.2008 Draft IETF pkix - Certificate Management over CMS (CMC): Transport Protocols http://www.ietf.org JP
11.03.2008 Bankomatové podvody se netýkají jen karet http://www.heise-online.co.uk JP
11.03.2008 Pro? jsou n?kte?í šéfové IT bezpe?nosti úsp?šní? http://www.infoworld.com JP
11.03.2008 Esej Bruce Schneiera: Security Products: Suites vs. Best-of-Breed http://www.schneier.com JP
11.03.2008 Drahoušci ?eské spo?itelny vyhrávají 50 dolar?. Podvodné dopisy op?t kolují http://technet.idnes.cz JP
10.03.2008 Otestujte a zabezpe?te své webové aplikace http://www.csoonline.com JP
10.03.2008 NSA certifikovala bezdrátový telefon Sectera Edge (smartphone) http://www.net-security.org JP
10.03.2008 Modelování hrozeb https://financialcryptography.com JP
10.03.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 10/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
08.03.2008 PutTTY jako klient SSH ve Windows http://blogs.techrepublic.com.com JP
08.03.2008 ?ínští hacke?i p?iznávají - mezi našimi cíli je i Pentagon http://edition.cnn.com JP
08.03.2008 Velká britská spole?nost varuje p?ed novým typem útoku DDOS http://news.zdnet.co.uk JP
08.03.2008 Americký NIST vydal 3 publikace http://csrc.ncsl.nist.gov JP
07.03.2008 Bezdrát - bezpe?nost je vždy krok pozadu http://blogs.techrepublic.com.com JP
07.03.2008 Phishingové e-maily úto?ící na klienty ?S - p?ehled na hoax.cz http://www.hoax.cz JP
07.03.2008 Vyšlo rfc. 5155 - DNS Security (DNSSEC) Hashed Authenticated Denial of Existence http://www.rfc-archive.org JP
07.03.2008 Jak p?ipravit bootovatelný USB disk, který zachytí obsah pam?ti http://mcgrewsecurity.com JP
07.03.2008 OpenID - stru?ný p?ehled http://www.itsecurity.com JP
07.03.2008 Pravda vyplývá na povrch - Pentagonu bylo p?ed 9 m?síci ukradeno velké množství dat http://www.theregister.co.uk JP
07.03.2008 KasperskyLabs, žeb?í?ku malware za únor 2008 vévodí poprvé balík adware http://www.theregister.co.uk JP
07.03.2008 Chcete lepší bezpe?nostní aplikace? Požadujte odpov?dnost jejich dodavatel?! http://www.computerworld.com JP
07.03.2008 Aby byl váš systém pro detekci pr?nik? inteligentn?jší http://www.securityfocus.com JP
07.03.2008 Jak hackují vaše webové stránky - p?ehled nej?ast?jších technik http://www.cmswire.com JP
07.03.2008 Vyšlo rfc.5126 - CMS Advanced Electronic Signatures (CAdES) http://www.rfc-editor.org JP
06.03.2008 Aké heslá sú uložené vo vašom po?íta?i? http://pocitace.sme.sk JP
06.03.2008 CEBIT a deset dodavatel? bezpe?nostních technologií http://www.crn.com JP
06.03.2008 Po?íta?ový vir MonaRonaDona - opírá se o promyšlené sociální inženýrství http://www.scmagazine.com JP
06.03.2008 Používání hesel v praxi - p?ehled http://www.net-security.org JP
06.03.2008 Zajímavé ?ešení - v p?ípad? ohrožení se vaše data zni?í sama http://blogs.techrepublic.com.com JP
06.03.2008 Množství spamu je v sou?asnosti rekordní http://www.itsecurity.com JP
06.03.2008 Hacke?i našli novou cestu, jak odeslat uživatele Google na weby s malware http://www.theregister.co.uk JP
06.03.2008 Vyd?ra?ský trojan v ?ínských mobilech http://www.theregister.co.uk JP
06.03.2008 Firewire útok odemkne i PC s Windows Vista http://www.securityfocus.com JP
06.03.2008 Obavy z ?ínských zadních vrátek ve firmwaru (nap?. router?) http://www.pcpro.co.uk JP
05.03.2008 Nová kampa? za získání dalších ob?tí botu ?erva Storm http://www.infomaticsonline.co.uk JP
05.03.2008 Nejvíce aktivní malware (únor 2008) http://www.infomaticsonline.co.uk JP
05.03.2008 TrueCrypt 5.0 - diskuse k nové verzi na Schneierov? blogu http://www.schneier.com JP
05.03.2008 Mebroot - obtížn? detekovatelný rootkit http://www.computerworld.com JP
05.03.2008 Optimální párování http://eprint.iacr.org JP
05.03.2008 Hacknutí Windows PC bez znalosti hesla http://www.theage.com.au JP
04.03.2008 ?eská spo?itelna podává trestní oznámení na phishery http://ekonomika.idnes.cz JP
04.03.2008 Byla demonstrována bezpe?nostní díra v jedné z nejpopulárn?jších ?ipových karet ve sv?t? http://www.virginia.edu JP
04.03.2008 Ud?lej si sám : záchraný systém pro pevný disk http://www.computerworld.com JP
04.03.2008 Britský m?stský web necht?ným p?íjemcem utajovaných mail? americké armády http://www.theregister.co.uk JP
04.03.2008 Správné využití ?ip? RFID http://www.schneier.com JP
04.03.2008 Antivirový SW a antibotový SW - perspektivy http://blogs.zdnet.com JP
04.03.2008 Linuxsecurity - ZoneMinder, nástroj m?síce b?ezna http://www.linuxsecurity.com JP
04.03.2008 Bankomaty s Windows lze snadno „hacknout“ http://www.news.com JP
03.03.2008 Interview Bruce Schneiera k sou?asné po?íta?ové kriminalit? http://www.cw.com.hk JP
03.03.2008 Recenze: Sedm bezpe?ných USB disk? http://www.computerworld.com JP
03.03.2008 Ú?ad na ochranu údaj? p?i stížnosti na spam ml?í http://zpravy.idnes.cz JP
03.03.2008 ZiPhone, v.2.5 tohoto nástroje rozbíjí i poslední verzi oficiálního firmware pro iPhone (v.1.1.4) http://www.reghardware.co.uk JP
03.03.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 9/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
02.03.2008 Vyšel ?asopis Linux+ 3/2008 http://lpmagazine.org PV
01.03.2008 V?tšina spamu pochází ze šesti botnet? http://www.theregister.co.uk JP
01.03.2008 P?t základních chyb bezpe?nostní politiky http://www.computerworld.com JP
01.03.2008 Algoritmy pro detekování podvržených fotografiií http://www.hackszine.com JP
01.03.2008 Black Hat - materiály ke cracknutí GSM http://www.blackhat.com JP
Design: Webdesign