Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Soukromí? K ochran? dat spot?ebitel? ve sv?t? bezdrátu

26.03.2008
Robin W. Link - k únik?m dat v posledním ?ase (materiál je pon?kud chaoticky uspo?ádán, obsahuje ale n?které zajímavé podrobnosti).
Zdroj: http://www.infosecwriters.com/text_resources/pdf/RLink_Privacy.pdf
Autor: JP


<<- novější - Informace o n?kterých únicích bankovních dat nejsou zve?ejn?ny?
Martin Hellman k objevu kryptografie s ve?ejným klí?em (video) - starší ->>
Design: Webdesign