Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
27.02.2009 Lupa: Trendy v internetové bezpe?nosti: nejv?tší hrozbou z?stává uživatel http://www.lupa.cz JP
27.02.2009 P?t zajímavých odkaz? m?síce února http://blogs.techrepublic.com.com JP
27.02.2009 EMP granáty - bude je mít americká armáda? http://www.schneier.com JP
27.02.2009 Útoky na weby - p?í?inou je v?tšinou stále vandalizmus http://www.computerworld.com JP
27.02.2009 ?te?ky karet používané pro online bankovnictví nejsou bezpe?né http://www.cl.cam.ac.uk JP
27.02.2009 Adobe vydal záplatu na díru ve Flashi http://news.zdnet.co.uk JP
27.02.2009 eWeek - jeho hacknuté stránky ší?ily malware http://www.h-online.com JP
26.02.2009 Lekce, které ud?lil ?erv Conficker http://searchsecurity.techtarget.com JP
26.02.2009 Jak se bránit p?ed útoky typu man-in-the-middle http://www.net-security.org JP
26.02.2009 Matematická bomba anebo.... http://www.schneier.com JP
26.02.2009 Jaké jsou vlastn? bezpe?nostní hrozby? Je to sofistikovaný malware ?i jsou to lidé? http://www.theregister.co.uk JP
26.02.2009 Microsoft vydal opravu pro Autorun http://www.networkworld.com JP
26.02.2009 Používáte G-mail? Pozor na pokusy o krádež vašich p?ihlašovacích údaj? http://blogs.zdnet.com JP
25.02.2009 NIST, nový draft - SP 800-46 Revision 1, Guide to Enterprise Telework and Remote Access Security http://csrc.ncsl.nist.gov JP
25.02.2009 K historii prokazateln? bezpe?ných kryptosystém? s ve?ejným klí?em http://eprint.iacr.org JP
25.02.2009 NSA - ?ty?i historická interview http://www.nsa.gov JP
25.02.2009 (In) Secure Magazine - vyšlo nové ?íslo - b?ezen 2009 http://www.net-security.org JP
25.02.2009 Jak vybírat registrátora domény na které nám záleží http://blogs.techrepublic.com.com JP
25.02.2009 Pro? využívat DNSSec http://www.informationweek.com JP
25.02.2009 K úterním problém?m G-mailu http://www.theregister.co.uk JP
25.02.2009 Schneier k nové variant? ?erva Conficker http://www.schneier.com JP
25.02.2009 Pro? je t?eba ni?it informace http://www.computerworld.com JP
25.02.2009 Zranitelnost proxy server? http://www.theregister.co.uk JP
25.02.2009 Windows Vista a Open SSH, jak ho zde nainstalovat http://www.informit.com JP
25.02.2009 SSL a jeho sou?asné problémy http://blogs.techrepublic.com.com JP
24.02.2009 Cesty ochran p?ed útoky na databáze http://www.csoonline.com JP
24.02.2009 Open source a bezpe?nost - odborník komentuje problematiku http://www.itrportal.com JP
24.02.2009 Další platební systém se stal p?edm?tem útoku http://www.securityfocus.com JP
24.02.2009 Skoro dv? t?etiny zam?stnanc? kradou data p?i odchodu ze zam?stnání http://www.pcworld.com JP
24.02.2009 Microsoft vyvíjí nový bezpe?n?jší prohlíže? - Gazelle http://www.computerworld.com JP
24.02.2009 Twenty Most Important Controls and Metrics for Effective Cyber Defense and Continuous FISMA Compliance http://www.sans.org JP
24.02.2009 Cain and Abel, nová verze 4.9.27 http://majorgeeks.com JP
24.02.2009 Další varianta Confickeru v ob?hu http://news.cnet.com JP
24.02.2009 Schneier k snahám o odposlech Skype http://www.schneier.com JP
23.02.2009 K útok?m na internetu typu p?esm?rování http://www.renesys.com JP
23.02.2009 Nejlepší postupy pro obranu p?ed hackováním http://googlewebmastercentral.blogspot.com JP
23.02.2009 Útok DDoS na stránky Metasploitu http://asert.arbornetworks.com JP
23.02.2009 Americký NIST vydal dv? publikace SP 800-106 (Randomized Hashing for Digital Signatures) a SP 800-107 (Recommendation for Using Approved Hash Algorithms.) http://csrc.ncsl.nist.gov JP
23.02.2009 Vyšel draft IETF pkix - An Internet Attribute Certificate Profile for Authorization http://www.ietf.org JP
23.02.2009 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 08/2009t http://www.root.cz JP
20.02.2009 SHA-3: novinky p?ed první konferencí kandidát? na hashovací standard SHA-3 http://csrc.nist.gov VK
20.02.2009 Conficker má dvoj?e - nebezpe?n?jší http://www.goodgearguide.com.au JP
20.02.2009 USA pot?ebují politiku pro zvládnutí kybernetického prostoru http://www.securityfocus.com JP
20.02.2009 Kaminsky vyzývá k používání DNSSec http://www.securityfocus.com JP
20.02.2009 Prezentace z konference BlackHat 2009 jsou nyní online http://www.blackhat.com JP
20.02.2009 E-mail - pot?eba bezpe?ného provedení http://blogs.techrepublic.com.com JP
20.02.2009 Autentizace - kompromis bezpe?nosti a použitelnosti (esej Bruce Schneiera) http://www.schneier.com JP
20.02.2009 Pirátství na pracovištích http://www.itsecurity.com JP
20.02.2009 Objevil se nový útok na pln? záplatovaný Adobe Reader http://www.theregister.co.uk JP
20.02.2009 Zdravotní data v elektronické podob? a jejich ochrana (USA) http://www.computerworld.com JP
20.02.2009 FBI - šifry a kódy používané podsv?tím http://www.fbi.gov JP
19.02.2009 Twitter - jeho bezpe?nostní problémy http://www.csoonline.com JP
19.02.2009 Top 10 zranitelností všech dob http://blogs.iss.net JP
19.02.2009 Je reálné hacknout Obamovo Blackberry? http://blogs.techrepublic.com.com JP
19.02.2009 BlacHat - k hacknutí biometrie obli?eje http://www.infomaticsonline.co.uk JP
19.02.2009 BlackHat - k analýze hacku Intelovského TXT http://www.computerworld.com JP
19.02.2009 BlackHat - útok man-in-the-middle proti SSL http://www.securityfocus.com JP
19.02.2009 Co zp?sobila ?eská firma (a chyby v SW) http://www.renesys.com JP
19.02.2009 Open source SW je bezpe?n?jší než proprietární SW http://news.zdnet.com JP
19.02.2009 Nový typ kombinovaného phisherského útoku (wildcard DNS a XSS) http://news.netcraft.com JP
18.02.2009 BlackHat - možný útok na Gmail http://www.theregister.co.uk JP
18.02.2009 Nový útok na IE 7 http://www.theregister.co.uk JP
18.02.2009 Hotmail - jeho CAPTCHA znovu rozbita http://www.networkworld.com JP
18.02.2009 Konference BlackHat - obsahy jednotlivých vystoupení http://blackhat.com JP
18.02.2009 Stránky firmy BitDefender obsahují bezpe?nostní chybu http://www.theregister.co.uk JP
18.02.2009 K hrozbám, jejichž p?vodem jsou interní zam?stnanci http://searchsecurity.bitpipe.com JP
17.02.2009 Implementujeme kryptografické párování (pr?vodce) http://eprint.iacr.org JP
17.02.2009 Sociální inženýrství - dev?t špinavých trik? http://www.csoonline.com JP
17.02.2009 K bezpe?ným alternativám pro ftp http://www.informit.com JP
17.02.2009 Esej Bruce Schneiera na téma nebezpe?í od interních zam?stnancú http://www.schneier.com JP
17.02.2009 Vlastimil Klíma spoluautorem dvou nejrychlejších kandidát? na SHA-3 http://csrc.nist.gov PV
17.02.2009 BT (British Telecom) - britská vláda ho úkoluje k monitoringu internetového provozu http://www.theregister.co.uk JP
17.02.2009 Message Labs: doporu?ení k webové a e-mailové bezpe?nosti pro rok 2009 http://itwonline.itworld.com JP
17.02.2009 Nevidíme les kv?li strom?m (k doménám s malware) http://www.lightbluetouchpaper.org JP
17.02.2009 Pot?ebujeme nový internet? http://www.nytimes.com JP
17.02.2009 Jak zachránit data http://digitalne.stahuj.centrum.cz JP
16.02.2009 13 IT profesionál? odpovídá na otázku: Bez kterých nástroj? se neobejdou ve své práci? http://downloads.techrepublic.com.com JP
16.02.2009 Naruby: Nejv?tší mýty po?íta?ové bezpe?nosti http://jnp.zive.cz JP
16.02.2009 Fórum k sí?ové bezpe?nosti a bezpe?nosti internetu http://forums.about.com JP
16.02.2009 P?íklad phishingu (tzv. aktualizace ú?tu PayPal) prost?ednictvím HTML e-mailu http://blogs.techrepublic.com.com JP
16.02.2009 Transmission Control Protocol - bezpe?nostní hodnocení http://www.cpni.gov.uk JP
16.02.2009 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 07/2009 http://www.root.cz JP
15.02.2009 Vyšel e-zin Crypto-World 2/2009 http://crypto-world.info PV
14.02.2009 NSA nabízí miliardy firm?, která jí pom?že odposlouchávat Skype? http://www.theregister.co.uk JP
14.02.2009 E-zin Crypto-World 1/2009 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
13.02.2009 Víte, kdo jsou hacktivisté? http://blogs.csoonline.com JP
13.02.2009 Odcházíte ze zam?stnání? Deset doporu?ení pro vaši bezpe?nost http://blogs.techrepublic.com.com JP
13.02.2009 Používáte Facebook? Zde jsou doporu?ení k ochran? vašeho soukromí http://www.allfacebook.com JP
13.02.2009 Krádež dat z platebního systému Heartland již postihla 160 bank http://www.theregister.co.uk JP
13.02.2009 Nebezpe?ný exploit pro Android http://blogs.zdnet.com JP
13.02.2009 Microsoft nabízí ?tvrt miliónu dolar? za informaci o autorovi ?erva Conficker http://news.cnet.com JP
12.02.2009 Analýza hacknutých hesel PHPBB http://www.darkreading.com PV
12.02.2009 Pozor na zamilované škodlivé valentýnské e-maily http://technet.idnes.cz JP
12.02.2009 Šifrování celých disk? je jen za?átek http://blogs.techrepublic.com.com JP
12.02.2009 P?ehled spole?nosti F-Secure. Co uživatelé v?dí o rizicích internetu? http://www.net-security.org JP
12.02.2009 Recenze knihy Hacking VoIP: Protocols, Attacks, and Countermeasures http://www.net-security.org JP
12.02.2009 Základní p?íru?ka k bezpe?nosti bezdrátu http://www.itsecurity.com JP
12.02.2009 Schneier ke klonování RFID pas? http://www.schneier.com JP
12.02.2009 Množství podvod? s ID roste http://www.securityfocus.com JP
12.02.2009 Také stránky F-Secure zranitelné ve vztahu k útoku SQL injection http://news.cnet.com JP
12.02.2009 „MIME sniffing“ v IE umož?uje útoky XSS http://www.heise-online.co.uk JP
12.02.2009 Uživatelé stále používají predikovatelná hesla http://www.securitypronews.com JP
12.02.2009 10 chyb, které d?lají noví administráto?i Windows http://blogs.techrepublic.com.com JP
11.02.2009 Recenze knihy Hacking Exposed 6 http://netsecurity.about.com JP
11.02.2009 Jak ?ídit bezpe?nost v dob? recese http://www.csoonline.com JP
11.02.2009 Shmoocon - n?kolik slajd? http://csoonline.com JP
11.02.2009 Jak lze v Windows serveru 2008 obejít ochranu heslem http://www.milw0rm.com JP
11.02.2009 Znova - pozor na falešné antiviry! http://www.pcworld.com JP
11.02.2009 Která slova se ve spamu objevují v poslední dob? nej?ast?ji? http://www.net-security.org JP
11.02.2009 ESET aktualizuje sv?j antivir pro chytré mobily http://www.net-security.org JP
11.02.2009 40 procent pevných disk? zakoupených na eBay obsahuje osobní ?i firemní data http://www.computerworld.com JP
11.02.2009 Hacke?i ukradli 45 000 záznam? zam?stnanc? americké letecké správy http://www.computerworld.com JP
11.02.2009 Safer Internet Programme (2009 - 2013) http://ec.europa.eu JP
11.02.2009 Obama spouští revizi kybernetické bezpe?nosti http://news.bbc.co.uk JP
11.02.2009 Internet-banking - jak p?edejít útok?m? http://digitalne.stahuj.centrum.cz JP
10.02.2009 Ztráty dat - nebu?te další ob?tí http://www.networkworld.com JP
10.02.2009 Váš prohlíže? za vaše problémy nem?že http://blogs.techrepublic.com.com JP
10.02.2009 Také BitDefender má obdobné problémy jako Kaspersky http://hackersblog.org JP
10.02.2009 PayPal a bezpe?nost http://www.heise-online.co.uk JP
10.02.2009 Nástroj Metasploit - jsou chystány nové služby http://www.darkreading.com JP
09.02.2009 NIST vydal draft SP800-85A-1 - PIV Card Application and Middleware Interface Test Guidelines http://csrc.ncsl.nist.gov JP
09.02.2009 Z konference Shmoocon - jak odposlechnout Bluetooth (Bluetooth sniffing) http://www.ossmann.com JP
09.02.2009 Ke zpráv? o kybernetické špionáži ve Velké Británii http://www.telegraph.co.uk JP
09.02.2009 Chyba Kasperského vystavila citlivá data nebezpe?ím http://www.theregister.co.uk JP
09.02.2009 Lokalizujte mobil za n?kolik vte?in http://lokalizuj.info JP
09.02.2009 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 06/2009 http://www.root.cz JP
08.02.2009 Slabiny sociálních sítí (jako nap?. Facebook) demonstrovány na konferenci Shmoocon http://www.csoonline.com JP
08.02.2009 Dev?t miliónu dolar? ukradeno prost?ednictvím bankomat? http://www.heise-online.co.uk JP
06.02.2009 NIST vydal novou verzi draftu SP 800-53 - Recommended Security Controls for Federal Information Systems and Organizations http://csrc.ncsl.nist.gov JP
06.02.2009 Základy bezpe?nosti VoIP http://www.csoonline.com JP
06.02.2009 Reorganizace v organizaci, na co dávat pozor z hlediska bezpe?nosti http://blogs.techrepublic.com.com JP
06.02.2009 Pracujte bez admnistrátorských práv ve Windows a zbavíte se v?tšiny zranitelností http://www.beyondtrust.com JP
06.02.2009 Microsoft (po kritice) zm?ní chování UAC ve Windows 7 http://www.computerworld.com JP
06.02.2009 Schneier k chystané norm? pro šifrování pevných disk? http://www.schneier.com JP
06.02.2009 Stránky phpBB.com hacknuty http://www.theregister.co.uk JP
06.02.2009 Pevný disk - co se d?je p?i p?epsání dat http://sansforensics.wordpress.com JP
06.02.2009 OpenOffice instaluje starou nezabezpe?enou verzi Javy http://voices.washingtonpost.com JP
05.02.2009 Rozhovor s významným hackerem http://www.ciol.com JP
05.02.2009 Bezpe?nost malého podnikání - p?t nápad? http://www.csoonline.com JP
05.02.2009 Jak funguje sociální inženýrství http://www.networkworld.com JP
05.02.2009 Hackerská konference ShmooCon za?íná http://www.shmoocon.org JP
05.02.2009 Falešné anti-spywarové aplikace http://www.itsecurity.com JP
05.02.2009 Facebook - muž ze Seattlu se stal ob?tí hacker? http://www.crime-research.org JP
05.02.2009 X-box Live a útoky hacker? http://blog.spywareguide.com JP
05.02.2009 V?tšina spamu je svázána s deseti doménovými registrátory http://voices.washingtonpost.com JP
04.02.2009 Evropa pot?ebuje strategii pro ochranu dat svých ob?an? (ENISA) http://www.net-security.org JP
04.02.2009 P?ehled IBM X-Force Threat Reports http://www-935.ibm.com JP
04.02.2009 SSL komunikace - srovnání webových prohlíže?? http://www.computerworld.com JP
04.02.2009 Nový p?ehled spole?nosti Ponemon - Fourth Annual U.S. Cost of a Data Breach Study http://www.pgp.com JP
04.02.2009 Klonování RFID pas? v San Franciscu - video http://www.engadget.com JP
04.02.2009 Na po?íta?e NATO v Bruselu jsou provád?ny neustálé útoky http://news.bbc.co.uk JP
04.02.2009 Crackulous, aplikace crackující SW pro iPhone je ve?ejn? dostupná http://torrentfreak.com JP
04.02.2009 Ochrana soukromí -profesionálové Google p?ed italským soudem http://searchnetworking.techtargetlists.com JP
04.02.2009 ?ínské pevné disky a rozbitelné šifrování http://www.heise-online.co.uk JP
03.02.2009 Server Libimseti.cz po hacknutí zvyšuje bezpe?nost http://www.lupa.cz JP
03.02.2009 Nalezena UAC zranitelnost Windows 7 beta http://www.heise-online.co.uk JP
03.02.2009 17 vysoce rizikových hrozeb ( a jak se p?ed nimi chránit) http://www.networkworld.com JP
03.02.2009 Webové aplikace jsou Achillovou patou bezpe?nosti IT spole?ností http://www.net-security.org JP
03.02.2009 Problemati?nost chystaných norem pro šifrování disk? - co obnova dat? http://www.computerworld.com JP
03.02.2009 Poslední verze IE 8 má lépe chránit proti XSS útok?m http://www.theregister.co.uk JP
03.02.2009 Sony p?ipravuje biometrii cév http://www.reghardware.co.uk JP
03.02.2009 Banky: Dnešní ID karty nejsou pro nás dostate?n? bezpe?né http://www.silicon.com JP
03.02.2009 Srovnání bezpe?nosti IE a Firefoxu http://www.computerworld.com JP
03.02.2009 Deset v?cí, které byste m?li v?d?t o bezpe?nosti notebook? http://www.eweek.com JP
03.02.2009 Problémovost n?kterých norem pro kryptografické protokoly http://www.lightbluetouchpaper.org JP
02.02.2009 Laciný nástroj pro klonování biometrických pas? na sv?t? http://www.theregister.co.uk JP
02.02.2009 K chyb? Google z minulého týdne http://blogs.zdnet.com JP
02.02.2009 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 05/2009: Malware nadále straší http://www.root.cz JP
Design: Webdesign