Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Microsoft vydal opravu pro Autorun

26.02.2009
Pokud jste u systém? Windows 2000, XP a Server 2003 d?íve odstavili funkci Autorun, nesta?ilo to (odstavení nebylo pln? funk?ní) a n?které útoky toto nedostate?né zajišt?ní zneužívaly.
Zdroj: http://www.networkworld.com/news/2009/022509-after-cert-warning-microsoft-delivers.html
Autor: JP


<<- novější - Jaké jsou vlastn? bezpe?nostní hrozby? Je to sofistikovaný malware ?i jsou to lidé?
Používáte G-mail? Pozor na pokusy o krádež vašich p?ihlašovacích údaj? - starší ->>
Design: Webdesign