Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.01.2006 RFC 4357 - Additional Cryptographic Algorithms for Use with GOST 28147-89 GOST R 34 10-94 GOST R 34 10-2001 and GOST R 34 11-94 Algorithms http://www.rfc-editor.org PV
31.01.2006 Nástroje k rozkrytí klí?? (Key Recovery Tools) - ?ada utilit http://members.aol.com JP
31.01.2006 Po?íta?ová kriminalita - nejen z ruských zdroj? http://reviews.cnet.com JP
31.01.2006 Americká armáda a PKI http://www.itsecurity.com JP
31.01.2006 Rootkity - zdroje informací, které k nim lze nalézt na webu http://www.computerworld.com JP
31.01.2006 Bruce Schneier p?edkládá kryptografickou hádanku z reality. Kdo si troufne? http://www.schneier.com JP
31.01.2006 Philip Zimmermann hovo?í o svých dalších plánech - Voice-over-IP encryption http://www.computer.org JP
31.01.2006 Open source je jednodušší hacknout - ?íká Kevin Mitnick http://www.tectonic.co.za JP
31.01.2006 Lé?itelé pevných disk? http://www.pcmag.com JP
31.01.2006 MS - ve Windows Vista nebude antivirus http://www.theregister.co.uk JP
30.01.2006 Holandský biometrický pas je cracknut http://www.theregister.co.uk JP
30.01.2006 10 cest k monitoringu vašich zam?stnanc? http://techrepublic.com.com JP
30.01.2006 Deset hrozeb, se kterými jste pravd?podobn? nepo?ítali http://www.infosecwriters.com JP
30.01.2006 Bezpe?nost webu - doporu?ení pro za?ínající webmastery http://www.informit.com JP
30.01.2006 P?t krok? k bezpe?nosti domácího používání bezdrátu http://www.connectedhomemag.com JP
30.01.2006 Elektronický podpis - nové dokumenty na webu ETSI http://portal.etsi.org JP
30.01.2006 Techniky pro detekování útok? DoS (Denial of Service) http://dsonline.computer.org JP
30.01.2006 Podle analýzy firmy Symantec obsahuje pr?m?rný notebook data v hodnot? milion dolar? http://news.zdnet.com JP
30.01.2006 Nové bezpe?nostní vlastnosti Windows Vista http://www.infoworld.com JP
30.01.2006 Konference Black Hat Federal 2006 - komentovaný pr?b?h http://taosecurity.blogspot.com JP
27.01.2006 Rootkit v BIOSu http://www.securityfocus.com JP
27.01.2006 Konference Black Hat Federal - leden 2006 - prezentace jsou online http://www.blackhat.com JP
27.01.2006 Co vše byste m?li v?d?t o cookies http://www.allaboutcookies.org JP
27.01.2006 Bezdrátové sít? - na co si dávat pozor http://www.computerworld.com JP
27.01.2006 K další hromadné kompromitaci osobních dat http://www.rsasecurity.com JP
27.01.2006 K dvoucestnému firewallu ve Windows Vista http://www.pcworld.com JP
26.01.2006 RFC.4359 - The Use of RSA/SHA-1 Signatures within Encapsulating Security Payload (ESP) and Authentication Header (AH) http://www.rfc-archive.org JP
26.01.2006 (IN)SECURE Magazine - vyšlo nové ?íslo.- leden 2006 http://www.insecuremag.com JP
26.01.2006 Nejslabší ?lánek roku 2006 jsou lidé - z p?ehledu IBM http://www.informationweek.com JP
26.01.2006 Profesor z Cambridge varuje p?ed hrozbou vytvo?ení sít? Skype botnet? http://www.computerworld.com JP
26.01.2006 Oracle - komentá? k problému nalezené zranitelnosti http://www.securityfocus.com JP
26.01.2006 Možnosti malware rostou, jeho po?et klesá http://www.theregister.co.uk JP
26.01.2006 Firewall pro Linux - GNU/Linux GPL IPCop - ?ást 1. http://www.howtoforge.net JP
26.01.2006 Hashovací funkce - NIST - další workshop bude 24.-25. srpna 2006 http://www.nist.gov JP
26.01.2006 Správa firewallu ve Windows XP prost?ednictvím p?íkazového ?ádku http://www.infosecwriters.com JP
25.01.2006 Obavy o bezpe?nost Linuxu http://www.lupa.cz JP
25.01.2006 Digital Right Management (DRM) - co bude dál http://www.wired.com JP
25.01.2006 Ochrana genetických informací http://www.computerworld.com JP
25.01.2006 MP3 - velké bezpe?nostní riziko pro rok 2006 http://www.net-security.org JP
25.01.2006 Oracle - zranitelnosti softwaru za?ínají být vážným problémem http://www.scmagazine.com JP
25.01.2006 P?es sliby Billa Gatese p?ed dv?ma roky jsme spamem stále obt?žováni http://www.theregister.co.uk JP
25.01.2006 Koordinovaná akce proti pirát?m v Evrop? http://www.slyck.com JP
24.01.2006 P?ipravovaný rootkit pro Oracle bude obtížn? detekovatelný http://www.eweek.com JP
24.01.2006 ShmooCon (13-15.1 2006, Washington D.C.) - hackerská konference http://taosecurity.blogspot.com JP
24.01.2006 Elektronický notá? (autor - profesor Massachusetts Institute of technology) http://www.nationalnotary.org JP
24.01.2006 Útok na britský parlament využívající WMF zranitelnost http://news.zdnet.co.uk JP
24.01.2006 OpenSSL získalo certifikaci NIST http://www.gcn.com JP
24.01.2006 Kaspersky - sou?asný malware ve sv?t? http://news.com.com JP
23.01.2006 NSA - jak bezpe?n? publikovat o?išt?né dokumenty p?evedené z Wordu do pdf http://www.fas.org JP
23.01.2006 Srovnání p?ti antispamových aplikací http://reviews.cnet.com JP
23.01.2006 Uninformed - zajímavý ob?asník http://www.uninformed.org JP
23.01.2006 Skype ve verzi 2.0.0.73 opravuje chybu, která vedla ke spušt?ní DEP ve Windows http://www.eweek.com JP
21.01.2006 Jak se dozv?d?t více od firewallu ve Windows? http://silverstr.ufies.org JP
21.01.2006 Draft PKIX - Subject Alternative Name for expression of service name http://www.ietf.org JP
20.01.2006 A co takhle myware? http://money.cnn.com JP
20.01.2006 Grafická hesla pro Windows http://www.downloadsquad.com JP
20.01.2006 Databáze vyhledáva?e Google - americká vláda hledá k nim p?ístup soudní cestou http://www.mercurynews.com JP
20.01.2006 První po?íta?ový vir se objevil práv? p?ed dvaceti lety - 19.1.1986 http://www.theregister.co.uk JP
19.01.2006 Microsoft - jak aplikovat princip nejmenších práv na uživatelské ú?ty ve Windows XP http://www.microsoft.com JP
19.01.2006 Jak jsou na tom s bezpe?ností organizace v ?R? http://www.lupa.cz JP
19.01.2006 NIST - Personal Identity Verification Card Management Report http://csrc.ncsl.nist.gov JP
19.01.2006 IEEE Cipher vyšlo nové ?íslo (leden 2006) http://www.ieee-security.org JP
19.01.2006 Spyware - zesilující trend - útoky proti organizacím http://www.securitypipeline.com JP
19.01.2006 Eliptická kryptografie - od teorie k praxi http://www.embedded.com JP
19.01.2006 Seznam blog?, kde je diskutována otázka otázka ochrany ID http://www.rsasecurity.com JP
19.01.2006 Milionová webovská stránka hacknuta http://news.ft.com JP
19.01.2006 P?ísn? tajný dokument britského námo?nictva nalezen na stole v hospod? http://www.mirror.co.uk JP
19.01.2006 Nový draft IETF PKIX - Lightweight OCSP Profile for High Volume Environments http://www.ietf.org JP
19.01.2006 Rhyba?ení - další r?st po?tu útok? http://news.zdnet.co.uk JP
18.01.2006 Další urychlení kolizí u hašovací funkce SHA-0 http://eprint.iacr.org VK
18.01.2006 P?íru?ka NIST pro implementaci kryptografie http://csrc.nist.gov VK
17.01.2006 Fyzická bezpe?nost IT infrastruktury v bankovnictví http://www.it-observer.com JP
17.01.2006 Vydáno - The Web Application Firewall Evaluation Criteria v1 http://seclists.org JP
17.01.2006 Bruce Schneier k financování bezpe?nosti open source http://www.schneier.com JP
17.01.2006 Anatomie pr?niku aneb popis profesionála http://nwc.securitypipeline.com JP
17.01.2006 Sebek 3 - nástroj k vystopování úto?ník?, ?ást 1 http://www.securityfocus.com JP
17.01.2006 P?t podstatných krok? k bezpe?nosti Vašeho PC http://www.informationweek.com JP
17.01.2006 Elektronické zámky - jak je zdokonalit http://www.computerworld.com JP
17.01.2006 Fyzická bezpe?nost - zámky http://neg9.org JP
17.01.2006 Vyrobte si pen?ženku blokující RFID http://www.rpi-polymath.com JP
17.01.2006 Skype 2.0 se chová jako vir http://blogs.zdnet.com JP
17.01.2006 Bezpe?nost koncového uživatele http://www.infosecwriters.com JP
17.01.2006 Komentá? ke vzniku Institute of Information Security Professionals - IISP (UK) http://news.zdnet.co.uk JP
17.01.2006 Sony BMG Rootkit je stále obsažen v tisících po?íta?ích http://www.theregister.co.uk JP
16.01.2006 Rok 2006 - chcete z?stat v bezpe?í? http://www.net-security.org JP
16.01.2006 Jaké funkce by m?l mít antivirový software? http://netsecurity.about.com JP
16.01.2006 Dodavatelé bezpe?nostního software cht?jí p?esnou definici pojmu rootkit http://www.networkworld.com JP
16.01.2006 Nebezpe?í pro notebooky s bezdrátovým p?ipojením - chyba ve Windows http://blogs.washingtonpost.com JP
16.01.2006 Nový draft - Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile http://www.ietf.org JP
15.01.2006 Vyšel Crypto-World 1/2006 http://crypto-world.info PV
13.01.2006 ESET - NOD32 proti rootkit?m http://www.itsecurity.com JP
13.01.2006 Mark Russinovich kritizuje Symantec a Kaspersky Lab za používání rootkit? ve svých produktech http://www.computerworld.com JP
13.01.2006 Bruce Schneier - ?lánek k problematice anonymity na internetu http://www.wired.com JP
13.01.2006 Ztracena páska s osobními daty bankovních klient? http://www.networkworld.com JP
13.01.2006 Hesla ve Windows - audit a rozkrytí (cracking) http://allyourtech.com JP
13.01.2006 Jak na bezpe?nost v Linuxu (Linux Security HOWTO) - aktualizovaná verze http://www.linuxsecurity.com JP
12.01.2006 Cisco zapomn?lo v bezpe?nostním SW tajný administrátorský password expert http://www.cisco.com VK
12.01.2006 Vyroben první kvantový ?ip http://www.wired.com VK
12.01.2006 RFC 4256 - Generic Message Exchange Authentication for the Secure Shell Protocol (SSH) ftp://ftp.rfc-editor.org JP
12.01.2006 RFC 4255 - Using DNS to Securely Publish Secure Shell (SSH) Key Fingerprints ftp://ftp.rfc-editor.org JP
12.01.2006 RFC 4344 - The Secure Shell (SSH) Transport Layer Encryption Modes ftp://ftp.rfc-editor.org JP
12.01.2006 Bezdrát - recenze HW - AirMagnet Handheld Analyzer http://www.pdastreet.com JP
12.01.2006 UK - schváleno založení institutu pro profesionály IT bezpe?nosti http://www.vnunet.com JP
12.01.2006 Ješt? k odposlech?m NSA http://www.securityfocus.com JP
12.01.2006 Recenze knihy - Wireless Hacks - 2nd Edition http://netsecurity.about.com JP
12.01.2006 Správa zranitelností - p?t ?astých chyb http://www.computerworld.com JP
12.01.2006 Autentizace (John Madelin) - seriál na blogu RSA http://www.rsasecurity.com JP
12.01.2006 Americká vláda financuje ov??ování open source softwaru http://news.zdnet.co.uk JP
12.01.2006 Požadavky na shodu s regula?ním ustanoveními a bezpe?nost uložených dat http://www.newsfactor.com JP
12.01.2006 Bezpe?nostní politiky organizací (v písemné form?) jsou nezbytné (USA) http://news.zdnet.com JP
11.01.2006 Instant Messaging a malware http://www.it-observer.com JP
11.01.2006 Nové PC ? Jak ho zabezpe?it? http://www.technewsworld.com JP
11.01.2006 Krádeže osobních dat pokra?ují - další p?ípad http://www.heraldnewsdaily.com JP
11.01.2006 Recenze knihy - Insider Threat http://books.slashdot.org JP
11.01.2006 Microsoft a po?íta?ová bezpe?nost http://www.slate.com JP
11.01.2006 Malware na prodej http://www.theregister.co.uk JP
11.01.2006 Kvantová kryptografie - nové komunika?ní za?ízení emituje jediny foton http://www.theregister.co.uk JP
11.01.2006 Profesorka Wangová, technologický r?st ?íny, ?ínští hacke?i a FBI http://msnbc.msn.com JP
10.01.2006 Core Impact 5.0 - recenze nástroje pro penetra?ní testy http://www.securityzero.com JP
10.01.2006 Hrozby IM a P2P za?ínají dosahovat kritické úrovn? http://www.scmagazine.com JP
10.01.2006 Recenze knihy - Counter Hack Reloaded http://netsecurity.about.com JP
10.01.2006 Boj se spyware - komentá? http://www.eweek.com JP
10.01.2006 Nalezeny dv? nové WMF zranitelnosti http://www.computerworld.com JP
10.01.2006 K blokaci RFID - RSA security http://www.rsasecurity.com JP
10.01.2006 Budoucí trendy malware http://www.astalavista.com JP
09.01.2006 RFC pro SSH (RFC 4250-54 - The Secure Shell Protocol ... ) ftp://ftp.rfc-editor.org PV
09.01.2006 Windows Vista a bezpe?nostní aplikace t?etích stran http://reviews.cnet.com JP
09.01.2006 Komentá? k dokumentu firmy RSA Security - Trends and Attitudes in Information Security https://www.financialcryptography.com JP
09.01.2006 Jak je to s WMF zranitelností pro Windows 98 a Windows ME? http://isc.sans.org JP
09.01.2006 Pro? záplaty t?etí strany nejsou dobrým ?ešením pro exploit nulového dne (zero-day exploit) http://www.securitypipeline.com JP
09.01.2006 Nová verze draftu - Elliptic Curve Cryptography with PKIX http://www.ietf.org JP
06.01.2006 Rootkity ve Windows - detekce http://www.securityfocus.com JP
06.01.2006 Otev?ený dopis k zve?ejn?ným statistikám zranitelností (viz ?lánky na Živ? a na Rootu) http://lists.immunitysec.com JP
06.01.2006 Microsoft vydal záplatu k zranitelnosti WMF http://www.theregister.co.uk JP
06.01.2006 Užite?né nástroje v roce 2006 http://www.infoworld.com JP
06.01.2006 Zam?stnavatel a výchova pracovník? (koncových uživatel?) v otázkách IT bezpe?nosti http://www.infosecwriters.com JP
06.01.2006 Také dokumenty pdf mohou obsahovat skrytá data (obrázky) http://catless.ncl.ac.uk JP
05.01.2006 Informace ke knize - Administrator s Guide to VPN and Remote Access, 3rd Edition http://techrepublic.com.com JP
05.01.2006 Pro? je Linux bezpe?n?jší než kdy jindy http://www.securitypipeline.com JP
05.01.2006 P?ehled legislativy vztahující se ke kryptografii v jednotlivých zemích sv?ta http://rechten.uvt.nl JP
05.01.2006 EFS (Microsoft - Encrypting File System) - implementace v domén? Windows Server 2003 http://www.computerworld.com JP
05.01.2006 Záplata Microsoftu pro WMF zranitelnost - únik p?edb?žné verze http://www.computerworld.com JP
05.01.2006 Deaktivace RFID https://events.ccc.de JP
04.01.2006 Komparativní útok postranním kanálem – primitivní, le? ú?inné! http://eprint.iacr.org TR
04.01.2006 Cracker pro hesla ve Firefoxu http://www.securityfocus.com JP
04.01.2006 Instant Messaging - nár?st útok? http://www.crn.com JP
04.01.2006 Znovu - upozorn?ní na chystanou aktivitu viru Sober http://www.scmagazine.com JP
04.01.2006 Tony Bradley - deset novoro?ních p?edsevzetí http://netsecurity.about.com JP
04.01.2006 Rhyba?ení v roce 2005 http://news.netcraft.com JP
04.01.2006 K programu NSA http://cryptome.org JP
04.01.2006 Poslední informace k WMF zranitelnosti http://www.theregister.co.uk JP
03.01.2006 Rootkity - co jsou za?? http://www.it-observer.com JP
03.01.2006 Interview s tv?rcem Linux Netwosix http://linux.sys-con.com JP
03.01.2006 Šmírující ?erv http://www.thex.com JP
03.01.2006 Bezpe?nost v roce 2006 http://www.computerworld.com JP
03.01.2006 WMF zranitelnost - odborníci doporu?ují instalaci neoficiální záplaty http://www.computerworld.com JP
03.01.2006 Emulátor karty s magnetickým proužkem http://www.hackaday.com JP
02.01.2006 Další p?ísp?vek ?eských kryptolog? v archivu mezinárodní organizace pro kryptologický výzkum http://eprint.iacr.org VK
02.01.2006 Test prvo?íselnosti vhodný k implementaci na ?ipových kartách http://eprint.iacr.org JP
02.01.2006 Bezpe?nostní software (nap?. antivir) - bude v roce 2006 cílem útok?? http://www.itarchitect.com JP
02.01.2006 WMF exploit - z?stává hrozbou http://www.theinquirer.net JP
02.01.2006 Anonymita, pseudonymy atd. - rozbor terminologie http://dud.inf.tu-dresden.de JP
02.01.2006 Predikce DNS jména s využitím Google http://www.infosecwriters.com JP
02.01.2006 Nastavení bezpe?nostní politiky pro rok 2006 http://www.securitypipeline.com JP
01.01.2006 PF 2006 http://crypto-world.info PV
Design: Webdesign