Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Správa firewallu ve Windows XP prost?ednictvím p?íkazového ?ádku

26.01.2006
Popis n?kolika užite?ných p?íkaz?.
Zdroj: http://www.infosecwriters.com/text_resources/pdf/winxp_firewall_PShah.pdf
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !

Obavy o bezpe?nost Linuxu - starší ->>
Design: Webdesign