Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Otev?ený dopis k zve?ejn?ným statistikám zranitelností (viz ?lánky na Živ? a na Rootu)

06.01.2006
Interpretace statistik musí odpovídat jejich reálnému významu a to je to, co neu?inila ?ada autor? (viz nap?. titulek ?lánku Windows ?ty?ikrát bezpe?n?jší než Linux? )
Zdroj: http://lists.immunitysec.com/pipermail/dailydave/2006-January/002802.html
Autor: JP


<<- novější - Rootkity ve Windows - detekce
Microsoft vydal záplatu k zranitelnosti WMF - starší ->>
Design: Webdesign