Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
27.01.2005 FIPS 140-2 - problémy v praxi http://www.gcn.com JP
24.01.2005 P?ehled postranních kanál? u kryptosystém? na bázi eliptických k?ivek http://eprint.iacr.org VK
23.01.2005 Na Crypto-Worldu otev?ena sekce v?novaná p?ehledu sout?ží z let 2000-2004 http://crypto-world.info PV
21.01.2005 CryptoFest 2005 - výzva pro p?ednášející ... http://www.cryptofest.cz PV
21.01.2005 Šifrování ve?ejným klí?em bez certifikát? http://eprint.iacr.org JP
19.01.2005 Vyšlo nové ?íslo IEEE CIPHER http://www.ieee-security.org VK
17.01.2005 Vyšlo nové ?íslo Schneierova Cryptogramu http://www.schneier.com JP
14.01.2005 Vyšel e-zin Crypto-World 1/2005 http://crypto-world.info PV
12.01.2005 Zajímavý šifrovací software http://www.techreview.com JP
11.01.2005 Typická chyba: relativn? dobrou šifru degraduje implementace, tentokrát RC4 u MS Word a Excel http://eprint.iacr.org VK
10.01.2005 Do archívu IACR p?ijat ?lánek ?eského kryptologa v?novaný útoku na šifru Hiji-bij-bij ... http://eprint.iacr.org PV
10.01.2005 Grant pro kvantové po?ítání http://www.itsecurity.com JP
07.01.2005 Kryptologické konference - p?ehled ?lánk? http://www.cryptography.com JP
04.01.2005 Crypto-World - Speciál 2004 - p?ehled ?lánk? a prezentací ?len? redakce za rok 2004. http://crypto-world.info PV
03.01.2005 ECRYPT Position Paper: Recent Collision Attacks on Hash Functions http://www.ecrypt.eu.org JP
03.01.2005 Call for Stream Cipher Primitives http://www.ecrypt.eu.org JP
02.01.2005 Kryptografický software http://zedz.net VK
02.01.2005 Crypto-World - zm?na sekce v?nované právním p?edpis?m a normám upravujících elektronický podpis http:// PV
Design: Webdesign