Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

P?ekvapení, které uniklo pozornosti: AES pro utajovaná data !

21.04.2004
V oficiálním stanovisku NSA (CNSS Policy No. 15, Fact Sheet No.1, konkrétn? v dokumentu http://www.nstissc.gov/Assets/pdf/fact%20sheet.pdf) je ?e?eno, Že AES se m?že použít pro ochranu utajovaných dat do stupn? SECRET (je myšleno AES v?bec, tj. s 128, 192 a 256bitovými klí?i). AES s klí?i 192 a 256 bit? m?že být dokonce použit k ochran? utajovaných dat do stupn? TOP SECRET. Zpráva je ov??ena i z dalších zdroj?, viz nap?íklad http://en.wikipedia.org/wiki/AES. Je to nejen p?ekvapení, ale i významný historický mezník v kryptologii. Vždy? se jedná o ve?ejný algoritmus, který m?že být použit k ochran? státního tajemství v USA až stupn? TOP SECRET. Po algoritmu Skipjack je to druhý algoritmus, který je ve?ejný a m?že být použit pro ochranu utajovaných dat. Dodává to pochopiteln? další body algoritmu AES a kredit jeho bezpe?nosti.
Zdroj: http://www.nstissc.gov/html/library.html
Autor: VK


<<- novější - „PRIMES in P“ a praktická kryptologie
Vy?ešena úloha diskrétního logaritmu ECC2-109 - starší ->>
Design: Webdesign