Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

P?ehled ukazuje, že za nejv?tší rizika jsou považována rizika spojená s používáním notebook?

29.08.2007
Komentá? k p?ehledu najdete na Survey: Laptop security risks top CISO issues . P?ehled byl zpracován na základ? odpov?dí 35 federálních CISO - (z celkového po?tu 117) a byl zam??en na teleworking a práci s mobilními za?ízeními.

CISO = Chief Information Security officer (bezpe?nostní ?editel).
Zdroj: http://www.teleworkexchange.com/cisostudy
Autor: JP


<<- novější - Staré hrozby nikdy neumírají
Útok muže v prohlíže?i vede k zranitelnosti vašich online transakcí i po správné autentizaci - starší ->>
Design: Webdesign