Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšel e-zin Crypto-World 11-11/2012

16.12.2012
Práv? vyšel e-zinu Crypto-World 11-12/2012.
Informace ke stažení tohoto aktuálního ?ísla e-zinu, byly rozeslány registrovaným odb?ratel?m (celkem 1316) dne 16.12.2012.

Pokud pat?íte mezi odb?ratele a e-mail jste neobdrželi, požádejte o n?j p?es www rozhraní nebo e-mailem na adrese ezin@crypto-world.info . E-mail s informacemi ke stažení opakovan? zašleme....

Obsah:
Crypto-World 11-12/2012
--------------------------
A. SHA-3 a lehká kryptografie (V.Klíma) 2 – 11
B. Ran? novov?ká šifrovaná korespondence ve fondech šlechtických rodinných archiv?
Státního oblastního archivu v Plzni , ?ást I. (J.Mírka) 12 – 28
C. Tip na váno?ní dárek - Enigma - bitva o kód (P.Vondruška) 29 – 30
D. Pracovní p?íležitost (World Startup Project) 31
E. O ?em jsme psali v listopadu a prosinci 1999 – 2011 32 – 35
F. Záv?re?né informace 36
P?íloha: Obrazová p?íloha ?ásti I. ?lánku B (Mírka, J.)

C) Dostupnost e-zinu
---------------------
K odb?ru e-zinu se lze p?ihlásit zdarma na adrese http://crypto-world.info/dotaz/dotazy.php
Stále je také možné zakoupit DVD, které obsahuje všechny dosud vydané e-ziny, databázi všech p?ísp?vk? v NEWS (více jak 21 100), doprovodné materiály k sout?žím, které e-zin v letech 2000-2011 po?ádal a další související ?lánky a BONUSY.
Obsah DVD je parvideln? aktualizován. Více informací na http://crypto-world.info/cd-objednavka/
POZOR on-line objednávka je zablokována (!), a proto je nutné o zaslání DVD požádat e-mailem!
Zdroj: http://crypto-world.info/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
Design: Webdesign