Příspěvky na konferencích


[1] Vondruška,P.: "Zákon o elektronickém podpisu - výklad základních pojmů", sborník, Vojenská kryptografie III., VTUE, 2000

[2] Vondruška,P.: "RSA - přehled základních útoků", sborník , Vojenská kryptografie III.,VTUE, 2000

[3] Vondruška,P.: "Kryptografický modul CSP-I MicroCzech", sborník, Konference Současnost a budoucnost krizového managementu, Praha 2001

[4] Vondruška,P.: "Typy elektronických podpisů", sborník, mezinárodní konference Bezpečnosť dát 2001, Bratislava 2001

[5] Vondruška,P.: "Bezpečnostní požadavky na jednotlivé typy EP a PCS",sborník, Elektronický podpis a antivirová ochrana komunikačních systémů, Vojenská akademie Brno, 2001

[6] Vondruska,P., Matejka, J.: "The basic terms and legal aspects of the ESA from the practical use and security points of view", sborník, mezinárodní konference IDET, Brno 2001

[7] Vondruška,P.: "Bezpečnostní elektronického podpisu", sborník, Konference Security 2001, Praha

[8] Vondruška,P., Hobza, J.: "Adaptivní útok na RSA-OAEP", sborník, Vojenská kryptografie IV, 30.-31.10.2001, Brno

[9] Vondruška,P., Hobza, J.: "Ukončení platnosti, zneplatnění a zrušení kvalifikovaného certifikátu", sborník, Vojenská kryptografie IV, 30.-31.10.2001, Brno

[10] Vondruška,P: "Anatomie prováděcí vyhlášky ÚOOÚ k zákonu o elektronickém podpisu č.227/2000 Sb.", sborník, Konference Současnost a budoucnost krizového managementu, Praha 2001

[11] Vondruška,P: “Bezpečnost elektronického podpisu” , sborník, Konference Informační společnost, Brno

[12] Vondruška,P.: "Vyhláška č.366/2001 Sb. a nástroj elektronického podpisu", sborník, mezinárodní konference Bezpečnosť informácií vo finančnom sektore, Tatranská Lomnica 2002

[13] Vondruška,P.: "Poskytovatel certifikačních služeb – komunikace se subjekty", mezinárodní konference Bezpečnosť informácií vo finančnom sektore, Tatranská Lomnica 2002

[14] Vondruška,P., Matejka,J.: "Odpovědnost v souvislosti s útoky na elektronický podpis", sborník konference Security 2002, Praha

[15] Vondruška,P.: "Deset kroků k e-komunikaci občana se státem !", sborník symposia Infoforum, Olomouc, září 2002

[16] Vondruška,P., Jošková,V.: "Elektronický podpis prakticky", sborník konfernece BIN 2002, Praha, září 2002

[17] Vondruška,P., Matejka,J.: "Možné útoky na elektronický podpis", sborník konference IIR - IT SECURITY, Praha, říjen 2002

[18] Vondruška,P.: "Topologie certifikačních autorit", sborník konfernece Současnost a budoucnost krizového managementu 2002, listopad 2002

[19] Vondruška,P., Hobza,J.: "Bezpečnostní požadavky na informační systém pro certifikační služby v ČR a EU", sborník Mikulášké kryptobesídky, Praha, prosinec 2002

[20] Vondruška,P.: "Navázání vztahu důvěry mezi certifikačními autoritami", sborník mezinárodní konference Elektronický podpis - kľúč k moderným elektronickým službám, Krompachy, Slovensko, duben 2004

[21 ...] již samostatně neevidováno, příspěvky viz sekce Přehled přednášek, konferencí

 

Copyright © 2005, Pavel Vondruška, all rights reserved | Vondruška Webdesign