Crypto - World, Soutěže

Přehled Soutěž 2010 Soutěž 2009 Soutěž 2008 Soutěž 2007 Soutěž 2006 Soutěž 2005 Soutěž 2004 Soutěž 2003 Soutěž 2001 Soutěž 2000

Soutěž 2001

Výsledky a řešení jednotlivých úloh najdete v Crypto-Worldu 1/2002

 

Konečný stav

Řešitel

I.kolo

1.úloha

I.kolo

2.úloha

II.kolo

3.úloha

III.kolo

4.úloha

III.kolo

5.úloha

IV.kolo

6.úloha

IV.kolo

7.úloha

František P.

19.09/10

19.09/10

16.10/10

15.11/10

15.11/10

18.12/10

18.12/10

Jan J.

19.09/10

19.09/10

18.10/10

15.11/10

15.11/10

20.12/10

20.12/10

Mirek Š.

30.10/10

30.10/10

30.10/10

19.11/10

19.11/10

29.12/10

29.12/10

Miroslav P.

31.12/10

28.12/10

31.12/10

28.12/10

28.12/10

31.12/10

 

Tomáš V.

21.10/10

26.09/10

 

16.11/10

16.11/10

20.12/10

20.12/10

Vítězslav S.

 

6.11 /10

6.11 /10

19.11/10

19.11/10

 1.1./10

  1.1./10

Jan Kl.

20.11/10

20.11/10

30.10/10

20.11/10

16.11/10

 

 

Jozef K.

02.10/10

02.10/10

22.11/10

16.11/10

16.11/10

 

 

Karel Š.

10.10/10

10.10/10

31.10/10

20.12/ 8

 20.12/ 5

   

Martin K.

 

19.11/10

20.11/ 10

19.11/10

19.11/10

 

 

Jan K.

 

30.09/10

21.10/10

 

17.11/10

 

27.12/10

Ivan S.

14.11/10

14.11/10

14.11/10

 

 

 

 

Richard K.

04.10/10

04.10/10

 

 

 

 

 

Losování o celkového vítěze

(dřevěná kazeta se značkovým vínem - viz. úloha č.4)

František P. 49 (18.12) 0

Jan J. 23 (20.12) 1

Mirek Š. 28 (29.12) 2

Součet 100

(23+28+49)=1 mod 3

Vítězové jednotlivých kol

(CD s Crypto-Worldy 9/99-12/2001 a placený certifikát u I.CA)

I.kolo Tomáš V.

II.kolo Karel Š.

III.kolo Miroslav Š.

IV.kolo František P.

 

Pravidla soutěže

Tak jako v loňském roce bude i letošní soutěž probíhat celkem ve čtyřech kolech. V každém ze sešitů 9/2001 až 12/2001 bude uveřejněna jedna nebo dvě soutěžní úlohy a současně uveden doprovodný text k této úloze. Řešitelé, kteří zašlou správné řešení ve stanoveném termínu, budou slosováni a výherce získá symbolickou cenu kola. I po tomto datu lze však řešení dále zaslat, všechna řešení budou zkontrolována a bodově ohodnocena. 30.12.2001 bude soutěž ukončena a z řešitelů, kteří získali nejvíce bodů, bude vylosován celkový vítěz. Celkovým vítězem se tedy může stát i ten soutěžící, který se zapojí do soutěže později, např. až v prosinci, a řešení všech úloh odešle najednou v časovém limitu , tedy do 30.12.2001; přijde jen o možnost být vylosován jako vítěz příslušného kola. První číslo e-zinu v roce 2002 bude věnováno výsledkům a průběhu soutěže, uvedena řešení úloh všech kol a jméno celkového vítěze; uveřejníme také menší statistiku k celé soutěži. Hlavní cenu soutěže věnoval jeden z loňských úspěšných řešitelů . Cena je velice lákavá - bedna kvalitního bulharského vína. Cenou kola bude CD se staršími čísly Crypto-Worldu a placený "ostrý" certifikát od některého z předních poskytovatelů těchto služeb.

 

I.kolo, úloha číslo jedna - JEDNODUCHÁ ZÁMĚNA

Plný počet bodů (10) lze získat za zaslání převodové tabulky (samozřejmě těch znaků , které se v textu vyskytují). Současně prosím o zaslání informace, jak se Vám text podařilo zlomit. Pro klasický způsob luštění jednoduché záměny je tento materiál na první pohled trochu krátký… Dost nápovědy. Předpokládám, že pro naše stálé čtenáře bude tento rozehřívací úkol hračkou a že bylo těžší jej připravit, než vyluštit. A tak blahopřeji již předem k zisku prvních bodů.

ŠIFROVÝ TEXT

512 53 84 39 49 45 55 101 64 39 64 614 91 82 47 84

22 84 48 22 45 82 59 55 45 101 82 28 46 101 45 82

22 94 47 42 31 82 49 53 21 49 43 54 56 21 22 91

82 48 84 47 82 56 46 101 58 33 22 21 22 41 82 811

101 54 38 45 49 53 84 32 21 82 55 82 57 21 33 55

58 82 49 43 56 48 31 38 82 28 45 39 510 41 82 512

41 101 41 82 210 45 48 84 124 82 49 43 56 48 31 82

59 101 45 38 46 41 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

Doprovodný text viz Crypto-World 9/2001.

Nápověda 1: Obecný návod na luštění zašifrovaných zpráv neexistuje. Je nutné pozorně číst, hodně vědět, dívat se, přemýšlet a být připraven ...

Nápověda 2: Lze řešit jako jednoduchou záměnu (viz. Crypto -World 10/2001), ale úloha má být přece jednoduchá !? Zkuste najít lepší postup a prolistovat např. i další e-ziny 9/2000 až 9/2001.

 

I.kolo, úloha číslo dvě - KÓDOVÁ KNIHA

Úlohou druhého kola je zaslat dešifrovaný text kódové zprávy (8 bodů) a zdroj (2 body), kde jste získali příslušnou kořist (kódovou knihu). To je dnes vše.

ŠIFROVÝ TEXT

NA-NIL-IN. HANE-AL-NEH BEH-BIH-KE-AS-CHINIGH A-KHA A-CHIN AH-NAH. CHE-CHIL-BE-TAH-OLA YIL-DOI BE-LA-SANA TLA-GIN KLIZZIE-YAZZIE LIN NO-DA-IH AH-JAD DIBEH-YAZZIE HUC-QUO A-WOH TLO-CHIN A-KHA JAD-HO-LONI A-CHI TSAH WOL-LA-CHEE GLOE-IH BE-LA-SANA NE-AHS-JAH A-CHIN CHA-GEE MA-E TKIN AH-LOSZ KLESH D-AH NIL-CHI-TSOSIE. AL-TAH-JE-JAY YAH-DI-ZINI HA-HOL-ZIZ. ATSAH-BESH-LE-GAI A-KEH-DI-GLINI TLO-CHIN A-CHIN BE AH-LOSZ SHI-DA DIBEH JAD-HO-LONI TSE-NILL.

Doprovodný text k tématu "Kódová kniha" viz. Crypto-World 9/2001.

 

II.kolo, úloha číslo tři - ABSOLUTNĚ BEZPEČNÝ SYSTÉM

Třetí úlohou kola je zaslat dešifrovanýtext, způsob skládání otevřeného textu a hesla, použité heslo (10 bodů).

ŠIFROVÝ TEXT

81 74 98 02 90 13 06 10 13 26 15 34 33 36 57 34 67 58 72 86 80 75 75

Doprovodný text k tématu "Absolutně bezpečný systém" viz. Crypto-World 10/2001.

Nápověda : Příloha Crypto-World 78/2000.

Příjemný zážitek z luštění.

 

 

III.kolo, úloha číslo čtyři

ŠIFROVÝ TEXT

 

Úloha č.4

Co je napsáno na obalu ceny pro celkového vítěze?

(10 bodů za úplný text , včetně správné interpretace číslic)

(pozor : 31 12 není datum, kdy se má víno vypít...)

Nápověda : již staří Římané znali víno...

 

 

 

 

III.kolo, úloha číslo pět - RSA

VÁŠ ÚKOL

Úloha č.5 - RSA - Klíč pro šifrování (modul, e) = (2479, 101)

0385 1927 1713 1134 1519 0521 0142 0899 0544 2098 0920 1354 1502 1387 0927

Vaším úkolem je nalézt klíč pro dešifrování (tj. tajný exponent d) - (modul, d)=(2479,?) a dále zaslat původní otevřený text (10 bodů za zaslání textu a hodnoty d).

 

Nápověda :

 1. převodová kódová tabulka je shodná s tabulkou v předchozím cvičném případě
 2.  

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  6

   

   

   

   

   

  A

  B

  C

  D

  E

  7

  F

  G

  H

  I

  J

  K

  L

  M

  N

  O

  8

  P

  Q

  R

  S

  T

  U

  V

  W

  X

  Y

  9

  Z

  .

  !

   

   

   

   

   

   

   

    

 3. formátování je podle těchto pravidel:
 4. - Má-li modul délku k, budeme zprávu v dekadickém tvaru dělit na skupiny délky k-1.

  - Všechny skupiny musí mít délku k-1, nemá-li poslední skupina tuto délku, doplníme ji zprava příslušným počtem nul.

  - Výsledek po šifrování má délku rovnou maximálně k, nemá-li ji doplníme výsledek zleva nulami.

   

 5. pokud máte problémy s "velkými čísly" , pak mohu pro pohodlné výpočty nabídnout mnou napsaný krátký program RSAM (9 kB), který využívá k modulárním výpočtům "Repeated Squaring Method"

 

 

IV.kolo, úloha číslo šest - elektronický podpis

VÁŠ ÚKOL

Úloha č.6 - Elektronický podpis

Vaším úkolem je získat Bobův podpis k tomuto textu

M = SOUHLASIM S ROZVODEM

Bobův veřejný klíč je (modul, e) = (2479, 101)

(10 bodů za zaslání podpisu pod tento text)

Nápověda :

  Jedná se o schizofrení úkol, kde chvíli jste útočník a chvíli Bob.
 1. použijte stejnou metodu jako v e-zinu 12/2001, tj. připravte "jiný text", který se zdá náhodný a proto jej Bob podepíše
 2. z takto podepsaného textu odveďte Bobův podpis pod zprávu M
 3. převodová kódová tabulka je shodná s tabulkou v předchozím cvičném případě
 4. formátování použijte podle námi zavedeného standardu Crypto #1.12
 5. pro výpočet "velkými čísly" lze použít program RSAM (9 kB) ("Repeated Squaring Method")

 

IV.kolo, úloha číslo sedm - Záchyt

ŠIFROVÝ TEXT

Úloha č.7 - Záchyt

Poslední úlohou je zjistit obsah zprávy, kterou se vám podařilo zachytit (soubor uloha7.wav) !

(10 bodů za zaslání obsahu zprávy)

Záchyt (wav)

Nápověda:

 1. ti kteří vyřešili všechny předchozí úlohy - nápovědu nepotřebují
 2. ostatní by měli začít řešením úkolů prvního kola J

Závěrečné pokyny pro řešitele

Řešení zašlete e-mailem na adresu pavel.vondruska@post.cz. Předmět označte heslem : ULOHA-6, 7

Do slosování o celkového vítěze bude zařazen každý, kdo zašle všechna správná a úplná řešení všech úloh do 30.12.2001 !


Copyright 2006-2010, Pavel Vondruška, ml. Dotazy