Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.11.2012 Vydán nMap 6.25 („sváte?ní“ verze) http://seclists.org JP
30.11.2012 Zranitelnost mobilních prohlíže?? umož?uje hacker? krást cloudový ?as pro výpo?ty http://news.techworld.com JP
30.11.2012 ENISA vydala zprávu: Good Practice Guide for Addressing Network and Information Security Aspects of Cybercrime http://www.enisa.europa.eu JP
30.11.2012 USA - top 10 vládních pr?nik? roku 2012 http://www.darkreading.com JP
30.11.2012 Novinky v útocích na bankomaty http://www.schneier.com JP
30.11.2012 V Sýrii byly vypnuty internet a mobilní komunikace http://www.computerworld.com JP
30.11.2012 CityHash 1.1 - voln? dostupná knihovna - r?zné hashovací funkce http://mac.softpedia.com JP
30.11.2012 Microsoft Security Essentials ztratilo certifikaci AV-testu http://www.theregister.co.uk JP
30.11.2012 Microsoft vás sleduje víc než supermarkety http://www.theregister.co.uk JP
29.11.2012 Malware uložený v HW krade kontakty ze všech mobilních platforem, sta?í mu k tomu jen Audio Jack http://thehackernews.com JP
29.11.2012 91 procent útok? za?íná e-mailem typu cílený phishing http://news.techworld.com JP
29.11.2012 Nejv?tší hrozby roku 2013 http://www.infosecurity-magazine.com JP
29.11.2012 Bankovní trojan Shylock je rozší?enou hrozbou, o které ob?tí nic netuší http://www.scmagazine.com JP
29.11.2012 Útoky na banky mohly být p?edzv?stí Armageddon útoku http://www.informationweek.com JP
29.11.2012 V jakých krocích by m?lo probíhat vaše ohodnocení rizik? http://www.techrepublic.com JP
29.11.2012 V ob?hu jsou falešné generátory klí?e pro Windows 8 http://www.net-security.org JP
29.11.2012 Priority amerického ministerstva národní bezpe?nosti pro následující dekádu http://www.net-security.org JP
29.11.2012 Obavy o bezpe?nost dat mají dopad na využívání cloudu http://www.eweek.com JP
29.11.2012 Rekapitulace kyberkriminality v roce 2012 - úto?níci jdou povelkém byznysu, ob?ti mají velké náklady http://www.eweek.com JP
29.11.2012 Americká SW firma byla celé roky hacknuta - poté co obvinila ?ínu http://www.theregister.co.uk JP
29.11.2012 Další únos (hijack) DNS - tentokrát v Rumunsku http://www.theregister.co.uk JP
29.11.2012 Online služba nabízí bankovní lupi?e k pronajmutí http://krebsonsecurity.com JP
28.11.2012 Anonymous zve?ejnily e-maily syrského ministerstva zahrani?í http://thehackernews.com JP
28.11.2012 Jak nejlépe odpov?d?t na útok DDoS? http://www.bankinfosecurity.com JP
28.11.2012 IT bezpe?nostní profese ?elí nereálným o?ekáváním zam?stnavatel? http://searchsecurity.techtarget.com JP
28.11.2012 LulzSec hacker ?elí možným 30 lét?m v?zení http://www.csoonline.com JP
28.11.2012 Sedm priorit správy rizik pro rok 2013 http://www.darkreading.com JP
28.11.2012 ?ínský kyberšpionážní nástroj byl aktualizován aby sloužil i obvyklé kyberkriminalit? http://www.darkreading.com JP
28.11.2012 Bankovní hacke?i popírají, že jsou agenty Íránu http://www.wired.com JP
28.11.2012 Co je to hackback a je legální? http://www.steptoecyberblog.com JP
28.11.2012 Bezpe?nost dat v ?ín? neexistuje - podle pohledu amerických firem http://www.zdnet.com JP
28.11.2012 Íránští hacke?i hackli server mezinárodní agentury pro atomovou energii http://www.zdnet.com JP
28.11.2012 Rumunsko rozbilo gang kybernetické kriminality odpov?dný za podvody s platebními kartami v rozsahu 25 milión? dolar? http://www.computerworld.com JP
28.11.2012 P?íkladné varování ohledn? podvod? v online bankovnictví http://krebsonsecurity.com JP
28.11.2012 Exploit nulového dne pro Javu je na prodej za p?timístné ?íslo (v dolarech) http://krebsonsecurity.com JP
27.11.2012 HOAX.CZ + SEZNAM.CZ organizují anonymní výzkum zam??ený na téma HOAXy a antiviry http://www.hoax.cz JP
27.11.2012 Slovenské NBÚ chce pre podporu elektronického podpisu zníži? jeho cenu http://www.dsl.sk JP
27.11.2012 Win 7 Antispyware Pro 2013 je ransomware http://www.prweb.com JP
27.11.2012 Antiviry jsou pro podniky vyhozené peníze, ?íká zpráva spole?nosti Imperva http://news.techworld.com JP
27.11.2012 Malware Citadel p?edstihl malware Zeus a je králem finan?ního malwaru http://www.infosecurity-magazine.com JP
27.11.2012 USA+Evropa. v pond?lí bylo kv?li pad?lk?m zabaveno 132 web? http://www.securityweek.com JP
27.11.2012 Bezpe?nost mobilních aplikací, ?ty?i oblasti, na které je t?eba se soust?edit http://www.bankinfosecurity.com JP
27.11.2012 Aféra Petraeuse a bezpe?nost e-mailu http://searchsecurity.techtarget.com JP
27.11.2012 Go Daddy - reakce na útok http://searchsecurity.techtarget.com JP
27.11.2012 Zlod?j patrn? hacknul zámek hotelového pokoje http://www.technewsdaily.com JP
27.11.2012 Desítka doporu?ení k tomu, jak bezpe?n? implementovat systém pro prevenci pr?nik? (IPS) http://www.networkworld.com JP
27.11.2012 Evropská unie plánuje povinné hlášení kybernetických incident? http://www.h-online.com JP
27.11.2012 Útoky DDoS sou?asné doby http://www.darkreading.com JP
27.11.2012 Ješt? k tomu, jak probíhal útok v Jižní Karolin? http://www.informationweek.com JP
27.11.2012 Obama vydal pr?vodce interními hrozbami pro vládní agentury http://www.scmagazine.com JP
27.11.2012 Tiskárny Samsung obsahují skrytý ú?et, úto?ník s jeho pomocí m?že získat dálkovou kontrolu nad za?ízením http://www.zdnet.com JP
27.11.2012 Existuje bezpe?ný prohlíže?? http://www.zdnet.com JP
27.11.2012 P?tice klí?ových podnikatelsko-technických trend? roku 2013 pro podniky http://www.net-security.org JP
27.11.2012 Pojiš?ovací a finan?ní spole?nost Nationwide hacknuta, unikla ?ada osobních informací http://www.net-security.org JP
27.11.2012 Další firma hlásí, že nalezla chyby v SW SCADA (r?zných firem) http://www.computerworld.com JP
27.11.2012 Anonymous zaúto?ili na texaskou školu (kde je povinné nošení RFID) http://www.theregister.co.uk JP
27.11.2012 Jak správn? používat BYOD. Doporu?ení australského ministerstva obrany http://www.dsd.gov.au JP
27.11.2012 ?erv Narilam a Írán http://www.theregister.co.uk JP
26.11.2012 Deset d?vod?, pro? se bát kybernetického Perla Harbour http://www.technewsdaily.com JP
26.11.2012 Zpráva: ISACA´s 2012 IT Risk/Reward Barometer http://www.isaca.org JP
26.11.2012 Pakistánské weby Google, Apple, Yahoo a Microsoft hacknuty http://www.theregister.co.uk JP
26.11.2012 Anonymizovaná data negarantují vaše soukromí http://www.theregister.co.uk JP
26.11.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 47/2012 http://www.root.cz JP
24.11.2012 Zašifrovaný vzkaz u poštovního holuba http://www.ceskatelevize.cz JP
24.11.2012 Spole?nost Trend Micro vydala dokument: Security in Evolving Mobile Platforms http://blog.trendmicro.com JP
24.11.2012 Recenze knihy: Darkmarket: How Hackers Became the New Mafia http://blogcritics.org JP
24.11.2012 Hacknuté stránky Go Daddy infikují uživatele ransomwarem http://nakedsecurity.sophos.com JP
24.11.2012 O úniku, kterým se chlubil Hannibal, bylo prokázáno, že je podvržený http://www.cyberwarnews.info JP
24.11.2012 Hacker v cukrárn? http://www.securityweek.com JP
23.11.2012 K vývoji „policejního“ ransomwaru http://blog.trendmicro.com JP
23.11.2012 Hacknuta VŠB (Technická Universita v Ostrav?) http://www.anonpaste.me JP
23.11.2012 Hacker Hannibal - nejlepší hacker sv?ta? http://www.cyberwarnews.info JP
23.11.2012 Google hlásí: vlády vyžadují velké množství informací o uživatelích http://www.techrepublic.com JP
23.11.2012 Infografika - bezpe?né sváte?ní nákupy http://www.techrepublic.com JP
23.11.2012 Studie ENISA se v?nuje vlastnostem honeypot? https://www.enisa.europa.eu JP
23.11.2012 Symantec objevil malware, který ni?í databáze a cílí na Írán http://www.computerworld.com JP
23.11.2012 Hacke?i vyvinuli trojana, který cílí na evropské ú?ty SEPA (tyto pracují s velkými obnosy) http://www.theregister.co.uk JP
23.11.2012 Izraelský místop?eseda vlády se stal ob?tí propalestinských hacker? http://www.theregister.co.uk JP
23.11.2012 Heslo pro bezdrát u router? Belkinu lze jednoduše odvodit z MAC http://www.theregister.co.uk JP
23.11.2012 Špiónážní manekýni (figuríny) ve sv?t? módy http://www.theregister.co.uk JP
23.11.2012 Ke krádežím e-mailových ú?t? Yahoo! http://krebsonsecurity.com JP
22.11.2012 Ukrajina: ráj pro hackery http://www.globalpost.com JP
22.11.2012 Malware PASSSTEAL na stránkách pro sdílení soubor? http://threatpost.com JP
22.11.2012 Kaspersky k definicím kybernetické války. Hrozby kybernetických zbraní jsou podcen?ny http://www.securityweek.com JP
22.11.2012 Co je malware? http://www.technewsdaily.com JP
22.11.2012 Nejvíce nep?íjemná zve?ejn?ní roku 2012 na Pastebin http://www.darkreading.com JP
22.11.2012 Soukromí: sedm technik k tomu, abychom se vyhnuli potížím http://www.informationweek.com JP
22.11.2012 Co je nejvíce žádoucím cílem kybernetických úto?ník?? http://www.net-security.org JP
22.11.2012 Ameri?ané kategoricky popírají, že hackovali po?íta?e v Elysejském paláci http://www.net-security.org JP
22.11.2012 Texaská škola?ka byla vylou?ena kv?li odmítnutí nosit ?ip RFID http://www.theregister.co.uk JP
22.11.2012 Muž, který ukradl ?ecko http://www.theregister.co.uk JP
22.11.2012 New York Times k velkému hacku osobních dat v Jižní Karolin? http://www.nytimes.com JP
22.11.2012 Bezpe?nostní firma ukázala zranitelnosti v SW pro SCADA systémy, nechce o nich informovat dodavatele http://www.networkworld.com JP
21.11.2012 USA: zamítnutý kyberbezpe?nostní zákon d?lá cestu vyhlášce http://www.networkworld.com JP
21.11.2012 Jaká pou?ení vyplynula z analýzy malwaru Duqu? http://www.darkreading.com JP
21.11.2012 Microsoft necht?n? umožnil volný p?ístup k Windows 8 Pro http://www.zdnet.com JP
21.11.2012 Rozbita byla 250 let stará šifra, odhaleno bylo tajné spole?enství http://www.wired.com JP
21.11.2012 Co je smyslem po?íta?ové forenzní analýzy? http://www.techrepublic.com JP
21.11.2012 Onilne boje o data eskalují http://www.net-security.org JP
21.11.2012 IT administráto?i - pozor na oznámení typu „nep?ítomnost na pracovišti“ http://www.net-security.org JP
21.11.2012 Voln? dostupná e-kniha pom?že usnadnit správu sí?ových zranitelností http://www.net-security.org JP
21.11.2012 Skandál generála Petraeuse a po?íta?ová etika http://www.computerworld.com JP
21.11.2012 Facebook chce p?ejít na spojení https u všech uživatel? http://www.computerworld.com JP
21.11.2012 Prototyp nového malwaru (rootkit) pro Linux (64-bit GNU) http://seclists.org JP
21.11.2012 Sacre Bleu! Ameri?ané použili Flame k útoku na Elysejský palác http://www.theregister.co.uk JP
21.11.2012 Olympijské hry (Londýn 2012) a kybernetická bezpe?nost http://www.theregister.co.uk JP
21.11.2012 Kvantová kryptografie, která používá jen standardní širokopásmové kabely http://www.theregister.co.uk JP
20.11.2012 NIST vydal dokument Third-Round Report of the SHA-3 Cryptographic Hash Algorithm Competition http://nvlpubs.nist.gov JP
20.11.2012 NIST vydal dokument NIST Special Publication 800-133, Recommendation for Cryptographic Key Generation http://csrc.nist.gov JP
20.11.2012 Dev?t cest k tomu, jak ochránit sv?j iPad http://www.technewsdaily.com JP
20.11.2012 NIST nabízí forenzní nástroje k r?zným funkcionalitám http://www.cftt.nist.gov JP
20.11.2012 Hurikán Sandy: jak p?ežila banka http://www.bankinfosecurity.com JP
20.11.2012 ?ty?i cesty, které pomohou z vašich zam?stnanc? ud?lat vaše aktiva http://www.darkreading.com JP
20.11.2012 Malé podnikání stále podce?uje náklady spojené s bezpe?nostními pr?niky http://www.zdnet.com JP
20.11.2012 Lokalizovaná varianta malwaru Dorkbot se ší?í Skypem http://www.zdnet.com JP
20.11.2012 Bruce Schneier: ?ím více ma?káte kyberkriminalitu, tím více se tato vyvíjí http://www.zdnet.com JP
20.11.2012 Pakistánští hacke?i pozm?nily (defacement) množství izraelských web? http://www.zdnet.com JP
20.11.2012 81 procent IT profesionál? ned?v??uje bezpe?nosti cloudu http://www.net-security.org JP
20.11.2012 Jak teenage?i skrývají své online aktivity http://www.net-security.org JP
20.11.2012 Polovina podnikatelských informací sídlí vn? firewallu http://www.net-security.org JP
20.11.2012 Internet je v roli zesilova?e hlouposti http://www.eweek.com JP
20.11.2012 P?íru?ka: BYOD Policy Implementation Guide http://www.absolute.com JP
20.11.2012 Malware používá Google Docs jako proxy ke svým c&c server?m http://www.computerworld.com JP
20.11.2012 Pozor na pasti (na karty i na peníze) na bankomatech http://krebsonsecurity.com JP
19.11.2012 Tipy a triky pro práci s Windows 8 http://www.gamestar.de JP
19.11.2012 Hacke?i získali p?ístup na servery FreeBSD http://www.h-online.com JP
19.11.2012 Hackování opozice v Gruzii http://www.theregister.co.uk JP
19.11.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 46/2012 http://www.root.cz JP
17.11.2012 Aktuální situace okolo analyzy špionážného malwaru (Flame a spol.) http://threatpost.com JP
17.11.2012 Zranitelnosti: obvyklí podez?elí v roce 2012 http://www.darkreading.com JP
17.11.2012 Rok 2012 v kyberbezpe?nosti a kyberkriminalit? http://www.zdnet.com JP
17.11.2012 Kyberšpionážní malware Xtreme RAT úto?í krom? Izraele i na vládní instituce USA, Velké Británie a dalších zemí http://www.computerworld.com JP
17.11.2012 Chyba talibánských ú?edník? - uniklo 400 e-mailových komtakt? http://www.theregister.co.uk JP
16.11.2012 ?R: Hacke?i získali databázi serveru exekutorské komory http://www.ceskenoviny.cz JP
16.11.2012 Dakší dv? americké banky ob?tí útoku DDoS http://www.bankinfosecurity.com JP
16.11.2012 Websense - p?edpov?? hrozeb roku 2013 http://www.nctimes.com JP
16.11.2012 K tajné vyhlášce Obamy ohledn? kybernetické bezpe?nosti USA http://www.informationweek.com JP
16.11.2012 Mat Honan: Zrušte hesla, ?etezec znak? nás neochrání http://www.wired.com JP
16.11.2012 Bezpe?nost sítí, k výsledk?m p?ehledu spole?nosti Endace http://www.net-security.org JP
16.11.2012 Malware umí p?evzít kontrolu (p?es internet) nad USB ?te?kami chytrých karet, které jsou p?ipojeny k infikovanému po?íta?i http://www.computerworld.com JP
16.11.2012 Pou?ení k e-mail?m z pádu generála Petraeuse http://www.computerworld.com JP
16.11.2012 Jednoduchý trik m?že zrušit celou m?stskou 4G sí? http://www.ntia.doc.gov JP
16.11.2012 Bombardování Gazy - Anonymous úto?í na izraelské weby http://www.theregister.co.uk JP
16.11.2012 Stránka Opery sloužila jako zdroj malwaru http://www.theregister.co.uk JP
16.11.2012 Enigma byla v Londýn? prodána za 85 250 liber http://www.theregister.co.uk JP
16.11.2012 Z iPhonu se m?že stát zbra?. Sta?í koupit nový kryt http://datarama.aktualne.centrum.cz JP
15.11.2012 Pov?stný hacker šéfuje ?ínské antivirové firm? http://krebsonsecurity.com JP
15.11.2012 Symantec varuje: bu?te opatrní na Instagramu http://www.cio-today.com JP
15.11.2012 Bankovnictví: rizika související s malwarem pro chytré mobily nar?stají http://www.bankinfosecurity.com JP
15.11.2012 Kaspersky popisuje své plány ohledn? bezpe?ného opera?ního systému http://searchsecurity.techtarget.com JP
15.11.2012 U ko?en? všech problém? s bezpe?ností databází jsou - vstupy http://www.darkreading.com JP
15.11.2012 Byla vydána zpráva: McAfee Threats Report: Third Quarter 2012 http://www.mcafee.com JP
15.11.2012 Mobilní spam se týká v?tšiny amerických dosp?lých ob?an? http://www.net-security.org JP
15.11.2012 Používání personálních za?ízení v zam?stnání - výsledky p?ehledu ISACA http://www.net-security.org JP
15.11.2012 Adobe - bezpe?nostní pr?nik vede ke kompromitaci osobních dat 150 000 uživatel? http://www.eweek.com JP
15.11.2012 Kyberbezpe?nostní zákon neprošel americkým senátem http://www.computerworld.com JP
15.11.2012 Slabé zašifrování hesla v produktech Huawei http://www.securityfocus.com JP
15.11.2012 Každý trouba, který zná vaši e-mailovou adresu, m?že ukrást váš ú?et Skype http://www.theregister.co.uk JP
14.11.2012 Útok na zákazníky Paypal http://blog.webroot.com JP
14.11.2012 Hurikán Sandy: pou?ení ohledn? sí?ové bezpe?nosti http://www.securityweek.com JP
14.11.2012 Open source nástroj Scotty úsp?šn? bojuje s cenzurou http://www.gulli.com JP
14.11.2012 Samsung Galaxy S III má problém s ochranou hesla http://www.gulli.com JP
14.11.2012 S trojanem Citadel bojují banky obtížn? http://www.webroot.com JP
14.11.2012 Americké ministerstvo národní bezpe?nosti chce najmout (nejmén?) 600 kyberbezpe?nostních profesionál? - pokud je tedy najde http://www.networkworld.com JP
14.11.2012 Sov?tské šifrující dálnopisy v druhé sv?tové válce http://chris-intel-corner.blogspot.gr JP
14.11.2012 Zachra?te digitální certifikáty http://www.darkreading.com JP
14.11.2012 Globalizace kyberšpionáže http://www.norman.com JP
14.11.2012 Jak znovu získat kontrolu nad daty v cloudu http://www.darkreading.com JP
14.11.2012 5 cest k tomu, jak malé podnikání m?že zlepšit bezpe?nost mobilních za?ízení http://www.darkreading.com JP
14.11.2012 Ano, FBI a CIA mohou ?íst vaše e-maily. Jak? http://www.zdnet.com JP
14.11.2012 Podnik?m chybí bezpe?nostní postupy ohledn? SW t?etích stran https://info.veracode.com JP
14.11.2012 Organizace si nedokáží uz?ejmit dopady datového pr?niku http://www.net-security.org JP
14.11.2012 Hrozby BYOD infiltrují organizace http://www.webroot.com JP
14.11.2012 Voln? dostupná e-kniha: Introducing Windows 8 http://www.net-security.org JP
14.11.2012 65 procent organizací je p?edm?tem t?í útok? DDoS v jednom roce http://www.net-security.org JP
14.11.2012 Dokonce dít? dokáže navrhnout trojana, který vydrancuje Windows Phone 8 http://www.theregister.co.uk JP
14.11.2012 Ztracený notebook NASA, kompromitována byla osobní data mnoha zam?stnanc? http://www.spaceref.com JP
14.11.2012 Nebezpe?í využívání cloudu v rozporu s definovanými politikami organizace http://www.cio.com JP
14.11.2012 NSA hledá n?kolik kvalitních bezpe?nostních profesionál? http://www.networkworld.com JP
14.11.2012 Microsoft záplatoval 19 bezpe?nostních d?r ve Windows http://krebsonsecurity.com JP
13.11.2012 Bezpe?nostní firma Trustwave je mezi obžalovanými stranami ohledn? velkého úniku dat v Jižní Karolín? http://www.scmagazine.com JP
13.11.2012 Šifrování je klí?em k bezpe?ným výpo?t?m v cloudu (cloud computing) http://www.nextgov.com JP
13.11.2012 Dvanáctka váno?ních podvod? http://www.net-security.org JP
13.11.2012 Mladí uživatelé Facebooku jsou nejvíce zranitelní v??i bezpe?nostním hrozbám http://www.net-security.org JP
13.11.2012 Podnikání p?ipouští, že díky BYOD p?ichází o data http://www.net-security.org JP
13.11.2012 Kyberwarfare se vyvíjí rychleji než jsou pro n?j ustanovovány pravidla http://www.computerworld.com JP
13.11.2012 Antivirový pr?kopník John McAfee je v Belize hledán pro vraždu http://www.computerworld.com JP
13.11.2012 Webová stránka English Defence League byla hacknuta http://www.theregister.co.uk JP
13.11.2012 Každý ?tvrtý uživatel používá neaktualizovaný prohlíže? http://www.theregister.co.uk JP
13.11.2012 Ješt? jeden komentá? ke zpráv? o zranitelnostech systém? SCADA http://www.theregister.co.uk JP
12.11.2012 Dev?t tip? na hesla, která postaví hackery mimo hru http://gadgets.ndtv.com JP
12.11.2012 Bývalého ?editele CIA mohli hacknout Anonymous http://thehackernews.com JP
12.11.2012 Wordpress - tisíce hacknutých jeho stránek vypouští do sv?ta podvod o domácí práci http://www.securityweek.com JP
12.11.2012 Konvergence biologických a po?íta?ových vir? http://www.techrepublic.com JP
12.11.2012 Windows Defender zastaví 85 procent obvyklého malwaru http://www.eweek.com JP
12.11.2012 Oznámen byl hack Amazon UK http://www.zdnet.com JP
12.11.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 45/2012 http://www.root.cz JP
11.11.2012 Deset pravidel, která by m?l dodržovat každý majitel platební karty http://www.novinky.cz JP
10.11.2012 Rakousko buduje jednotku pro kybernetický boj http://www.gulli.com JP
10.11.2012 Odpov?di na incident a fatáln? nedostate?ná opat?ení http://www.csoonline.com JP
10.11.2012 Systém Blacksheep pom?že p?i vyhledávání rootkit? http://seclab.cs.ucsb.edu JP
10.11.2012 Sociální sít? jsou pro informa?ní bezpe?nost rizikem ?íslo jedna http://www.net-security.org JP
09.11.2012 Jak postupovat p?i útocích DDoS http://www.bankinfosecurity.com JP
09.11.2012 Kyberšikana není jen problém d?tí http://www.technewsdaily.com JP
09.11.2012 Americká komise: ?ína je nejv?tší kybernetickou hrozbou http://www.networkworld.com JP
09.11.2012 ?ty?i dlouhodobé hacky, které zahýbaly rokem 2012 http://www.darkreading.com JP
09.11.2012 MasterCard vydává platební karty s jednorázovým heslem http://www.zdnet.com JP
09.11.2012 P?tice bezpe?nostních moment?, kterých bychom si m?li všímat ve Windows 8 http://www.zdnet.com JP
09.11.2012 P?íklad analýzy cíleného kybernetického útoku http://www.techrepublic.com JP
09.11.2012 Byla vydána zpráva: : F-Secure Mobile Threat Report Q3 2012 http://www.f-secure.com JP
09.11.2012 Produkt Secure View 3 najde v?tšinu smazaných dat z mobil? s Androidem http://www.net-security.org JP
09.11.2012 Infografika: Jak vás spole?nosti sledují na internetu http://www.net-security.org JP
09.11.2012 Jak v budoucnu bude vypadat IT v organizacích - ?ty?i možné scéná?e http://www.net-security.org JP
09.11.2012 Studie Symantecu: Ransomware: A Growing Menace http://www.symantec.com JP
09.11.2012 Software Siemensu, na který úto?il Stuxnet, je stále plný d?r http://www.computerworld.com JP
09.11.2012 Americká armáda vs. sociální sít? http://www.computerworld.com JP
09.11.2012 Aplikace pro chytré mobily sloužící k vým?n? nahých fotek je plná rizik http://www.theregister.co.uk JP
08.11.2012 Hacker (Anonymous) zat?en za útok na stránky britské ministryn? Theresa May http://thehackernews.com JP
08.11.2012 Anonymous 5. listopadu neusp?li http://www.infosecurity-magazine.com JP
08.11.2012 Blíží se Mikulášská kryptobesídka 2012 http://mkb.buslab.org PV
08.11.2012 Malware kradoucí fotografie je posílá do Iráku http://www.technewsdaily.com JP
08.11.2012 Plány pro p?ipravenost na pohromu ve sv?tle dopad? hurikánu Sandy http://www.networkworld.com JP
08.11.2012 Zranitelnost dat v ?ase, kdy jsou zpracovávána http://www.zdnet.com JP
08.11.2012 Kybernetický Pearl Harbor - reakce na varování amerických vládních organizací http://www.csoonline.com JP
08.11.2012 Honba za botnety v cloudu http://www.darkreading.com JP
08.11.2012 Nové malwarové nástroje úto?í na finan?ní data http://www.informationweek.com JP
08.11.2012 K existující zranitelnosti související s SSL http://www.cs.utexas.edu JP
08.11.2012 Jak (a pro?) brouzdat po internetu v utajení http://www.computerworld.com JP
08.11.2012 BlackBerry 10 bylo certifikováno NISTem http://www.computerworld.com JP
08.11.2012 Odborníci varují p?ed exploitem zranitelnosti nulového dne pro Adobe Reader http://krebsonsecurity.com JP
07.11.2012 Britské ministerstvo obrany bylo hacknuto http://thehackernews.com JP
07.11.2012 Podvodníci cílí na bankovní zam?stnance http://www.bankinfosecurity.com JP
07.11.2012 Bezpe?nost PC. Soubor vašich hlavních softwarových nástroj? http://www.networkworld.com JP
07.11.2012 Kontrolujte lépe své privilegované ú?ty http://www.darkreading.com JP
07.11.2012 T?írotorová Enigma v aukci http://www.bonhams.com JP
07.11.2012 240 000 jednotek osobních dat bylo ukradeno spole?nosti Pizza Hut http://www.zdnet.com JP
07.11.2012 Desítka stru?ných a hutných bezpe?nostních tip? pro uživatele http://www.techrepublic.com JP
07.11.2012 V?tšina malwaru pro Android jsou SMS trojané http://www.net-security.org JP
07.11.2012 Odborník nalezl kritické zranitelnosti v antiviru spole?nosti Sophos http://www.computerworld.com JP
07.11.2012 Efektivní generování prvo?ísel http://www.codeproject.com JP
07.11.2012 PayPal se Anonymous hacknout nepoda?ilo http://www.theregister.co.uk JP
07.11.2012 Britské GCHQ spustilo program ”Cyber Incident Response“ http://www.telegraph.co.uk JP
07.11.2012 Bezpe?nost systém? SCADA ve sv?t? po Stuxnetu http://www.darkreading.com JP
06.11.2012 Fatální riziko srdí?ká??m - díky odbyté bezpe?nosti http://www.securitynewsportal.com JP
06.11.2012 Útok z postranních kanál? proti virtuálním stroj?m vytvá?í nebezpe?í pro cloud http://thehackernews.com JP
06.11.2012 Pozor na Android Security Suite Premium, p?ijde k vám s bankovním trojanem Zeus http://www.networkworld.com JP
06.11.2012 Který chytrý mobil je nejvíce bezpe?ný? http://www.networkworld.com JP
06.11.2012 Tak jak to vypadalo se svátkem hacker? (Anonymous)? http://www.networkworld.com JP
06.11.2012 N?mecký ú?ad pro celní vyšet?ování hledá programátory trojan? http://www.h-online.com JP
06.11.2012 P?t krok? k tomu, jak p?ipravit bezpe?nostní zpravodajství http://www.darkreading.com JP
06.11.2012 Jak infrastrukturu chránit p?ed útoky zevnit? http://www.darkreading.com JP
06.11.2012 K op?tovnému úniku zdrojového kódu pro VMware http://www.darkreading.com JP
06.11.2012 Megaupload vs. americká vláda http://www.telepresenceoptions.com JP
06.11.2012 Psychologové chápající technické aspekty jsou p?ínosem pro bezpe?nost http://www.zdnet.com JP
06.11.2012 Ruské podzemí nabízí kyberkriminální služby za až špinav? nízké ceny http://www.wired.com JP
06.11.2012 Zlod?jský malware orientovaný na krádeže obrázk? http://www.net-security.org JP
06.11.2012 Množství malwaru pro Android roste, ale bezpe?nostní rizika zatím nejsou veliká (USA) http://www.eweek.com JP
06.11.2012 Chytré m??i?e elekt?iny vyza?ují informace použitelné zlod?ji http://www.computerworld.com JP
06.11.2012 Automateké p?ihlašování do Facebooku, objevila se chyba (ochrana soukromí) http://www.theregister.co.uk JP
06.11.2012 Noc Guye Fawkese - hacknuty stránky NBC a Lady Gaga http://www.theregister.co.uk JP
06.11.2012 Brian Krebs s podrobnostmi ke krádeži 180 000 dolar? z kv?tna 2012. Ob?tí byla firma Primary Systems Inc. http://krebsonsecurity.com JP
05.11.2012 iOS 6.0.1 (Apple) - stále obsahuje chyby ve vztahu k Wi-Fi http://www.zdnet.com JP
05.11.2012 Útoky 5.listopadu za?aly - hacknuty jsou PayPal a Symantec http://www.zdnet.com JP
05.11.2012 Jaká je cena nov? objevené zranitelnosti pro Windows 8 ? http://www.computerworld.com JP
05.11.2012 Jedna ?tvrtina ze 400 000 aplikací pro Android na Goggle Play je bezpe?nostním rizikem http://www.computerworld.com JP
05.11.2012 K n?kterým ?ínským útok?m http://www.theregister.co.uk JP
05.11.2012 Hacke?i úto?í proti ruským vládním stránkám http://www.theregister.co.uk JP
05.11.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 44/2012 http://www.root.cz JP
02.11.2012 NIST vydal draft dokumentu Guidelines on Hardware-Rooted Security in Mobile Devices http://csrc.nist.gov JP
02.11.2012 Americké ministerstvo národní bezpe?nosti zakládá kyberbezpe?nostní jednotku rezervist? http://www.gulli.com JP
02.11.2012 Nové ransomware používá ozna?ení Anonymous http://www.ehackingnews.com JP
02.11.2012 Jak bojovat s novým bankovním trojanem Gozi http://www.bankinfosecurity.com JP
02.11.2012 Odvetný protiútok v??i hacker?m - pro a proti http://www.networkworld.com JP
02.11.2012 P?tice nejhorších mobilních hrozeb roku 2012 http://www.networkworld.com JP
02.11.2012 13 procent domácích sítí v Severní Americe je infikováno malwarem http://www.csoonline.com JP
02.11.2012 T?i cesty, jak šéfy p?inutit vyslechnout si o rizicích http://www.darkreading.com JP
02.11.2012 Nový ruský zákon vstupující nyní v platnost umož?uje sledovat milióny Rus? http://www.wired.com JP
02.11.2012 Britové kritizují reformu EU ohledn? ochrany dat http://www.zdnet.com JP
02.11.2012 Za?ízení BYOD na pracovišti: rizika, výhody a jak s nimi zacházet http://www.techrepublic.com JP
02.11.2012 V?tšina organizací informuje o rostoucím množství externích útok? http://www.net-security.org JP
02.11.2012 ”Free iPad Mini“ - podvod ší?ící se na Facebooku http://www.net-security.org JP
02.11.2012 Trend Micro ve své zpráv? zkoumá ruský ?erný trh s malwarem http://www.eweek.com JP
02.11.2012 Blížící se vánoce a nákupy ?elící online podvod?m http://www.computerworld.com JP
02.11.2012 Nalezena byla zranitelnost Windows 8 http://www.theregister.co.uk JP
02.11.2012 Voln? dostupné aplikace pro Android ?asto sami volají ?i používají kameru http://www.theregister.co.uk JP
02.11.2012 ?í?ané se zajímají o n?meckého hackera, který našel zranitelnosti router? Huawei http://www.theregister.co.uk JP
02.11.2012 ?R: Policisté v roli slídil?: ro?n? pro?ítají tisíce ?eských e-mail? http://www.lidovky.cz JP
01.11.2012 Desítka nejv?tších po?íta?ových podvodník?, kte?í vám pokazili život http://www.businessinsider.com JP
01.11.2012 Rootkitové viry vyžadují špi?kovou obranu http://www.therepublic.com JP
01.11.2012 K záv?re?né zpráv? k hacku nizozemské certifika?ní autority DigiNotar http://threatpost.com JP
01.11.2012 Odpov?? na útoky DDoS : tipy pro komunikaci http://www.bankinfosecurity.com JP
01.11.2012 Bankovní trojané: co jsou za? a jak vás okradou http://www.technewsdaily.com JP
01.11.2012 Zpráva OSN: The use of the Internet for terrorist purposes http://www.unodc.org JP
01.11.2012 Množí se škodlivá rozší?ení prohlíže?? http://www.networkworld.com JP
01.11.2012 Dvacítka proslulých ?erv?, vir? a botnet? http://www.csoonline.com JP
01.11.2012 P?t Japonc? uv?zn?no - kv?li aplikaci, která kradla data z chytrých mobil? http://www.yomiuri.co.jp JP
01.11.2012 Jak lžeme našim šéf?m okolo zabezpe?ení databází http://www.darkreading.com JP
01.11.2012 Hurikán Sandy otestoval kontinuitu podnikání, obnovu po pohrom? http://www.scmagazine.com JP
01.11.2012 Velký bratr vás sleduje (rap) http://www.youtube.com JP
01.11.2012 Obávané technické trendy roku 2012 http://www.zdnet.com JP
01.11.2012 Nuclear Exploit Pack je ve verzi 2.0 http://blog.webroot.com JP
01.11.2012 Zákazníci Bank of America jsou p?edm?tem phishingového útoku http://www.net-security.org JP
01.11.2012 P?ehled spole?nosti Essential Research - názory na online podvody (Austrálie) http://essentialvision.com.au JP
01.11.2012 Hurikán Sandy: kde jsou všechny ty cynické online podvody? http://www.theregister.co.uk JP
Design: Webdesign