Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Samsung Galaxy S III má problém s ochranou hesla

14.11.2012
V sou?asnosti nejoblíben?jší chytrý mobil ukládá heslo v otev?ené podob?. Každý, kdo má k telefonu p?ístup a ví, kde leží p?íslušná data, si heslo m?že zkopírovat. P?ístup k dat?m však je možný jen u n?kterých mobil? (rooted).
Zdroj: http://www.gulli.com/news/20216-passwort-sicherheitsluecke-beim-samsung-galaxy-s-iii-2012-11-13
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Open source nástroj Scotty úsp?šn? bojuje s cenzurou
S trojanem Citadel bojují banky obtížn? - starší ->>
Design: Webdesign