Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.11.2010 Zame?te za sebou p?i surfování stopy http://www.lupa.cz JP
30.11.2010 Statistická analýza kandidát? na SHA-3 (redukované verze) http://eprint.iacr.org JP
30.11.2010 Bezpe?nost dat a p?ehledy http://www.csoonline.com JP
30.11.2010 Vý?atky z vybraných knih k IT bezpe?nosti http://www.csoonline.com JP
30.11.2010 N?kolik doporu?ení pro bezpe?né online bankovnictví http://www.networkworld.com JP
30.11.2010 Ke zranitelnostem mobilních bankovních aplikací http://blogs.techrepublic.com.com JP
30.11.2010 Experiment ukázal, jak podvodníci mohou rychle získat velké peníze jednoduchými podvody http://www.net-security.org JP
30.11.2010 Bílý d?m na?ídil bezpe?nostní prov?rky jako d?sledek prozrazených informací - Wkileaks http://www.computerworld.com JP
30.11.2010 Varování pro uživatele iPhone, phishing to zde má snadn?jší http://www.theregister.co.uk JP
30.11.2010 Datové pr?niky : ?ty?i základní cesty k upevn?ní vašich ochran http://www.networkworld.com JP
30.11.2010 Wikileaks prozrazuje iránská tajemství http://www.wired.com JP
30.11.2010 Armitage, grafické rozhraní pro Metasploit http://it.toolbox.com JP
30.11.2010 Microsoft a chyba v jádru Windows, která umož?uje obejít UAC http://www.networkworld.com JP
30.11.2010 Zabitý v?dec v Iránu byl iránský top odborník na ?erva Stuxnet http://www.debka.com JP
30.11.2010 Stuxnet : Irán potvrdil, že zasáhl centrifugy http://www.computerworld.com JP
30.11.2010 Kyberútok proti Wikileaks byl slabý http://www.wired.com JP
30.11.2010 Nedotknutelná po?íta?ová kriminalita? http://krebsonsecurity.com JP
30.11.2010 Byl vydán draft IETF Prohibiting SSL Version 2.0 http://www.ietf.org JP
29.11.2010 Informace z Wikileaks ?íkají, že to bylo ?ínské politbyro, které na?ídilo útok na Goog?e (p?ed rokem) http://www.theregister.co.uk JP
29.11.2010 Crackování hesel jako indikátor (metrika) bezpe?nostní solidnosti organizace http://isc.sans.edu JP
29.11.2010 Recenze knihy : Malware Analysts´ Cookbook and DVD: Tools and Techniques for Fighting Malicious Code http://catless.ncl.ac.uk JP
29.11.2010 Akustické vyza?ování klávesnice http://eprint.iacr.org JP
29.11.2010 Úsp?šný útok z postranního kanálu na AES http://eprint.iacr.org JP
29.11.2010 Kód ?erva Stuxnet je prodáván na ?erném trhu http://www.h-online.com JP
29.11.2010 DNS a ?ínské p?esm?rování internetu http://www.renesys.com JP
29.11.2010 Obamova stránka a XSS zranitelnost http://security-sh3ll.blogspot.com JP
29.11.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 47/2010 http://www.root.cz JP
26.11.2010 Jak obejít UAC ve Windows Vista/7 http://infolookup.securegossip.com JP
26.11.2010 ZeuS a SpyEye - k sou?asnému vývoji http://news.softpedia.com JP
26.11.2010 Jak zm??it úsp?šnost vaší bezpe?nostní strategie http://www.securitybalance.com JP
26.11.2010 Zpráva EAST k bankomatovým podvod?m v Evrop? https://www.european-atm-security.eu JP
26.11.2010 Útoky malware typu Stuxnet - zjišt?no, že byly adresovány na 4 konkrétní spole?nosti http://www.zdnet.co.uk JP
26.11.2010 Saudská Arábie : herní karty použity k vybrání pen?z z bankomatu http://www.theregister.co.uk JP
26.11.2010 ZeuS - jeho varianta infikuje pouze rychlá PC http://www.theregister.co.uk JP
25.11.2010 Hacke?i šmírují: Sedíte v obýváku u po?íta?e a kdosi vás sleduje webkamerou http://digiweb.ihned.cz JP
25.11.2010 Sbírka p?íklad? phisherských e-mail? roku 2010 http://secforall.info JP
25.11.2010 Recenze knihy Ninja Hacking: Unconventional Penetration Testing Tactics and Techniques http://www.net-security.org JP
25.11.2010 Kyberkriminalita - nachystána nová past na d?ti http://www.theregister.co.uk JP
25.11.2010 Auto?i malware piln? pracují http://www.eweek.com JP
25.11.2010 Nebezpe?í vzdáleného výmazu vašeho chytrého mobilu http://www.npr.org JP
25.11.2010 K porozum?ní nedostate?n? bezpe?ných princip? pro sm?rování internetu http://arstechnica.com JP
25.11.2010 K bezplatné služb? D-Shield https://secure.dshield.org JP
25.11.2010 Vinself - hustý kousek malware http://blog.fireeye.com JP
25.11.2010 Cílené phishingové útoky proti zam?stnanc?m poskytovatel? e-mailových služeb http://krebsonsecurity.com JP
24.11.2010 P?tice doporu?ení pro online sváte?ní nákupy http://www.net-security.org JP
24.11.2010 Bojí se SAP obdobného útoku, jako byl ?erv Stuxnet? http://www.computerworld.com JP
24.11.2010 Pad?lané hardware z ?íny http://www.theregister.co.uk JP
24.11.2010 Facebook žalován http://www.theregister.co.uk JP
24.11.2010 HTTPS Everywhere - aktualizovaná ochrana proti Firesheepu http://www.theregister.co.uk JP
24.11.2010 Prost?ednictvím malware je infikováno více než 1,2 miliónu web? http://www.eweek.com JP
24.11.2010 Dev?t voln? dostupných bezpe?nostních nástroj?, za které jsme vd??ni http://www.eweek.com JP
24.11.2010 USA, Rusko a ?ína a kybernetická bezpe?nost jako nové globální vále?né pole http://www.eweek.com JP
24.11.2010 HTTP Anti-Virus Proxy (HAVP) jako ochrana p?ed útoky z web? http://www.h-online.com JP
24.11.2010 Rootkit na sí?ové kart? http://www.theregister.co.uk JP
24.11.2010 USA - podána žaloba na banku pro nedostate?nou ochranu finan?ních transakcí http://krebsonsecurity.com JP
24.11.2010 Nový typ bankomatových podvod? - skimming využívající audio http://krebsonsecurity.com JP
24.11.2010 Falešné firmy a sociální sít? http://isc.sans.edu JP
23.11.2010 Nakupování na netu: 10 pastí, kterým je dobré se um?t vyhnout http://finweb.ihned.cz JP
23.11.2010 NIST vydal Draft Special Publication 800-78-3, Cryptographic Algorithms and Key Sizes for Personal Identity Verification http://csrc.nist.gov JP
23.11.2010 Jak odstranit Rootkit.Dropper http://www.fasterpccleanclean.com JP
23.11.2010 Vytvo?te si jednoduchou simulovanou sí? s lákadlem http://blogs.techrepublic.com.com JP
23.11.2010 Jaký skener zranitelnosti web? si vybrat? http://www.net-security.org JP
23.11.2010 10 tip? pro bezpe?ný e-mail http://www.net-security.org JP
23.11.2010 Studie: p?tina uživatel? Facebooku je vystavena útok?m malware http://news.cnet.com JP
23.11.2010 Stuxnet - múže být jeho novým cílem Severní Korea? http://www.wired.com JP
23.11.2010 Malware, které infikuje jiné malware, antiviry detekují s obtížemi http://www.eweek.com JP
23.11.2010 V USA zat?ený hacker z Malajska m?l na svém po?íta?i ?ísla 400 000 platebních karet http://www.wired.com JP
23.11.2010 Strategie pro redukci rizik na Facebooku http://www.zephoria.org JP
23.11.2010 Díra v G-mailu umož?ovala rozesílání spamu http://www.h-online.com JP
23.11.2010 Adobe Reader X a koncepce tzv. Sandbox? http://krebsonsecurity.com JP
23.11.2010 Firesheep - jak se bránit p?ed takovýmito útoky http://searchmidmarketsecurity.techtarget.com JP
23.11.2010 Spolupráce EU, USA a NATO v oblasti kybernetické bezpe?nosti http://www.csoonline.com JP
23.11.2010 Krádež pr?myslových tajemství spole?nosti Ford http://threatpost.com JP
23.11.2010 Zahrani?ní špioni pomocí phishingu zaúto?ily na vyššího ú?edníka briského ministerstva obrany http://www.theregister.co.uk JP
22.11.2010 Phishing nevymírá, ale nabaluje na sebe další útoky http://www.zive.cz JP
22.11.2010 Jak za?ít s analýzou malware http://blogs.sans.org JP
22.11.2010 Open source zdroje pro digitální forenzní analýzu http://www2.opensourceforensics.org JP
22.11.2010 Ideální sestava znalostí pro penetre?ní testování http://resources.infosecinstitute.com JP
22.11.2010 USA - nový zákon dává právo Ministerstvu národní bezpe?nosti prosazovat bezpe?nostní opat?ení i v ur?itých ?ástech soukromého sektoru http://thehill.com JP
22.11.2010 Útok typu SQL injection na stránky britského námo?nictva http://www.darkreading.com JP
22.11.2010 SSL a útoky typu man-in-the-middle, p?íru?ka http://resources.infosecinstitute.com JP
22.11.2010 Studená válka - kdysi (SSSR-USA) a nyní (po?íta?ová válka) http://www.networkworld.com JP
22.11.2010 ?ínská krádež internetových komunikací je siln? nadhodnocena http://news.techworld.com JP
22.11.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 46/2010 http://www.root.cz JP
19.11.2010 Heslo není všelék: Zaúto?te na hashe i dokumenty http://www.lupa.cz JP
19.11.2010 Správa privilegovaných p?ístup? - n?kolik doporu?ení k tomu, aby skute?n? fungovala http://www.csoonline.com JP
19.11.2010 Co se d?je v situacích, kdy n?kdo chce ukrást n??í identitu http://www.csoonline.com JP
19.11.2010 Zpráva spole?nosti McAfee : malware je nyní tolik, jak ho nebylo nikdy p?edtím http://www.h-online.com JP
19.11.2010 Open source - k teorii více o?i více vidí (vztaženo k bezpe?nosti) http://blogs.techrepublic.com.com JP
19.11.2010 Phishing - narostly útoky týkající se e-obchodu a herních firem http://www.net-security.org JP
19.11.2010 Falešné pasy jsou prodávány na Facebooku http://www.net-security.org JP
19.11.2010 Facebook otev?el bránu pro Web 2.0 botnety http://www.theregister.co.uk JP
19.11.2010 N?mecký hacker využil služby pro pronájem výpo?t? (cloud computing) k hacknutí SHA-1 hashí http://www.theregister.co.uk JP
19.11.2010 Ruské bankyjsou vyšet?ovány pro možnou ú?ast na hackerských útocích v USA http://en.rian.ru JP
19.11.2010 Reverzní inženýrství rootkitu ZeroAccess http://resources.infosecinstitute.com JP
19.11.2010 Probíhají p?ípravy na hackerský kongres (Chaos Computer Club) http://www.h-online.com JP
19.11.2010 Evropské banky upozor?ují na nový typ útok? na bankomaty http://www.networkworld.com JP
18.11.2010 Administrátorská hesla - Achillova pata bezpe?nosti http://www.networkworld.com JP
18.11.2010 Facebook : p?íru?ka pro paranoiky http://www.networkworld.com JP
18.11.2010 Desítka bezpe?nostních doporu?ení pro obchodníky http://www.net-security.org JP
18.11.2010 Vydán (IN)SECURE Magazine issue 28 (listopad 2010) http://www.net-security.org JP
18.11.2010 Nový biometrický postup se zabývá pohyby o?í http://www.technologyreview.com JP
18.11.2010 Stuxnet zm?nil pohled na po?íta?ovou bezpe?nost http://www.computerworld.com JP
18.11.2010 Hacke?i se snaží dostat do výsledk? vyhledávání k britské královské rodin? http://www.theregister.co.uk JP
18.11.2010 Profesionálové pro IT bezpe?nost - nároky na jejich znalosti se vyvíjí http://www.eweek.com JP
18.11.2010 Desítka voln? dostupných produkt? Microsoftu http://www.networkworld.com JP
18.11.2010 FBI tla?í na Google a Facebook - k rozší?ení odposlech? http://www.theregister.co.uk JP
18.11.2010 Lákadla pro detekci pr?nik? pomáhají zajistit bezpe?nost sítí http://www.networkworld.com JP
18.11.2010 K šif?e umíst?né na soše Kryptos na nádvo?í CIA http://www.wired.com JP
18.11.2010 Zem?pisné charakteristiky malware http://threatstop.wordpress.com JP
17.11.2010 Nástroje, které pomohou chránit vaše soukromí na Facebooku http://blogs.techrepublic.com.com JP
17.11.2010 V?tšina organizací nechápe význam diigitáních d?kaz? http://www.net-security.org JP
17.11.2010 Dvanáctka nejvíce nebezpe?ných internetových podvod? http://www.net-security.org JP
17.11.2010 Bezpe?nostní dopady nové e-mailové služby Facebooku http://www.net-security.org JP
17.11.2010 Spole?nost Trend Micro vydala nástroj pro detekci ?erva Stuxnet http://www.computerworld.com JP
17.11.2010 Zuckerberg a Google - diskuze okolo importu e-mailových adres http://www.theregister.co.uk JP
17.11.2010 Incident z dubna 2010 . 15 procent internetového provozu bylo p?esm?rováno ?ínskými servery http://www.eweek.com JP
17.11.2010 IRC botnet umírá....ale ješt? ne úpln? http://threatpost.com JP
17.11.2010 TrueCrypt je nejepší šifrovací utilitou http://lifehacker.com JP
17.11.2010 Podrobn?jší popis DDoS útoku na Barmu http://asert.arbornetworks.com JP
17.11.2010 Rootkit, který umí obejít podpisovou ochranu Windows http://threatpost.com JP
16.11.2010 Louskání hesel pro každého, Windows 7 jako bonus http://www.lupa.cz JP
16.11.2010 Top ten ?eských hoax? a ?et?zových zpráv za ?íjen 2010 http://www.hoax.cz JP
16.11.2010 VLC v nové verzi odstra?uje nebezpe?nou zranitelnost http://www.h-online.com JP
16.11.2010 Uživatel?m Linuxu - ochrana p?ed útoky z rozší?ení Firesheep http://www.networkworld.com JP
16.11.2010 Penetra?ní testy - 10 doporu?ení pro úsp?šný program http://www.networkworld.com JP
16.11.2010 P?ehled voln? dostupného bezpe?nostního SW http://www.networkworld.com JP
16.11.2010 Identity Theft Council - místo pro ob?ti krádeže ID http://blogs.techrepublic.com.com JP
16.11.2010 Top 10 bezpe?nostních hrozeb pro rok 2011 http://www.net-security.org JP
16.11.2010 Biometrie - nahradí uši otisky prst?? http://www.net-security.org JP
16.11.2010 Spam související s blížícími se svátky je již zde http://www.net-security.org JP
16.11.2010 Esej Bruce Schneiera k nám?tu Microsoftu - dát infikované po?íta?e do karantény http://www.schneier.com JP
16.11.2010 Gonzales - nejv?tší po?íta?ový zlo?inec http://www.nytimes.com JP
16.11.2010 ?tvrtina uživatel? internetu již obdržela pozvánku od falešného antiviru http://www.theregister.co.uk JP
16.11.2010 Dosud nejsofistikovan?jší rootkit úto?í na 64-bitová Windows http://www.theregister.co.uk JP
16.11.2010 Po?íta?ová kriminalita se týká více než dvou t?etin uživatel? internetu http://www.crime-research.org JP
16.11.2010 Spolupráce interních zam?stnanc? s kyberkriminálními aktéry http://www.darkreading.com JP
16.11.2010 Zjišt?ny byly nové podrobnosti k ?ervu Stuxnet http://www.eweek.com JP
15.11.2010 Raketa, kterou vid?li v Kalifornii - je to akt ?ínských hacker?? http://deathby1000papercuts.com JP
15.11.2010 Nový nebezpe?ný trojan na obzoru http://www.pcworld.com JP
15.11.2010 Pro? byste nikdy nem?li Facebooku d?v??ovat http://blogs.techrepublic.com.com JP
15.11.2010 Obamova administrativa zvažuje plány na zp?ísn?ní ochrany soukromí na internetu http://www.computerworld.com JP
15.11.2010 Jak botnet Koobface vyd?lal dva milióny dolar? za jeden rok http://www.eweek.com JP
15.11.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 45/2010 http://www.root.cz JP
14.11.2010 Šéf Ú?adu na ochranu osobních údaj?: Facebook je katastrofa http://ekonom.ihned.cz JP
13.11.2010 K voln? dostupné bezdrátové síti chrán?né heslem http://blogs.iss.net JP
12.11.2010 Jste ob?tí hacku? Informujte o tom na novém webu http://news.cnet.com JP
12.11.2010 Facebook: hackování, bezpe?nost a obavy o soukromí http://www.allvoices.com JP
12.11.2010 O botnetech - malý p?ehled http://www.crn.com JP
12.11.2010 Bezpe?nostní realita a pocity - zajímavá reakce na vystoupení Bruce Schneiera http://www.networkworld.com JP
12.11.2010 P?íru?ka pro DLP (Data Loss Prevention - prevence ztráty dat) http://assets.csoonline.com JP
12.11.2010 10 procent online populace v UK je ob?tí po?íta?ové kriminality http://www.scmagazineuk.com JP
12.11.2010 Bezpe?nostní obavy vedou každého t?etího uživatele k tomu, aby nepoužívall online bankovnictví http://www.net-security.org JP
12.11.2010 Skener zranitelností Nessus byl vydán ve verzi 4.4.0 http://www.net-security.org JP
12.11.2010 Jak ?asto m?nit hesla - esej Bruce Schneiera http://www.schneier.com JP
12.11.2010 Objem spamu v posledních t?ech m?sících poklesl http://www.theregister.co.uk JP
12.11.2010 Evropské cvi?ení bylo p?íliš koncentrované na útoky DDoS http://www.theregister.co.uk JP
12.11.2010 David Kahn a NSA http://www.baltimoresun.com JP
12.11.2010 Top 10 hrozeb na internetu a jak je eliminovat http://resources.computerworld.com JP
12.11.2010 Falešné antiviry - p?esv?d?ují o nich poplašnými zprávami na Skype http://isc.sans.edu JP
11.11.2010 Na internetové podvody se spíše nachytají ženy http://www.networkworld.com JP
11.11.2010 Po?et škodlivých web? vzrostl za poslední rok o 100 procent http://www.networkworld.com JP
11.11.2010 Zam?stnanci, aby splnili úkoly, nedodržují bezpe?nostní politiky organizace http://www.scmagazineuk.com JP
11.11.2010 Kvantové výpo?ty - jaký je sou?asný stav vyvíjených technologií? http://www.nytimes.com JP
11.11.2010 Nar?stá po?et phisherských útok? provád?ných v reálném ?ase http://www.net-security.org JP
11.11.2010 SW od Elcomsoftu umí získat hesla také z prohlíže?? Firefoxu, Safari, Chrome a Opery http://www.net-security.org JP
11.11.2010 První platební karta s generátorem hesla http://www.net-security.org JP
11.11.2010 K výsledk?m evropského kybernetického cvi?ení : nedostate?ná komunikace mezi jednotlivými státy http://www.zdnet.co.uk JP
11.11.2010 Velká Británie pot?ebuje mít kapacity pro kybernetický útok http://www.zdnet.co.uk JP
11.11.2010 ?ína vydá jednotná pravidla pro tresty za po?íta?ovou kriminalitu http://news.xinhuanet.com JP
11.11.2010 NSA - v?tšina postup?, které používáme v našem vývoji, existuje v otev?ených zdrojích http://threatpost.com JP
11.11.2010 Google varuje, nep?evád?jte své kontakty do Facebooku http://www.theregister.co.uk JP
11.11.2010 Android - nalezeny chyby umož?ující úto?níkovi nainstalovat malware http://www.theregister.co.uk JP
11.11.2010 Firesheep není problémem jenom pro bezdrát http://www.eweek.com JP
10.11.2010 Kybernetický jihád na internetu http://www.treadstone71.com JP
10.11.2010 Pianista si dal sv?j notebook do opravy a ... p?išel pak o 20 milión? dolar? http://www.networkworld.com JP
10.11.2010 Facebook a Twitter - neprošly nedávným bezpe?nostním hodnocením http://www.scmagazineus.com JP
10.11.2010 G2 Android Phone - odstran?ní ochran (jailbreak) http://lauren.vortex.com JP
10.11.2010 Je ?ešení problému s botnety na obzoru? http://www.net-security.org JP
10.11.2010 USA - datové pr?niky stojí nemocnice miliardy http://www.net-security.org JP
10.11.2010 iPhone telefonuje bez povolení vlastníka http://www.theregister.co.uk JP
10.11.2010 Firesheep, jeho autor ?íká, že protiopat?ení jako Blacksheep nemohou být ú?inná http://www.theregister.co.uk JP
10.11.2010 Útoky na IE nar?stají, MS zatím záplatu nevydal http://www.eweek.com JP
09.11.2010 Tisková zpráva: Výzkum: Dv?ma t?etinám ?eských firem n?kdo ukradl data http://www.tiskovky.info JP
09.11.2010 Švýcarský aktivista spustil server, který má hlídat SpyEye http://www.h-online.com JP
09.11.2010 ?ína a USA - spolupráce na poli boje s po?íta?ovou kriminalitou http://english.people.com.cn JP
09.11.2010 Trojan ZeuS poráží detek?ní nástroj Microsoftu http://www.networkworld.com JP
09.11.2010 Nejasná situace s bezpe?ností ve vztahu k výpo?t?m v cloudech (cloud computing) http://www.networkworld.com JP
09.11.2010 Top 10 zranitelností uvnit? sít? http://www.networkworld.com JP
09.11.2010 Soukromé firmy jsou na tom s ochranou dat h??e než ve?ejný sektor http://www.scmagazineuk.com JP
09.11.2010 USA - váno?ní online nákupy jsou letos v?tším rizikem než tomu bylo loni http://www.net-security.org JP
09.11.2010 Kdo odpovídá za bezpe?nost databází? http://www.net-security.org JP
09.11.2010 Špatn? spravované šifrovaní vede k finan?ním ztrátám http://www.net-security.org JP
09.11.2010 Moldávie - uv?zn?ni další pen?žní souma?i z gangu, který používal ZeuS http://www.theregister.co.uk JP
09.11.2010 Rozší?ení Firefoxu detekuje Firesheep http://www.theregister.co.uk JP
09.11.2010 Protesty bezpe?nostních firem proti plán?m Microsoftu http://www.theregister.co.uk JP
09.11.2010 Populární soubor nástroj? pro po?íta?ovou kriminalitu obsahuje nyní i exploit pro nezáplatovanou zranitelnost IE http://www.theregister.co.uk JP
09.11.2010 Stránky britského námo?nictva hacknuty prost?ednictvím SQL injection http://www.eweek.com JP
08.11.2010 Vyšel e-zin Crypto-World 11/2010 http://crypto-world.info PV
08.11.2010 E-zin Crypto-World 10/2010 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
08.11.2010 Vlastní informace na Twitteru zradili britskou hv?zdu rapu http://www.theregister.co.uk JP
08.11.2010 NSA : historie technologií TEMPEST http://cryptome.org JP
08.11.2010 Jak se také brání auto?i malware (ve vztahu k bezpe?nostním analytik?m) http://www.eweek.com JP
08.11.2010 PHP útok na stránky hostující u význa?ného hostingu GoDaddy http://www.eweek.com JP
08.11.2010 ?erv Stuxnet bude diskutován také na konferenci Black Hat Abu Dhabi tento týden http://www.darkreading.com JP
08.11.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 44/2010 http://www.root.cz JP
05.11.2010 Policie podezírá t?i Bulhary, že v Praze kopírovali údaje z platebních karet http://www.novinky.cz JP
05.11.2010 ?eské firmy ?eší dilema: Mají lidem zakazovat p?ístup na Facebook? http://ekonomika.ihned.cz JP
05.11.2010 Wikileaks bude mít konkurenci http://online.wsj.com JP
05.11.2010 Každý osmý útok na po?íta?e prob?hne prost?ednictvím USB za?ízení http://www.scmagazineuk.com JP
05.11.2010 ZeuS - je také špionem, který sleduje zam?stnance? http://blogs.rsa.com JP
05.11.2010 K zranitelnostem p?ipojení k sociálním sítím p?es nechrán?ný bezdrát http://www.computerworld.com JP
05.11.2010 SW pro útoky na Android bude k dipozici online http://www.computerworld.com JP
05.11.2010 Diskuze na Schneierov? blogu k byznysu okolo botnet? http://www.schneier.com JP
05.11.2010 Evropa chce zp?ísnit zákony ohledn? online soukromí http://www.eweek.com JP
05.11.2010 Japonsko : Únik informací k boji proti terorizmu http://mdn.mainichi.jp JP
05.11.2010 Nalezeny byly bezpe?nostní díry v mobilních bankovních aplikacích (Bank of America a další) http://news.cnet.com JP
05.11.2010 Metasploit a exploity pro SCADA http://www.zdnet.com JP
05.11.2010 Hackerské útoky na Cheong Wa Dae zesílují http://english.chosun.com JP
05.11.2010 Evropa se otestovala - jak je p?ipravená na kybernetické útoky http://www.theregister.co.uk JP
04.11.2010 Halloween a otrávené výsledky vyhledáva?? http://searchsecurity.techtarget.co.uk JP
04.11.2010 Varování z USA : systémy SCADA dostupné p?es internet jsou p?edm?tem zkoumání a možných útok? http://www.h-online.com JP
04.11.2010 Antivirový SW nepomohl v útoku malware nulového dne na elektrárnu http://www.networkworld.com JP
04.11.2010 Velká Británie . Google sb?rem dat z bezdrátových p?ipojení narušil zákony o ochran? dat http://www.computerworld.com JP
04.11.2010 DDoS útok na Myanmar (Barma) , patnáctkrát v?tší než byl útok na Estonsko http://www.theregister.co.uk JP
04.11.2010 Microsoft varuje ohledn? nové zranitelnosti nulového dne Internet Exploreru http://krebsonsecurity.com JP
04.11.2010 Evilgrade je aktualizován http://krebsonsecurity.com JP
03.11.2010 Jak se role bezpe?nostního ?editele (CISO) zm?nila za posledních p?t let http://www.csoonline.com JP
03.11.2010 P?ehled amerických zákon?, regula?ních ustanovení a p?íru?ek, které se dotýkají bezpe?nosti http://www.csoonline.com JP
03.11.2010 Tv?rce Firesheepu bojuje za jeho legalitu http://www.computerworld.com JP
03.11.2010 Kalifornie : Hacker vystavil ukradené sexuáln? orientované fotky na Facebooku http://www.computerworld.com JP
03.11.2010 Britská jaderná elektrárna popírá, že p?erušení její ?innosti zavinil ?erv Stuxnet http://www.theregister.co.uk JP
03.11.2010 Špatn? nakonfigurované SCADA systémy jsou v hledá?ku hacker? http://www.theregister.co.uk JP
03.11.2010 Vít?z Tour de France obvin?n z hackování http://www.bangkokpost.com JP
03.11.2010 Jak u vás m??íte bezpe?nost? http://gcn.com JP
03.11.2010 Android - velké množství bezpe?nostních chyb nelze p?ehlédnout http://www.eweekeurope.co.uk JP
03.11.2010 Další zp?ísn?ní prohlídek na letištích v USA http://www.theregister.co.uk JP
02.11.2010 Bezpe?nost IT systém? v energetice - pokra?ování série ?lánk? M. Kabaye http://www.networkworld.com JP
02.11.2010 P?t let od skandálu s rootkitem spole?nosti Sony http://www.networkworld.com JP
02.11.2010 Jak na disku, se kterým pracuji, mazat soubory tak, aby je nešlo obnovit? http://www.networkworld.com JP
02.11.2010 Evercookie - jak s ním bojovat http://blogs.techrepublic.com.com JP
02.11.2010 Práce z hesly - n?kolik rozumných myšlenek http://www.net-security.org JP
02.11.2010 Rusko ústy FSB pohrozilo Wikileaks - zni?íme vás http://www.russiaprofile.org JP
02.11.2010 D?tská pornografie - jaké tresty jejím tv?rc?m a ši?itel?m ? http://www.theregister.co.uk JP
02.11.2010 ?íhající nebezpe?í - krom? rozší?ení Firesheep je tu také evilgrade http://it.toolbox.com JP
02.11.2010 Bankomatové podvody: na prvním míst? je tzv. skimming http://www.bankinfosecurity.com JP
02.11.2010 Nep?ikrášlená pravda o nezabezpe?eném bezdrátu http://news.cnet.com JP
02.11.2010 Facebook se zbavil vývojá?? aplikací, kte?í prodávali data uživatel? http://www.eweek.com JP
02.11.2010 DDoS útoky na stránky RIIA a Anonymous http://www.theregister.co.uk JP
02.11.2010 SANS a Cyber Security Awareness Month http://isc.sans.edu JP
02.11.2010 Americká civilní organizace bojující za práva ob?an? se p?pravují no novou válku o krypto http://www.h-online.com JP
02.11.2010 Google rozši?uje sv?j program pro vychytávání chyb http://krebsonsecurity.com JP
01.11.2010 Student informatiky se m?l nabourat do e-mail? a vydírat dívky jejich fotkami http://www.novinky.cz JP
01.11.2010 Podrobnosti k zranitelnosti hesla pro IPhone http://www.securitypronews.com JP
01.11.2010 Komentá? ke zpráv? Symantecu - October 2010 MessageLabs Intelligence Report http://www.networkworld.com JP
01.11.2010 Jak se vypo?ádat s kybernetickým útokem? http://www.guardian.co.uk JP
01.11.2010 Datové schránky: první výro?í po 16 m?sících http://www.lupa.cz JP
01.11.2010 Halloween: Strašidla a zombie možná i ve vaší pošt? http://www.zive.cz JP
01.11.2010 10 bezpe?nostních hrozeb - p?ipomínají Halloween http://www.crn.com JP
01.11.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 43/2010 http://www.root.cz JP
Design: Webdesign