Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
27.11.2008 Historie : n?mecká p?edvále?ná šifra http://www.slugsite.com JP
20.11.2008 ?eský p?ísp?vek o novém typu kolizí MD5 p?ijat na INDOCRYPT http://conf05.iitkgp.ac.in PV
20.11.2008 Úsp?ch ?esko-slovenských kryptolog? - Floating Fault Analysis of Trivium http://conf05.iitkgp.ac.in PV
20.11.2008 Sout?ž SHA - opraveny chybi?ky v algoritmu Skein http://www.schneier.com JP
19.11.2008 Eliptická kryptografie na grafických kartách http://eprint.iacr.org JP
19.11.2008 Problém kvadratického rezidua m?že být ekvivalentní faktorizaci http://eprint.iacr.org JP
19.11.2008 Recenze knihy : An Introduction to Mathematical Cryptography http://www.maa.org JP
18.11.2008 NSA - odtajn?no - americká kryptologie b?hem studené války http://www.gwu.edu JP
15.11.2008 Vyšel e-zin Crypto-World 11/2008 http://crypto-world.info PV
15.11.2008 E-zin Crypto-World 10/2008 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
08.11.2008 Soutež 2008 , Nápov?da ?.6 http://crypto-world.info PV
07.11.2008 K nebezpe?í vícenásobného použití efemerálních klí?? v Diffie-Hellmanov? protokolu pro dohodu na klí?i http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
07.11.2008 Americký NIST vydal - Special Publication 800-108 - Recommendation for Key Derivation Using Pseudorandom Functions http://csrc.ncsl.nist.gov JP
06.11.2008 Do sout?že na nový hashovací standard SHA-3 p?ihlášeno 64 algoritm? http://ehash.iaik.tugraz.at VK
05.11.2008 Soutež 2008 , Nápov?da ?.5 http://crypto-world.info PV
04.11.2008 Konkurs na novou hashovací funkci startuje http://www.securityfocus.com JP
02.11.2008 Mikulášská kryptobesídka 2008 (pozor kon?í termín v?asné registrace)!, http://mkb.buslab.org PV
Design: Webdesign