Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Konkurs na novou hashovací funkci startuje

04.11.2008
Robert Lemos napsal p?i této p?íležitosti komentá? na SecurityFocus. O?ekává se, že p?ijde celkem nejmén? 40 návrh? (termín byl do 31.?íjan 2008). Koncem roku má být zve?ejn?n jejich seznam.
Zdroj: http://www.securityfocus.com/news/11536?ref=rss
Autor: JP


Design: Webdesign