Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
24.11.2006 Postranní kanály v mikroprocesorech - další skok kup?edu http://eprint.iacr.org TR
22.11.2006 Ot?esná ochrana PIN? v p?enosovém bankovním systému http://www.arx.com VK
20.11.2006 Prokládané šifrování - Kryptoschéma pro bezdrátové senzory aj. http://eprint.iacr.org VK
15.11.2006 Vyšel Crypto-World 11/2006 http://crypto-world.info PV
15.11.2006 Útoky na hašovací funkce z ICISC06, CellHash, SubHash a Parallel FFT-Hashing http://eprint.iacr.org VK
14.11.2006 E-zin Crypto-World 10/2006 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
13.11.2006 Nový koncept hašovacích funkcí - až moc, až d?siv? jednoduché http://www.root.cz VK
13.11.2006 Skupinové kryptografické klí?e - p?ehled známých protokol? http://eprint.iacr.org JP
13.11.2006 První algebraický útok na 10rundovní DES http://eprint.iacr.org VK
13.11.2006 Nový hardware pro faktorizaci RSA - 1024, p?ibližn? stejn? rychlý jako TWIRL http://eprint.iacr.org VK
06.11.2006 Nový koncept hašovacích funkcí od Vlastimila Klímy - p?ijmou ho ve sv?t?? (dopln?ní) http://eprint.iacr.org TR
06.11.2006 Bezpe?nostní požadavky a modely pro protokoly ustavující skupinové kryptografické klí?e http://eprint.iacr.org JP
06.11.2006 Eliptické k?ivky vhodné pro kryptografické párování http://eprint.iacr.org JP
06.11.2006 Vl.Klíma: A New Concept of Hash Functions SNMAC Using a Special Block Cipher and NMAC/HMAC Constructions http://eprint.iacr.org JP
02.11.2006 Vyšla kniha Kryptologie, šifrování a tajná písma http://crypto-world.info PV
02.11.2006 Proslulé nevy?ešené kódy a šifry http://www.elonka.com JP
Design: Webdesign